Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Astronomi - Studieportal
Vælg en side

Astronomi C

Astronomi er den ældste videnskab vi kender – allerede oldtidens flodkulturer, for mere end 6.000 år siden, lavede astronomiske observationer og skrev dem ned. Vores måde at måle tid og retning på stammer helt tilbage fra disse første astronomer.

Observationer er centralt i faget Astronomi, og med baggrund i observationer opbygger vi en forståelse for hvordan universet er indrettet. Astronomi i gymnasiet indeholder både teori og observationer og andre former for praktisk/eksperimentelt arbejde. Men faget er på C-niveau, så det kan vælges både på HTX og HHX, og både i 2.g og 3.g. Undervisningen foregår om aftenen (torsdage), ca. hver anden uge året igennem.

Læreplanen har to hovedpunkter:

 • Menneskets plads i universet (Jorden, Solen og Månen, solsystemets opbygning, planeter og exoplaneter og betingelser for liv i universet, stjernehimlen og Mælkevejen og andre galakser. Herunder også hvordan årstider, tidevand og andre fænomener her på Jorden opstår, hvordan man finder vej på stjernehimlen og hvordan vi udforsker Solsystemet og universet).
 • Universets udvikling (Big Bang-modellen, universets alder, stjerners og planeters dannelse, stjerners udvikling og endeligt, dannelsen af grundstoffer samt naturens grundbestanddele, herunder mørkt stof og sorte huller).

Undervisning og arbejdsformer

Undervisningen foregår som aftenundervisning – ca. hver anden torsdag aften 16-21.30 i år (2020-21). Det skal man være indstillet på, hvis man vælger faget. Begrundelsen er dels at man ikke kan se stjerner om dagen, og vi er afhængige af at kunne gå ud og lave observationer, i hvert fald noget af undervisningstiden. Og dels at det skemateknisk er nemmere at have holdet åbent for hele skolen, når vi ikke er bundet af andre valgfag m.m.

Der er ikke fordybelsestid knyttet til faget, så der er som sådan intet skriftligt hjemmearbejde. Men hver elev opbygger en ”portfolio” af noter og produkter i løbet af undervisningen, som blandt andet indeholder journaler over observationer og praktisk/eksperimentelle øvelser, fremlæggelser af forskellige emner og andet. Denne portfolio udarbejdes i undervisningstiden, men selve observationerne – fx fotografering af nattehimlen, Månen eller andre himmelobjekter, kan i nogle tilfælde være en del af forberedelsestiden og foregå hjemme. Den astronomiske portfolio kan eventuelt inddrages ved eksamen.

Undervisningsaftner er typisk en blanding af teori-/lektiegennemgang, elevøvelser og fremlæggelser, samt ”AstroNews”, som er selvstændige og selvvalgte elevpræsentationer af nyheder om astronomi og rumfart fra den forgangne uges tid. Vi har en længere pause ca. midtvejs for at give plads til aftensmad.

Vi har i hovedsagen fire typer af arbejdsopgaver i undervisningen:

 • Observationer af nattehimlen med det blotte øje eller med kikkert, eventuelt med mobilkamera
 • Analyser af billeder – egne eller andres – ved hjælp af forskellige værktøjer
 • Databehandling eller simulering ud fra data trukket ud af astronomiske databaser
 • Informationssøgning og fremlæggelser for klassen omkring historiske eller aktuelle emner

Du kan således blive bedt om at

 • præsentere et emneområde (give en kort, overordnet sammenfatning)
 • beregne nogle værdier (indsætte data i en formel og udføre beregningen)
 • finde nogle værdier (opsøge og finde relevante data, og derefter evt. udføre en beregning)
 • måle nogle værdier (opstille og anvende nogle måleredskaber, herunder billedbehandling, til at bestemme nogle data og beregne nogle resultater)
 • analysere nogle data (finde og beregne nogle sammenhænge i et datasæt på basis af teoretiske begreber og modeller)
 • forklare et fænomen eller en sammenhæng (beskrive og begrunde sammenhængen mellem teoretiske modeller og observationer)

Alle de ovennævnte punkter kan være både mundtlige og skriftlige, og både individuelle og gruppearbejder.

Faget kan vælges og bliver valgt til at indgå i SOP. Det kræver dog, at det andet fag i SOP’en er et studieretningsfag på A-niveau. Blandt emnerne for SOP’er med astronomi de foregående år kan nævnes Exoplaneter, Marsrejser, Supernovaer samt Relativitetsteori (med afsæt i filmen ”Interstellar”).