Studieområdet HTX

Kort tekst som præsenterer hvad studieområdet er for en størrelse.

Nedenfor kan de få overblik over de enkelte forløb, og klikke sig ind på hvert forløb til videre læsning

SO1: Bæredygtighed

Meget kort beskrivelse af forløbet – fokus på progression og sammenhæng med hele studieområdet.

Hvad skal du lære:

  • Kvantitativ dataindsamling
  • Mini-rapport
  • Kildekritik

SO2: (titel)

Meget kort beskrivelse af forløbet – fokus på progression og sammenhæng med hele studieområdet.

Hvad skal du lære:

  • Kvantitativ dataindsamling
  • Mini-rapport
  • Kildekritik

SO3: (titel)

Meget kort beskrivelse af forløbet – fokus på progression og sammenhæng med hele studieområdet.

Hvad skal du lære:

  • Kvantitativ dataindsamling
  • Mini-rapport
  • Kildekritik