Vælg en side

Tysk B/A

Tysk i gymnasiet handler i første omgang om at få et aktivt mundtligt ordforråd, så du kan tale frit tysk. Men du skal selvfølgelig også blive bedre til at læse tyske tekster og forstå det talte sprog. Til det formål skal du også selv kunne udtrykke dig frit på skriftlig tysk. Her bygger vi videre på de grammatiske områder, du lærer under AP i grundforløbet.

Vores fokus er især på Tyskland (samfund, erhvervsmæssige forhold samt kultur), men vi skal også lære lidt om de andre tysksprogede lande Østrig og Schweiz.

Til det formål bruger vi især tyske spillefilm, små tyske noveller samt fagtekster fra nettet. Udover klasseundervisning laver vi mange forskellige slags par- og gruppearbejdsøvelser, så du kan øve dig i tysk under ”trygge forhold”.

Det er en stor fordel at have haft tysk på gymnasiet, da Tyskland er Danmarks største handelspartner.

I tysk arbejder du som regel på tre taksonomiske niveauer, men på mundtligt B-niveau kan man godt ”nøjes” med at være på det laveste niveau, nemlig redegørelse.

Hvis man derimod vælger at lade tysk indgå i tværfaglige opgaver, er det vigtigt at nævne, at det ikke kun betyder at bruge tyske kilder, men at lave redegørelse, analyse og diskussion/vurdering af kilderne på dansk:

  • Redegørelse (fx referat, forklaring)
  • Analyse (fx tekstanalyse, filmanalyse, reklameanalyse)
  • Diskussion/vurdering (kritisk stillingtagen)

Se desuden yderligere forklaring til de taksonomiske niveauer under beskrivelsen af engelsk, da engelsk og tysk bruger dem på samme måde.

Du vælger, om du vil have tysk eller spansk, inden du begynder på HHX. Tysk er på B-niveau, så du har det på 1. og 2. år. Du skal kun op til en mundtlig eksamen, hvis du bliver udtrukket til eksamen i tysk. Der er ingen skriftlig eksamen på B-niveau.

Du kan på 3. år vælge at fortsætte på tysk A-niveau, hvor der både er en mundtlig og en skriftlig eksamen.

Typiske skriftlige opgavegenrer: