Vælg en side

SOP: hhx

(Årgang 2018-2021)

SOP’en er den afsluttende eksamen i studieområdet og dermed altså “kronen på værket”. Opgaven er tværfaglig og selvvalgt. Dvs. den skrives i to fag, du vælger fra din studieretning. Heraf skal det ene være et studieretningsfag.

Præ-SOP

Uge 50 (evt uge 49)

SOP-introduktion:

Alle jeres lærere vil i en time fortælle om fagets muligheder og metoderi SOP.

Desuden har I et enkelt modul, hvor begge studieretningslærere er til stede (se tidspunkt i lectio). Her vil det være muligt at snakke om jeres ideer til emner.

17/12 Valg af fag
5/1 1. vejledning
6/1 Problemformuleringsworkshop: Her vil Jane vise eksempler på problemformuleringer, krav til den gode problemformulering, samt metoder, der kan hjælpe jer i gang. De fleste lærere vil være til stede, så der er gode muligheder for at få hjælp.
uge 3-5 2. vejledning
9/2 3. vejledning
12/2 SOP-blanket skal afleveres. Herefter må du ikke tale med vejlederne om din opgave, før d. 4/3
(26/2) (Vejledere uploader opgaveformulering)

SOP-skriveperiode

Torsdag d. 4/3

Hvor: Klasselokaler, Nordsal, Innolab

Hvornår: 8.15-14.15

Opgaveformulering offentliggøres

SOP-dag på skolen, med workshops, vejledning og selvstændigt arbejde

Fredag d. 5/3

Hvor: Klasselokaler, Nordsal, Innolab

Hvornår: 8.15-14.15

SOP-dag på skolen, med workshops, vejledning og selvstændigt arbejde

Mandag d. 8/3

Hvor: Klasselokaler, Nordsal, Innolab

Hvornår: 8.15-14.15

SOP-dag på skolen, med workshops, vejledning og selvstændigt arbejde

Mandag d. 8/3

Hvor: Klasselokaler, Nordsal, Innolab

Hvornår: 8.15-14.15

SOP-dag på skolen, med workshops, vejledning og selvstændigt arbejde

Tirsdag d. 9/3

Hvor: Hjemme eller på skolen

SOP-skrivedag

Onsdag d. 10/3

Hvor: Hjemme eller på skolen

SOP-skrivedag

Torsdag d. 11/3

Hvor: Hjemme eller på skolen

SOP-skrivedag

Fredag d. 12/3

Hvor: Hjemme eller på skolen

SOP-skrivedag

Mandag d. 15/3

Hvor: Hjemme eller på skolen

SOP-skrivedag

Tirsdag d. 16/3

Hvor: Hjemme eller på skolen

SOP-skrivedag

Onsdag d. 16/3

Hvor: Hjemme eller på skolen

SOP-skrivedag

SOP afleveres kl 14.

SOP-eksamen

juni 2021

Eksamensworkshop

Mundtlig eksamen

 

 

 

Rapporten skal have at omfang af 15-20 sider, og følge de retningslinjer du finder HER 

 • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.
  • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
  • Du vælger selv, hvad du vil skrive om. Men vejlederne hjælper dig med at med at bedømme, om dit emne og fagkombination er SOP-relevant.
  • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et Studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har eller har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det område, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
  • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
  • En SOP kan godt tage udgangspunkt i et område, du tidligere har arbejdet med, men du kan ikke genanvende produkter, tekster, problemformuleringer eller andet, som du tidligere har afleveret til bedømmelse.
  • Du skal i mindst et af fagene inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
  • Du skriver selv en problemformulering. Derefter vurderer vejlederne om dit forslag kan bruges som det er. De kan også vælge at lave ændringer, for at sikre, at du kan skrive en opgave, der lever op til de faglige mål.

