Vælg en side
Slotshaven HHX SO1 Digitalisering og markedsanalyse

SO1: Digitalisering og Markedsanalyse

(Årgang 2019-2022)

Før projektugen starter:

 

Selve projektperioden starter mandag d. 3. februar . Men i ugerne op til, vil lærerne bruge de almindelige timer til at forberede jer til projektet. I alle tre fag vil I blive undervist i viden og metoder, som er nødvendige, for at kunne gennemføre projektet. Desuden vil en lektion blive brugt på gennemgang af projektplan, opgaveformulering og gruppedannelse.

Mandag d. 03.02

Hvor: Nordsalen, og bagefter 20’er-gangen

Hvornår: 8.30-15.15 

 

 • Alle elever møder i Nordsalen til ”Introduktion til SO-forløbet” v. Helle Birch
 • kl 9.00 vil Asger Nielsen fra firmaet Megafon holde foredrag om ”Markedsundersøgelser”.
 • Resten af dagen: Grupperne planlægger ugens arbejde, uddeleger arbejdsopgaver, udarbejder spørgeskema m.m.
 • MILEPÆL 1: Jeres arbejdsplan skal være udfyldt og godkendt af en lærer, inden I har fri. I skal også sende den til jeres vejleder.

ARBEJDSPLAN

MILEPÆL 2: Jeres spørgeskema skal være sendt ud til besvarelse, inden I har fri.

 

Obs: hver dag i projektperioden skal I have tjekket fravær hos lærerne når I kommer om morgenen, og før I går hjem.

Tirsdag 04-02: Projektdag

Hvor: Klasselokaler på 20’er-gangen

Hvornår: 8.15-15.15

 • Selvstændigt arbejde i grupperne.
 • I skal i kontakt med jeres vejleder mindst én gang i løbet af dagen.
 • I skal selv opsøge de andre faglærere

Onsdag 05-02: Projektdag

Hvor: Klasselokaler på 20’er-gangen

Hvornår: 8.15-15.15

 • Selvstændigt arbejde i grupperne.
 • I skal i kontakt med jeres vejleder mindst én gang i løbet af dagen.
 • I skal selv opsøge de andre faglærere.

 MILEPÆL: Jeres strukturdiagram skal være færdigt, inden I har fri.

 

Torsdag 06-02: Projektdag

Hvor: Klasselokaler på 20’er-gangen

Hvornår: 8.15-15.15

 

 

 • Selvstændigt arbejde i grupperne.
 • I skal i kontakt med jeres vejleder mindst én gang i løbet af dagen.
 • I skal selv opsøge de andre faglærere.

Fredag 07-02: Fremlæggelser

Hvor: klasselokaler på 20’er-gangen

Hvornår: se under “Fremlæggelser”

 • MILEPÆL: Alle grupper fremlægger for to lærere
 • Besøg 2G’ernes SO-messe i Nordsalen og stem i deres konkurrence mellem kl 10.35 og 12.05.
 • Udfyld selvevaluering, og upload på lectio.

 

 

Efter projektugen er slut:

 

 

 • I skal evaluerer forløbet i en af de første Afsætningstimer efter vinterferien, ud fra spørgsmålene: “Hvad var godt” og “Hvad kunne gøres bedre”.

I jeres første SO-projekt er det fagene Afsætning, Matematik og Informatik der arbejder sammen. Opgaven kan kun løses, hvis I bruger viden, metoder og redskaber fra alle tre fag. I skal lave en lokal markedsundersøgelse af et forbrugsgode. Desuden skal I undersøge, om tendenser, der gælder lokalt, også gælder på landsplan eller internationalt.

Alle dage fra mandag d. 3.2 til fredag d. 7.2 er blokdage, hvor der kun står SO1 på skemaet.

SO-forløbet starter med en fælles dag, hvor der bl.a. er foredrag og introduktion til projektet, samt tid til at planlægge ugens arbejde. Derefter har I fire selvstændige arbejdsdage. Lærerne fungerer som vejledere, og der vil altid være lærere til stede fra de forskellige fag, som kan hjælpe og vejlede jer. I skal selv opsøge faglærerne, også dem som I ikke kender i forvejen.

