Vælg en side

Psykologi C

Psykologi C er et valgfag, hvor du bliver klogere på dig selv og din omverden. 

I arbejdet med fagets fire kerneområder: socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring, samt personlighed og identitet forholder vi os til spørgsmål som: 

  • Hvordan påvirkes vi af vores sociale omgivelser, og de grupper vi indgår i?
  •  Kan man være født ond, eller er det noget, man bliver?
  • Hvilken betydning spiller ens barndom for ens ungdom og voksenliv?
  • Hvilke faktorer påvirker vores læring? Kan man f.eks. være på Facebook og følge 100 % med i undervisningen? 

For at få svar på spørgsmålene arbejder vi med psykologiske teorier, begreber, videnskabelige undersøgelser samt dokumentarfilm. Vi laver ligeledes selv små øvelser i undervisningen som f.eks. hukommelsestest.

Det er muligt at hæve Psykologi til B-niveau i 3.g. På B-niveau går vi mere i dybden med faget, og der er større vægt på de videnskabelige metoder, hvor I selv skal udføre forskellige undersøgelser.

Psykologi C er der intet skriftlig arbejde, men vi arbejder i undervisningen på følgende tre taksonomiske niveauer: 

  • Redegørelse
  • Analyse (anvendelse af psykologisk viden)
  • Diskussion/vurdering (kritisk stillingtagen)

Når du i psykologi skal redegøre for en bestemt teori eller et begreb, skal du i et kort og præcist sprog gengive, hvad begrebet eller teorien omhandler. Når du skal redegøre for en psykologisk problemstilling, som du finder i f.eks. en avisartikel, skal du sammenfatte, hvilke psykologiske spørgsmål og problemer som artiklen handler om. 

Når du i psykologi skal analysere en psykologisk problemstilling, skal du anvende den psykologiske viden, dvs. teorier og begreber samt viden fra undersøgelser, til at give svar på problemstillingen. Hvis problemstillingen f.eks. er ”Hvad kan få umiddelbart gode mennesker til at gøre onde gerninger?”, kan du bruge din viden om gruppepres eller socialpsykologiske eksperimenter til at give ét muligt svar. 

Når du i psykologi skal diskutere, skal du forholde dig kritisk. Kan der gives andre psykologiske svar på din problemstilling? Her kan du også forholde dig kritisk til de psykologiske undersøgelser, som du inddrager.

B-niveau 

  • Psykologirapport i forbindelse med feltarbejde i undervisningen