Vælg en side

Idéhistorie B

Idéhistorie i htx er et historiefag for det tekniske gymnasium, hvor vi arbejder med teknologihistoriske og idéhistoriske udviklingslinjer og begivenheder fra de første mennesker til i dag.

Faget står på tre ben: et teknologihistorisk, et idéhistorisk og et alment historisk – sat i en social, kulturel og global sammenhæng.

Du vil således komme til at beskæftige dig med udviklingen i menneskets måde at forholde sig til verden på, som den kommer til udtryk i anvendelse af teknologier og ideer i et historisk perspektiv. Populært sagt, så gør teknologien ikke blot noget for os, den gør også noget ved os.

Din historiske bevidsthed vil blive styrket, såvel som din evne til kritisk at reflektere over teknologiers og ideers betydning for menneskets måde at forholde sig til naturen, til samfundet og til sig selv.

Undervisningen veksler mellem overbliksskabende forløb (fx historiske perioder) og analyse af cases (fx en bestemt sundhedsfaglig teknologi som stetoskopet, et våben, ideen om demokrati, etikkens optræden i forskellige historiske perioder og meget mere).

Grundformen for det skriftlige og mundtlige arbejde i faget, er de tre taksonomiske niveauer:

  • Det redegørende
  • Det analyserende
  • Det diskuterende/vurderende
Faget er primært mundtligt, men indeholder også en mindre del af skriftlighed. Fx dansk-idéhistorie-opgaven. Derudover afsluttes faget med et skriftligt eksamensprojekt, som danner grundlag for den afsluttende eksamen.

I undervisningen vil du løbende skulle løse mindre skriftlige opgaver, hvor du kan træne fagets arbejdsmetoder og teorier.