Hver gruppe får tildelt en vejleder, som I skal i kontakt med mindst én gang om dagen, enten personligt eller via lectio, skype el.a. I skal regne med også at bruge tid på SO-projektet efter skoletid.

Det lokale, som jeres klasse er i mandagen (se lectio) vil være jeres klasselokale i hele perioden. Alle 1g-klasser har fået et lokale på 20’er-gangen. Der er mødepligt i hele projektperioden, og der vil blive registreret fravær to gange om dagen. I skal selv opsøge lærerne, første gang mellem 8.15 og 8.30, og sidste gang mellem 15.00 og 15.15.

Vi glæder os til at lave SO1 sammen med jer.

Mange hilsener fra SO1-lærerne:
Afsætning: Steen Bosebjerg, Jack Broe Larsen, Jette Brock Linnemann
Informatik: Per Frank Jacobsen, Erik Lund, Maria Loman
Matematik: Lisbeth Hansen, Mads Lund Mathisen,  Laila Madsen, Paul Frandsen

 

 

Hver gruppe får udleveret en opgaveformulering  af lærerne ved lodtrækning. Hver opgaveformulering består af navnet på et forbrugsgode, samt tre hypoteser. Jeres opgave er at I enten skal af- eller bekræfte de tre hypoteser. 

 

For at løse opgaven skal I:

 • Udarbejde et elektronisk spørgeskema, og bruge det til at indhente kvantitative data.
 • Analysere data ved hjælp af matematiske værktøjer.
 • Foretage en komparativ analyse

For at fremlægge opgaven skal I lave: 

 • En hjemmeside, hvor I præsenterer resultaterne af jeres undersøgelse. Hjemmesiden skal laves på grundlag af et strukturdiagram, som I selv udarbejder, og får godkendt hos en informatiklærer.
 • En mundtlig fremlæggelse: Der er sat 30 minutter af per gruppe. Hver gruppe fremlægger i 8-10 minutter, og derefter er der samtale mellem lærere og elever. 

 

Faglige Mål er det, I bliver bedømt på. Der er både mål fra de enkelte fag, og SO-mål. SO-Mål hører ikke hjemme i et enkelt fag, men er relevante for alle fag på HHX. 

SO-målene for SO1 er: 

 • Om I kan lave en god mundtlig fremlæggelse. 
 • Om I kan kombinere viden og metoder fra flere forskellige fag, når I analyserer en problemstilling
 • Om I kan perspektivere jeres egen undersøgelse til økonomiske og kulturelle temaer i samtiden

 

 Det I skal kunne fra de enkelte fag er: 

Afsætning:

 • Indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds nationale og evt. globale markedsforhold samt vurdere informationernes troværdighed og relevans i en given sammenhæng
 • Fortolke og formidle informationer om afsætning inden for flere af fagets genrer, herunder i samspil med andre fag
 • Udvælge og anvende relevante digitale og matematiske kompetencer i arbejdet med afsætning

Matematik:
Beskrivende statistik
Regressionsanalyse
Indekstal og procenter

Informatik:

 • Planlægning af et IT-system
 • Udarbejdelse af interaktionsdesign herunder selve designprocessen samt vurdering
 • Udarbejdelse af et konkret IT-system i form af en hjemmeside udarbejdet i WordPress
 • Overvejelser omkring evaluering af IT-systemer

I bliver bedømt på, om I lever op til de Faglige Mål.

I får mundtlig feedback, når I har holdt jeres fremlæggelse. Den feedback handler primært om alt det, der går på tværs af fagene, fx de resultater i er nået frem til, hvordan I præsenterer dem på hjemmesiden og til præsentationen. 

Efterfølgende får I også skriftlig feedback fra hver af de tre faglærere, på de ting, som har med hvert enkelt fag at gøre. 

Der gives ikke en karakter, men SO1 tæller med, når lærerne skal give karakterer i fagene.

 

 

Tekst kommer snart.