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, men du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:

1. Præ-SOP: Orientering om SOP, valg af fag og område, 3 gange vejledning, problemformuleringsworkshop  mm.
Mål: Du afleverer SOP-blanket med problemstilling, problemformulering, materialer og metoder

2. SOP-skrivefasen: Når opgaveformuleringen bliver offentliggjort er eksamen i princippet gået i gang. Herefter er det umuligt at ændre i opgaveformuleringen, og du skal aflevere en rapport til tiden, så du har noget at forsvare til den mundtlige eksamen

U-tid: Fire hele skoledage til at søge information, lave analyser, læse litteratur, deltage i workshops, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændighed ift. hvordan du bruger din tid. Dog skal du deltage i nogle obligatoriske workshops.

F-tid:  Seks hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale.
Mål: SOP afleveres.

3. SOP-eksamen: I sommerterminen, sammen med de andre mundtlige eksamener

 

Du har ti skoledage til at udarbejde rapporten: fire dage på skolen og seks dage derhjemme.

De fire dage på skolen er tilrettelagt sådan, at du bliver klædt på til at skrive den bedst mulige SOP:

Dine vejledere vil være til stede en stor del af tiden, og det vil være muligt at aftale vejledning flere gange undervejs.

Der er tid til at arbejde selvstændigt. Vi har reserveret ekstra lokaler, så der er plads til arbejdsro og fordybelse.

Du skal deltage i nogle workshops undervejs. Alle workshops varer 1 el 2 moduler, og der vil være både læreroplæg og selvstændigt arbejde.

Eksempler på workshops:

 • Planlæg din tid, planlæg din opgave
 • Metodeafsnittet
 • Undgå plagiat
 • Kildehenvisninger og litteraturliste

 

 

Til den mundtlige eksamen får du én samlet karakter, som dækker både rapporten og mundtlig eksamen. Der er tale om en helhedsbedømmelse, og man kan altså ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.  

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶ I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶ anvendelse af relevant materiale
̶ faglig formidling og fremstillingsform.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶ perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶ formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

Efter SOP vil du blive bedt om at udfylde en skriftlig evaluering, sådan at dine erfaringer kan bruges, når næste års SOP skal tilrettelægges.

 

SOP-blanketten er er næsten magen til mini-sop-blanketten, men vi stiller lidt større krav til, hvordan den udfyldes. 

Hvem udfylder blanketten: Det gør du, men med udgangspunkt i det, du taler med vejlederne om.

Hvorfor skal den udfyldes: Blanketten er obligatorisk, og du får ikke lov at skrive SOP uden. Blanketten er en sikkerhed for dig selv og for dine vejledere: Den viser, at du har tænkt over, hvordan du vil nå i mål med din SOP, og sikrer, at du kommer til at arbejde med noget, som interesserer dig. Blanketten giver vejlederne den viden, de har brug for, for at kunne lave den endelige opgaveformulering.

På baggrund af din egen problemformulering, som du har skrevet ind i SOP-blanketten, udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering, som udleveres på den 4. marts. De to kan være identiske, men vejlederne ændrer/tilpasser elevens problemformulering, når det er nødvendigt for at sikre, at eleven kan skrive en SOP, der lever op til de faglige mål.

Ud over selve problemformuleringen skal du skrive hvilke materialer og metoder, du forventer at anvende i SOP. Disse kan dog godt ændres/udvides senere. Skrivogså en begrundelse for ditne valg. Jo mere du skriver i blanketten, jo større er chncen fro, at du kommer til at skrive lige præcis den SOP, du gerne vil.

Hvornår: Du afleverer blanketten i lectio 12. februar kl 15. Men du kan vælge at udfylde den før, og så rette og tilføje løbende, i samråd med vejlederne.

Hvis du er i tvivl om, du har skrevet alt det, som er relevant i forhold til lige præcis dit projekt, skal du tale med dine vejledere. De afgør, om blanketten indholder alt det, de har brug for at vide.

Hvordan: Til problemfomuleringsworkshoppen  6. januar får du hjælp og input.