Vælg en side

SO-faglige mål på HHX

Her kan du læse om, hvad hvert SO-forløb bidrager med, så du bliver klar til at skrive SOP i 3G

Slotshaven HHX SO1 Digitalisering og markedsanalyse

SO1: Digitalisering og Markedsanalyse

Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

 

Slotshaven HHX SO3 Stretegiforløb

SO3: Strategiforløbet

 

Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked og kommunikation

 

Slotshaven HHX SO5 Dansk-historieopgaven

SO5: Dansk-historieopgaven

 

 

Slotshaven HHX SO6 Bæredygtighed

SO6: Bæredygtighed

 

Slotshaven HHX SO7 Mini-SOP

SO7: mini-SOP

SOP: HHX