Vælg en side

Historie B

Historie i gymnasiet handler ikke kun om, at du får viden om fortiden – men i høj grad om at forstå den nutid, du lever i. 

Vi stiller spørgsmålene: 

  • Hvorfor er nutiden blevet, som den er? 
  • Hvad har udviklet og ændret sig? 
  • Hvilke forbindelseslinjer er der mellem fortid og nutid – og videre ind i fremtiden?

Det handler om hele verden, om det danske samfund, om folk omkring dig – og om dig selv. Om politik, økonomi og handel, kultur – og om dramatiske og spændende begivenheder. 

Du beskæftiger dig med et bredt udvalg af materiale: ikke kun lærebogen, men alle mulige slags kilder i form af tekster, film og billeder. Og samtidig med at dit arbejde med kildeanalyse giver dig viden og forståelse, vil du blive stadig mere rutineret i at forholde dig kritisk til den information, du modtager gennem nutidens medier.

Historie er et af de fag, hvor du arbejder på tre taksonomiske niveauer:

  • Det redegørende
  • Det analyserende
  • Det diskuterende/vurderende.

Når du redegør i historie, handler det om at fremlægge historiske forhold og begivenheder. Du viser dit overblik ved at udvælge de vigtigste facts fra troværdige og relevante fremstillinger – og ved at formidle dem på en kortfattet og neutral måde.

Når du analyserer, skal du typisk nærlæse og gå i detaljer med historiske kilder. Men du gør det for at finde generelle tendenser og interessante sammenhænge – og for at komme frem til, hvordan kilden kan gøre dig klogere på et bestemt emne. Til arbejdet bruger du forskellige begreber og metoder, ikke mindst kildekritik.

Når du diskuterer, tager du et vigtigt spørgsmål op og har fokus på seriøse, væsentlige og klart formulerede argumenter for og imod. Og det er ofte naturligt at kombinere diskussionen med din egen, fagligt begrundede vurdering.

Du kan ikke komme til skriftlig eksamen i historie, og du skriver ikke egentlige hjemmeopgaver. (Her ses bort fra, når historiefaget indgår i SO-forløb).

Men som en del af den daglige undervisning vil du blive præsenteret for kortere skriveøvelser. De skal træne dig i f.eks. at overskue historiske begivenheder, analysere en kilde samt undersøge årsager og virkninger.

Desuden skal du hen imod slutningen af 3. år i timerne løse en mindre skriftlig opgave. Den skal besvare problemstillinger, som du selv har opstillet – en evne, du får brug for ved mundtlig eksamen.