Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Progressionsplan - Studieportal
Vælg en side

Prrogressionsplan for SO HHX

Her kan du læse om, hvad hvert SO-forløb bidrager med, så du bliver klar til at skrive SOP i 3G

Slotshaven HHX SO1 Digitalisering og markedsanalyse

SO1: Digitalisering og Markedsanalyse

Forår, 1g, Fag: Af, If, Mat

 • Gruppeprojekt
 • Opgaven stilles af lærerne

 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en hypotese 
  • At lave arbejdsspørgsmål
  • Mundtlig præsentation
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Hypotetisk-deduktiv metode
  • Online spørgeskemaundersøgelse
  • Matematisk behandling af hårde (kvantitative) data
  • Hjemmeside i WordPress
Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

 

Forår, 1g, fag: Mat, Iø; Sa

 • Gruppeprojekt
 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en problemstilling 
  • Forskellen på redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
  • Mundtlig præsentation
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Tværfaglighed → anvendelse af matematik i IØ og samfundsfag og omvendt.
  • Anvende matematik i praksis i arbejdet med en tværfaglig problemformulering.
  • At arbejde problemorienteret ud fra en problemformulering og underspørgsmål på de taksonomiske niveauer
  • Litteratursøgning/ informationssøgning, kildehenvisninger og litteraturlister i Word??
  • Anvendelse af powerpoint som redskab i fremlæggelsen.
Slotshaven HHX SO3 Stretegiforløb

SO3: Strategiforløbet

 

Efterår 2g, Fag: Af, Vø

 • Gruppeprojekt
 • Opgave og arbejdsspørgsmål stilles af lærer
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en case 
  • Skriftlig formidling
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Casemetode
  • Rapportskrivning
  • Indholdsfortegnelse, sidetal, kildehenvisninger og litteraturlister i Word
Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked og kommunikation

 

Efterår, 2g, Fag: Da, Eng, Ty, Sp

 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • Mundtlig præsentation og skriftlig formidling
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Film- og reklameanalyse
  • Reklamefilm
  • Newsletter
  • Hjemmeside
Slotshaven HHX SO5 Dansk-historieopgaven

SO5: Dansk-historieopgaven

 

 

Forår 2g, Fag: Da, Hi

 • Individuelt projekt
 • Opgaven stilles (som hovedregel) af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • At arbejde selvstændigt
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en opgaveformulering (som i SO2)
  • At søge og udvælge information
  • At skrive en rapport (som i SO3)
  • At kende forskel på redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Rapportskrivning (som i SO3)
  • Indholdsfortegnelse, sidetal, kildehenvisninger og litteraturliste
  • Informationssøgning
  • Faglig formidling
  • Den videnskabelige basismodel
  • Analyse og perspektivering af tekster
  • Kildebrug, kildekritik, historisk metod
 •  
Slotshaven HHX SO6 Bæredygtighed

SO6: Bæredygtighed

 

Efterår, 3g; Fag: Eng og In/Vø/Iø

 • Gruppeprojekt
 • Opgave og arbejdsspørgsmål formuleres af gruppen
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At undres, og formulere et undringsspørgsmål
  • At lave taksonomiske arbejdsspørgsmål 
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Den videnskabelige basismodel
  • TV-indslag/video
Slotshaven HHX SO7 Mini-SOP

SO7: mini-SOP

Efterår, 3g; Fag: Et studieretningsfag og et andet fag 

 • Individuel opgave
 • Lærerne vælger fag
 • Opgave og arbejdsspørgsmål formuleres af dig selv
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At undres og formulere et undringsspørgsmål
  • At lave taksonomiske arbejdsspørgsmål 
  • At kombinere fag og metoder
  • At skrive en rapport
  • At fremlægge mundtlig baseret på rapporten
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Den videnskabelige basismodel
  • Krav til rapportgenren
  • Krav til powerpoint
  • Informationssøgning
  • Indholdsfortegnelse, sidetal, kildehenvisninger og litteraturliste
  • Metode

SOP: HHX

 

 • Fag, emne, opgave og arbejdsspørgsmål vælges og formuleres af dig selv
 • Hvad skal du kunne?
  • Planlægge din tid og arbejde struktureret
  • Søge vejledning og selv tage ansvar
  • Identificere og formulere en problemstilling, baseret på en undren
  • Tænke tværfagligt og reflektere over fagenes metoder og bidrag til opgaven
  • Udvælge og reflektere over metoder
  • Indsamle, udvælge og arbejde med informationer
  • Skrive en faglig rapport og præsentere den mundtlig
 • Hvilke værktøjer skal du kunne?
  • Den videnskabelige basismodel
  • Krav til rapportgenren
  • Krav til powerpoint og mundtlig præsentation
  • Informationssøgning og databehandling
  • Fagenes metoder
  • Indholdsfortegnelse, sidetal, kildehenvisninger og litteraturliste