Vælg en side

Progression i SO htx

Her kan du læse om, hvad hvert SO-forløb bidrager med, så du bliver klar til at skrive SOP i 3G

Slotshaven HTX SO1 Bæredygtighed

SO1: Bæredygtighed, Madspild

Fag: Teknologi, Engelsk, Samfundsfag

I arbejder i grupper om aktuelle problemstillinger om bæredygtighed.

 

SO-mål:

 • at problemformulere på tværs af fag
 • at skrive i fællesskab (kollaborativ skrivning)
 • at lære om læsestrategier til faglig læsning
Slotshaven HTX SO2 Digitalisering

SO2: Digitalisering, design & innovation

Fag: Informatik, Dansk, Fysik, Biologi

I udvikler en hjemmeside med undervisningsmateriale, målrettet til andre unge.

SO-mål:

 • At formidle via en hjemmeside
 • At kombinere metoder på tværs af fag
 • At arbejde innovativt og idégenerere
Slotshaven HTX SO3 Energi

SO3: Energi

Fag: teknologi og fysik

SO-mål:

 • At problemformulere på tværs af fag
 • At arbejde innovativt og idégenerere
 • At producere egen, eksperimentel empiri
Slotshaven HTX SO4 Dansk-historieopgaven

SO4: Dansk-Idehistorieopgaven

Fag: dansk og Idéhistorie

I arbejder med et fælles emne i fagene dansk og Idéhistorie. I 2021 var emnet Krig. Du skriver en individuel, tværfaglig rapport om emnet, og forsvarer den mundtligt.

SO-mål:

 • At lære om typer af kilder, kritik af kilder, og korrekt brug af kilder i formidlingen.
 • At lære individuel faglig, skriftlig og mundtlig formidling på tværs af fag.
Slotshaven HTX SO5 Modeller

SO5: Modeller

Fag: matematik, fysik og kemi

I arbejder med matematiske modeller i matematik, fysik og kemi. Alle modeller bygger på fire forskellige differentialligningstyper, som I er blevet introduceret til i perioden op til projektugen.

SO-mål:

 •  At producere eksperimentel empiri
 • At analysere eksperimentel empiri med teori.
 • At øve kollabortiv skriftlig, faglig formidling på tværs af fag.
Slotshaven HTX SO6 Studeiretningscase

SO6: caseopgaven

Fag: Afhænger af studieretningen

I Caseopgaven skriver du en tværfaglig rapport, i et studieretninsgfag kombineret med et andet fag. Du skriver på grundlag af en case, som dine lærere har valgt. caseopgaven skal forsvares mundtligt. Det er generalprøven til den rigtige SOP.

 

SO-mål:

 • At problemformulere på tværs af fag
 • At analysere empiri med faglig teori
 • At øve individuel skriftlig og mundtlig fomidling, som i SOP.

SOP: HTX

Du fordyber dig i en problesmtilling, du selv har valgt. Og du finder selv ud af, hvilke fag og metoder, der egner sig bedst til at behandle lige præcis din problemstilling. Du skriver i to fag: mindst et skal være et studeiretningsfag, og mindst et skal være på A-niveau. Der skal afleveres et skriftligt produkt på 15-20 sider, og det skal forsvares mundtligt. karakteren tæller dobbelt på dit eksamensbevis.