Vælg en side

Afsætning B/A

Afsætning (AFS) er et samfundsvidenskabeligt fag, hvor du lærer at forstå virksomheden og dens omverden.

Når en virksomhed skal ‘afsætte’ sine produkter til forbrugerne, så skal den kunne forstå sine konkurrenter, sine kunder, og de politiske, økonomiske og kulturelle forhold på markedet. Den skal også kende sin egen strategi, og egne styrker og svagheder, og være i stand til at kommunikere på en overbevisende måde. Alt det lærer du om i afsætning.

Vi arbejder virkelighedsnært i faget, og gennem konkrete, aktuelle cases og information udvikler du din evne til at tænke økonomisk, og til at identificere og forstå økonomiske problemstillinger. Du lærer at indsamle informationer, at analysere disse informationer, og at argumentere og formidle på et højt niveau.

Du kan få afsætning på enten B (1. og 2.g) eller A (1.-3.g) niveau. På B-niveau har vi fokus på det danske marked. På A-niveau kigger vi udad, og du lærer om internationalisering, globalisering, eksport, og international kommunikation/markedsføring.

I faget AFS arbejder du for meste på tre følgende taksonomiske niveauer:

Redegøre: Her bliver du typisk bedt om at “karakterisere” (beskrive) enten et marked, en målgruppe, eller en virksomhed. Du skal også kunne redegøre for (forklare) teori og modeller.

Analysere: I afsætning bruger vi en masse modeller (teori) til at få styr på al den information vi får fra vores kilder (empiri/data). Når du bruger en model til at organisere og fortolke dine data – eller når søger og fortolker data ud fra en model – så laver du en analyse.

Diskutere/vurdere: Når du diskuterer i afsætning handler det om at argumentere for og imod, eller at kunne opstille fordele og ulemper. Typisk handler det om at finde fx det bedste løsningsforslag eller handlemuligheder for en virksomhed, men det kan også handle om at vurdere fordele og ulemper ved de ting som sker i virksomhedens omverden.

  • Problemorienteret projektarbejde (PBL)
  • Synopsis
  • Notat
  • Rapport
  • Powerpoint præsentationer