Vælg en side

Kommunikation og IT A

I Kommunikation og IT kombinerer vi generel viden om, hvordan information bedst kan formidles til en bestemt målgruppe med praktiske redskaber til at udvikle, designe og skabe egne digitale kommunikationsprodukter og -kampagner.

 Vi arbejder med kommunikation, både on- og offline, men vores fokus er på digitale medier. Almindelige menneskers digitale opførsel står centralt, herunder de forudsætninger og konsekvenser, der er forbundet med vores måde at agere på online, både i forhold til deltagelse og medskabelse af indhold.

 Målet med faget er at gøre dig til både en kritisk mediebruger og en kompetent producent, der er i stand til at navigere og deltage kvalificeret i en digital medie-virkelighed – både privat og som global medborger i et demokratisk samfund.

 

Faget udbydes pt. kun på HTX på A-niveau som del af studieretningen Pro-Kom.

I Kommunikation og IT arbejder vi med følgende taksonomiske niveauer:

  • Redegørelse
  • Analyse
  • Præsentation
  • Diskussion og perspektivering

Hvis du bliver bedt om at:

 

Redegøre for en teoretisk model – skal du beskrive og forklare de begreber, der indgår i modellen samt den kontekst, modellen omhandler.

 

Analysere en målgruppe eller et kommunikationsproblem – skal du søge informationer fra relevante kilder (herunder egne empiriske undersøgelser), som du vurderer kritisk, sammenfatter og fortolker med henblik på at identificere de nøgleaspekter, du vil arbejde med.

 

Præsentere en kommunikationsopgave (kommunikationsbrief), et løsningsforslag eller et produkt – skal du gøre rede for de undersøgelser, modeller og analyser, der har ført dig frem til netop den løsning, du har valgt.

 

Diskutere og perspektivere dit eget eller andres produkter eller løsninger – skal du, på basis af teoretiske overvejelser og analyser, diskutere fordele og ulemper ved de pågældende løsninger, herunder forskellige scenarier og tilsigtede og utilsigtede konsekvenser.

I Kommunikation og IT skriver du følgende opgavegenrer:

  • Pitch til præsentationer
  • Rapporter om egne kommunikationsløsninger og -produkter
  • Beskrivelser af kommunikationsproblemer
  • Større teoretiske opgaver

Opgaver handler ofte om at undersøge en problemstilling eller et eksisterende produkt. For at gøre det skal du samle information, forholde dig kritisk til kilderne, og præsentere informationerne i en teoretisk kontekst. Ofte skal du tillige selv udvikle eller videreudvikle et produkt på baggrund af dine undersøgelser.