Vælg en side

 

SO7: mini-SOP

 

 

Mandag 21-10

1. modul: Fællestime

Forløbet introduceres, og I lærer om kravene til en rapport.

21/10-29/10

Alle mini-SOP-lærere bruger 1-2 moduler på at gennemgå relevante emner og metoder. Husk at det er relevant at høre om alle fag, også dem I ikke selv skal skrive i. Så er I klædt på til at vælge de rigtige fag til den rigtige SOP.

I løbet af perioden vil der også finde en lodtrækning af fagkombinationer sted.

Onsdag 30/10

Problemformuleringsworkshop: Elever introduceres for basismodellen, som er et redskab der hjælper med at udvikle og præcisere en problemformulering. Desuden præsenteres de formelle krav til en problemformulering.

Inden da bør alle elever have en overordnet ide om, hvad I skal skrive om.

Mandag 4/11

mini-SOP-dag på skolen

Der vil være vejledere til stede hele dagen.

I løbet af dagen skal din problemformulering godkendes af mindst én vejleder.

Når Problemformuleringen er godkendt, kan I arbejde selvstændigt på jeres mini-SOP.

 

Hver klasse har en halv time om kildehenvisninger v bibliotekar Maria Lomann i løbet af dagen.

Tirsdag d. 5/11

mini-SOP-dag

Der vil være vejledere til stede hele dagen.

15/11 Skrivedag hjemme
16/12 Feedback på opgaver

Mini-SOP er en tværfaglig rapport, som forbereder jer til at skrive SOP.

I skal lave jeres egen problemformulering, og ud fra den skal skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til alle de formelle krav for en rapport. Mini-SOP er altså en rigtig god mulighed for at øve sig i at lave problemformulering, litteraturliste, kildehenvisninger, arbejde på forskellige taksonomiske niveauer i studieretningsfagene osv, sådan at I er rigtig godt klædt på når det gælder den rigtige SOP i foråret.

Inden I går i gang med at skrive selve rapporten, skal I aflevere en blanket med jeres problemformulering, samt et bud på hvilke materialer (altså bøger, artikler, data m.m.), samt metoder fra fagene, I regner med at bruge. Der afholdes en problemformuleringsworkshop, hvor I får hjælp til alt dette. Desuden får hver klasse et kursus i, hvordan man laver korrekte kildehenvisninger, ved Maria Lomann.

Alle elever skal skrive i to fag. Mindst et fag er et studieretningsfag. I modsætning til SOPpen, har I ikke helt frit valg mellem fagene. For hver klasse er der 3-4 mulige fagkombinationer, og disse bliver fordelt blandt eleverne ved lodtrækning.

Noget af opgaven skriver I her på skolen, mens resten skrives derhjemme. Se nærmere i tidsplanen.

 

3a 3b 3c 3d 3e 3f

Af (kru)

Da (krhe

 

Iø (pem)

Hi (mapi)

 

Af (tas)

Da (viw)

 

Iø (jgn)

Eng (iwi)

 

Af (sb)

Vø (hsl)

 

Inn (tas)

Sp (hekl)

Vø (pfj)

Eng (jdi)

Vø (moro)

Da (mapi)

Af (tas)

Eng (iwi)

Af (jdi)

Er (awn)

Af (sb)

Da (viw)

Af (kru)

Da (amns)

Vø (pfj)

Da (krhe)

Iø (pem)

Vø (moro)

Af (tas)

In (jli)

Af (jdi)

Da (mapi)

Vø (hsl)

Eng (iwi)

Af (kru)

Eng (lwi)

Iø (pem)

Sp (hekl)

In (jli)

Eng (iwi)

Iø (jgn)

Sp (yva)

Af (sb)

Eng (iwi)

 

 

 

 

I skal skrive en rapport på 7-9 sider. rapporten skal leve op til de formelle krav, som I finder her

Se de faglige mål for lige præcis dine fag under “fag” her på Studieportalen, eller tal med din vejleder.

De SO-faglige mål kan du se her. De er alle sammen vigtige i fobindelse med mini-SOPpen, men det særligt vigtige er, at du lærer at formulere din egen problemstilling og udarbejde en problemformulering.  

̶ formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag

̶ perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden

̶ reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger

̶ søge, udvælge og behandle relevant faglig information

̶ forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde

̶ formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt

̶ beherske skriftlige fremstillingsformer.

 

Mini-SOPpen vil blive bedømt på, om den lever op til de faglige mål, i de fag, du skriver i.

Men der findes også nogle bedømmelseskriterier som gælder, uanset fag. Det er de samme kriterier der gælder for mini-SOP som også gælder for SOP:

̶ I hvilket omfang problemformuleringen/opgaveformuleringen er besvaret

̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag

̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder

̶ anvendelse af relevant materiale

̶ faglig formidling og fremstillingsform.

Du får mundtlig feedback, samt en karakter, sådan at du kan få en fornemmelse for dit niveau, forud for SOP.

Efter mini-SOP vil I blive ebdt om at evaluere forløbet i klassen. 

1. Skriftlig selvevaluering, hvor I reflekterer over, hvad I har lært, og havd I mangler at blive bedre til frem mod SOPpen.

2. Spørgeskema om selve forløbet, så vi kan bruge jeres erfaringer i tilrettelæggelsen af næste års forløb.