Vælg en side

SO3: Strategiforløbet

(Årgang 2019-2022)

Før projektugen starter: Uge xx til xx (Introduktion til casen og gruppedannelse)
Mandag xx/xx:(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx-xx.xx

 

(Beskrivelse af dagens program og projektarbejde)
Tirsdag xx/xx:(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx-xx.xx

 

(Beskrivelse af dagens program og projektarbejde)
Onsdag xx/xx:(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx-xx.xx

(Beskrivelse af dagens program og projektarbejde)
Torsdag xx/xx:(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx-xx.xx

(Beskrivelse af dagens program og projektarbejde)
Fredag xx/xx:(Begivenhed)

Hvor: (Lokation)

Hvornår: xx.xx-xx.xx

(Beskrivelse af dagens program og projektarbejde)
Efter projektugen I dagene efter projektugen har I mulighed for at få lagt sidste hånd på jeres rapport. I skal færdiggøre den, så den kan afleveres i Lectio senest d. xx/xx kl. 23.59.
Til arbejdet med færdiggørelsen af rapporten får I 4 timer fordybelsestid.

SO3 er et tværfagligt projekt imellem afsætning og virksomhedsøkonomi. I skal arbejde med området strategisk analyse af en virksomhed.

(Beskrivelse af forløbet)

”Hvordan ser den strategiske platform ud?”

Den strategiske platform er lig med den strategiske situation for virksomheden, og modellen ovenfor viser den analyseproces I skal igennem. Til det formål skal I opstille nogle arbejdsspørgsmål, som I svarer på med en række analyser. Jeres grundige analyser skal udføres med værktøjskassen, I har med jer fra afsætning og virksomhedsøkonomi. Ud over at være et selvstændigt SO-forløb, er forløbet også en ”appetizer” på erhvervscase. Det hører I naturligvis mere om.

I skal i grupper af 3-4 personer udarbejde en detaljeret rapport, hvor I analyserer en virksomheds interne og eksterne situation og opsamler i en SWOT-analyse – og evt. med en TOWS matrice i forlængelse heraf.

Rapporten skal være på maksimalt 15 normalsider a 2.400 anslag (med mellemrum) plus eventuelle bilag. Obs! Indholdsfortegnelse, forside, litteraturliste tæller ikke med i de 15 sider.

Rapporten skal leve op til følgende formaliakrav:

 • Font: Times New Roman 12, Arial 10, eller Verdana 11
 •  Linjeafstand: 1,15 eller 1,5
 • Margener: 3 top/bund, og 2 højre/venstre
 • Forside: Bør indeholde titel, eget fulde navn, gymnasium, fag, evt. vejlederes fulde navne, antal anslag, dato for aflevering
 • Se også her: Formalia

Rapporten bør indeholde følgende:

 • Forside
 •  Indholdsfortegnelse
 • Indledning og arbejdsspørgsmål
 • Metodeovervejelser inkl. overvejelser om hvilke modeller I har valgt, fravalgt og argumentation herfor
 • Intern analyse
 • Ekstern analyse
 • SWOT
 • Evt. TOWS
 • Konklusion/opsamling
 • Litteraturliste
 • Bilag:
  • Notat til ledelsen (pilotundersøgelse)
  • Mv.

Sidetal og kildehenvisninger skal tilføjes i rapporten (find evt. guide her)

Det vigtigste mål med opgaven er, at I bliver dygtige til at skrive en rapport. Det er klart det væsentligste læringsmål for dette forløb, at I skal blive bedre til at skrive en detaljeret og velargumenteret rapport.

(Beskrivelse af projektet)

Målene dækker både de enkelte fag – men også læringsmål i selve studieområdet.

Læringsmål i studieområdet:
 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.
Læringsmål i afsætning:
 • Udarbejde en analyse af virksomhedens nuværende interne situation inklusive virksomhedens forretningsmodel
 • Udarbejde en brancheanalyse vha. Porters Five Forces herunder udarbejde en samlet vurdering af
  branches attraktivitet
 • Analysere en række udvalgte eksterne/makroøkonomiske forhold der har betydning for virksomhedens afsætning
 • Diskutere betydningen af ændringer i forbrugernes købsadfærd på virksomhedens fortsatte vækst
 • Udarbejde en samlet opstilling af de interne og eksterne analysers væsentligste forhold i en SWOT-opstilling samt i en TOWS-matrix
Læringsmål i virksomhedsøkonomi:
 • Analysere virksomhedens værdiskabelse vha. af Porters værdikæde
 • Analysere virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters generiske strategier
 • Analysere virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækstmatrice
 • Redegøre for væsentlige sammenhænge mellem strategi og rentabilitet
 • Udarbejde en relevant opsamling af de interne analysers væsentligste pointer i en SWOT-opsamling
Bedømmelseskriterier
Beskrivelse af evalueringen
Links og data