Vælg en side

Engelsk B/A

Engelsk i gymnasiet er mere end bare et sprogfag… Det er et fag, som kombinerer viden om sprog, samfund, og kultur.

Vores fokus er på de engelsksprogede lande, og det at leve i en globaliseret verden, hvor engelsk er det fælles sprog (såkaldt: Lingua Franca). Du lærer altså engelsk med to formål: At kunne forstå den verden vi lever i, og at kunne kommunikere med de mennesker du møder i verden.

Afhængig af, om du har valgt HHX eller HTX, vil du desuden specialisere dig i business eller teknologi, og få viden og ordforråd inden for disse områder. Det gør dig i stand til at forstå og samarbejde med andre på engelsk – på videregående uddannelser og ude i erhvervslivet.

I engelsk arbejder du som regel på tre taksonomiske niveauer:

  • Redegørelse (fx summary, forklaring)
  • Analyse (fx tekstanalyse, filmanalyse, reklameanalyse)
  • Diskussion/vurdering (kritisk stillingtagen)

Når du redegør i engelsk, skal du ’bare’ gengive informationer. Det er dog ikke altid bare et referat: Du skal kunne vise overblik over væsentligste detaljer, trække det vigtigste frem, og forklare dette med dine egne ord.

Når du analyserer i engelsk, skal du kunne finde frem til noget, som ikke står direkte forklaret for dig i teksten. Du bruger forskellige typer analyser til at dykke ned i detaljerne i fx en tekst, finde mønstre i detaljerne, og forklare sammenhænge i det du ser – mellem linjerne og bagom teksten.

Når du diskuterer i engelsk, er det vigtigt, at du forholder dig kritisk til de informationer du får: Du skal kunne se fordele og ulemper, og give en saglig argumentation for og imod, baseret på din redegørelse og analyser.

Afhængigt af, om du læser B eller A niveau, kan du i engelsk møde følgende opgavegenrer til eksamen:

  • Summary
  • Analytisk essay (tekstanalyse)
  • Essay (diskussionstekst)
  • Manuskript til tale (kun HHX)
  • Email/brev

Derudover kan du i undervisningen komme til at skrive:

  • Kortere skriveøvelser som træner bestemte områder
  • Kreative opgaver, fx noveller, digte/sangtekster