Vælg en side

SO6: Bæredygtighed

 

(Årgang 2018-2021)

Et forløb i engelsk, virksomhedsøkonomi og afsætning, der afvikles i efteråret 2021.

EKSEMPEL PÅ TIDSPLAN  Dette er et eksempel på, hvordan et SO6-forløb kunne se ud. Når tiden nærmer sig, opdateres denne side naturligvis med alle nødvendige og praktiske informationer.

Mandag xx/xx

(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx -xx.xx

8.15: SO-forløbet introduceres af en af klassens lærere.

Resten af dagen har I SO-undervisning

Tirsdag xx/xx

(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår:xx.xx-xx.xx

SO-undervisning i klasserne

Onsdag xx/xx

(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår:xx.xx-xx.xx

8.15: Det selvstændige projektarbejde begynder i klasserne.

Evt. foredrag (hold øje med sitet her og Lectio)

Resten af dagen: Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Vejledningen foregår fælles i kantinen, og der er lærere til stede fra alle fag hele dagen. Hver gruppe skal tjekke ind hos en vejleder (lærerne har klasselister) – derudover er det jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere, I ikke kender. I lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

Mulighed for at få hjælp til redigering, litteratursøgning og kildehenvisninger hos Maria på biblioteket. Bestil evt tid i forvejen.

Torsdag xx/xx

(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår:xx.xx-xx.xx

Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Vejledningen foregår fælles i kantinen, og der er lærere til stede fra alle fag hele dagen. Husk at tjekke ind hver time. Det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere I ikke kender.  I Lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

9.30-13.30: Mulighed for at få hjælp til redigering, litteratursøgning og kildehenvisninger hos Maria på biblioteket. Bestil evt tid i forvejen.

Fredag xx/xx

(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx-xx.xx

Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Samme vilkår som foregående dage: Vejledning foregår i kantinen, der er lærere til stede fra alle fag, og I skal huske at tjekke ind hver time hos en af lærerne. Det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere I ikke kender.  I Lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

Søndag xx/xx

Aflevering af produkt

Hvor: Lectio

Hvornår: 23.59

23.59: Aflevering af det færdige produkt.
Mandag-torsdag i uge XX
Hver klasse vælger en gruppe, der går videre til finalen. Aftal selv med jeres lærere, hvornår.

Fredag xx/xx

Finale

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx-xx.xx

Finale

I SO6 arbejder fagene engelsk, virksomhedsøkonomi og afsætning sammen om emnet: (XXXXXXXXX). Nogle klasser har alle tre fag, mens andre kun har to, afhængigt af studieretning.

I tilegner jer en masse ny viden og relevante metoder. I arbejder selvstændigt med en relevant problemstilling, ved hjælp af viden, metoder og redskaber fra fagene. Til sidst formidler I resultaterne af jeres arbejde elektronisk, i form af en nyhedsreportage til en engelsksproget tv-kanal.

Mandag og tirsdag i projektugen er undervisningsdage, mens onsdag-torsdag-fredag er selvstændige projektarbejdsdage i grupper. I laver selv grupper a 3-4 elever, men lærerne har ansvar for at sikre, at alle er i en gruppe. Hver gruppe får tildelt en vejleder. I skal selv tage initiativ til at aftale mindst ét møde med vejlederen. I de tre projektdage er det desuden altid muligt at opsøge en faglærer (dog ikke altid ens egen lærer). Der er mindst én lærer fra hver t fag til stede, og al vejledning foregår i kantinen.

Ugen kan også byde på foredrag, hvilket vil blive beskrevet her, hvis det aftales.

Forløbet slutter med en konkurrence, hvor der er præmie til årgangens bedste nyhedsreportage, bedømt på både fagligt indhold og produktionskvalitet.

De involverede lærere ser frem til en spændende uge i bæredygtighedens tegn:

Afsætning:

Virksomhedsøkonomi:

Engelsk:

Her følger en beskrivelse af opgaven.

SO-faglige mål:

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra forskellige fag.
 • Perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden med afsæt i begrebet bæredygtighed.
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde.
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater i et digitalt produkt.

 Faglige mål:

Virksomhedsøkonomi:

 • Virksomhedens samfundsansvar.
 • CSR rapporteringens formål (lovkrav og retningslinjer).
 • Virksomhedens kommunikation af samfundsansvar.
 • Analyse af virksomheders CSR-aktiviteter
 • Inddragelse af relevante forhold i relation til forsyningskæde og logistik

Afsætning:

 • Strategi: Idegrundlag, mission, forretningsmodel, strategiske analyser
 • Eksterne forhold (makro) – tendenser på det danske marked
 • Bæredygtige forretningsmodeller
 • Cirkulær økonomi

Engelsk:

 • Økonomisk og erhvervsrettet fagsprog
 • Erhvervsrelaterede kommunikationsformer og kommunikationsstrategier (nyhedsgenren)
 • Tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede forhold.
 • Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
 • Frivilligt benspænd for dygtige grupper, der har lyst til mere udfordring: 1) Det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca, og 2) kritik af kilderne i opgaven.

Hver klasse udvælger den bedste reportage, som går videre til en finale i uge XX. Finalen afholdes i XXXXX, hvor årgangen vælger det bedste produkt.

Grupperne får desuden mundtlig feedback fra vejleder.  De enkelte faglærere giver feedback til vejleder inden vejleders møde med grupperne.

I forhold til feedback til grupperne vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang problemformuleringen er besvaret ved hjælp af fagenes faglige mål.

Link til evaluering af forløbet vil blive lagt her på sitet og/eller Lectio