Vælg en side

Teknik A (3. år)

Faget ”Teknikfag” er et obligatorisk valgfag på 3. år. Faget er på A-niveau, hvilket betyder, at du som elev har rigtig mange timer i faget på 3. år. På Slotshaven kan der vælges mellem fire forskellige teknikfag, hvor du kan fordybe dig inden for det tekniske felt, som du finder mest interessant. 

Fælles for teknikfagene er det, at der arbejdes i længerevarende problemorienterede projektforløb, og at der arbejdes i grupper. Som elev arbejder du i en gruppe, hvor I har en høj indflydelse på projektets udvikling og fokus.

I gruppen arbejdes der frem mod udviklingen af produkter/løsninger inden for det specifikke fagområde for det valgte teknikfag. I projekterne startes med et teknisk problem, det analyseres, der arbejdes med ideer til løsninger, formuleres krav og der udvælges den bedste idé frem mod et produkt, der kan udføres i teknikfagets værksted. 

De fire teknikfag, der kan vælges mellem, er:

Byggeri og energi: Faget beskæftiger sig med arkitektur og bygningsdesign. Ud over det designmæssige aspekt får I kendskab til teknisk viden inden for byggeriet, som fx opbygning af konstruktioner – teoretisk såvel som praktisk – samt beregninger af energiforbrug i bygninger.

Digitalt design og udvikling: Faget handler om Intelligente systemer i den virtuelle og fysiske verden. Vi arbejder med maskinlæring og med at udvikle små produkter, gadgets og objekter, som på forskellig måde tager og analyserer digitale inputs og derudfra påvirker såvel virtuelle som fysiske rum.

Proces, levnedsmiddel og sundhed: I faget arbejder I med fremstilling og kontrol af forskellige produkter inden for medicin, levnedsmidler og bioteknologi. Endvidere arbejder vi med forureningsbekæmpelse og kontrol af miljø og sikkerhed.

Udvikling og produktion, EL: Gennem arbejde med grundlæggende elteori og værkstedsarbejde opbygges erfaring med design og konstruktion af elektriske kredsløb. Målet er at kunne bygge simple prototyper.

I ”Teknikfag” skriver vi teknikfagsrapporter. Rapporterne dokumenterer projektets udviklingsforløb med undersøgelser, ideudvikling og teknisk dokumentation af løsningen. 

Arbejdsformen er en videreførelse fra teknologi, men nu arbejdes der med fokus på en fagspecifik teknisk problemstilling i stedet for en samfundsmæssig problemstilling.  Undervejs mellem de lange projektperioder arbejdes også med andre mindre opgaver.