Vælg en side

HHX: SOP, mini-SOP, DHO m.m.

Uanset hvilke fag du skriver i, er den overordnede struktur for en stor skriftlig opgave den samme, og der er ret strenge krav både til indhold og opbygning. Det er derfor vigtigt a du sætter dig godt ind i, hvordan opgaven skal opstilles, samt hvordan de forskellige afsnit skal bygges op.

Nedenfor finder du den disposition som du skal følge, hver gang du skriver i rapport-genren. Du kan både bruge listen til at tjekke din struktur (rækkefølgen skal følges, og alle afsnit skal med), og derudover kan du klikke på hvert afsnit, og læse krav og gode råd til det pågældende afsnit:

v. Jane Dixon, Tilpasset fra Læreplan til Studieområdet hhx 2017, samt “Studievaner på HHX” (Systime, 2017)

 

Andre VIGTIGE krav:

  • Alle opgaver skal leve op til gældende regler med hensyn til henvisninger, citater, litteraturliste osv. Se reglerne her
  • 1 side=2400 anslag, inkl mellemrum. Når du skal opgøre, hvor mange sider du skal skrive, skal du kun tælle sider med egentlig tekst. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag mm tæller ikke med.
  • I opgavens hoveddel (redegørelse, analyse, diskussion) viser du, at du besvarer den stillede opgave, ved hjælp af en række skrivehandlinger. På hhx består langt de fleste opgaver af redegørelse, analyse, diskussion/vurdering, samt evt. perspektivering Se her for en generel beskrivelse af de forskellige skrivehandlinger. Men husk, at der kan være stor forskel på hvad fx en analyse indebærer alt efter fag og emne, så se også under de enkelte fag her på siden, og tal med dine lærere.
  • Hoveddelen fylder langt størstedelen af din opgave, og skal deles op i delafsnit med overskrifter og underoverskrifter, og evt. også delkonklusioner.

Anbefalet formalia:

Der er ikke deciderede krav til, hvilken skriftstørrelse osv. du skal bruge, og det er til enhver tid antallet af anslag (se ovenfor) som er formelt gældende. Opgaven bliver dog visuelt pænest – og mest læsevenlig – hvis du følger nedenstående anbefalinger:

  • Margener: Top og bund = 3/sider = 2. Eller 2,5 hele vejen rundt
  • Skrifttype og størrelse: Times New Roman str 12, Arial 10, eller Calibri 11 – eller tilsvarende
  • Linjeafstand: 1,15 eller 1,5