Vælg en side

International Økonomi B/A

International Økonomi (IØ) er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæiske og et globalt perspektiv.

Faget har fokus på den samfundsøkonomiske udvikling i en evigt foranderlig verden, og du vil opnå viden om globalisering, vækst, økonomiske politiker, levevilkår, globale magtbalancer, virksomheder og handel.

Du vil få kompetencer til at forholde dig analytisk i forhold til politiske beslutninger og deres konsekvenser, virksomheder og landes konkurrenceevne, den økonomiske udvikling i såvel i-lande som u-lande.

 I faget IØ arbejder du fortrinsvis med de tre følgende taksonomiske niveauer:

Redegøre for særlige samfundsøkonomiske forhold, teori eller model.

Analysere med særligt fokus på årsagssammenhænge.

Diskutere/Vurdere årsager og konsekvenser og sætte forskellige synspunkter og argumenter op over for hinanden.

  • Problemorienteret projektarbejde (PBL)
  • Synopsis
  • Projektskrivning
  • Notat
  • Rapport