Vælg en side

Biologi C/B

Biologi c er et obligatorisk fag på HTX, der giver indsigt i menneskekroppens fysiologi og anatomi. Faget danner desuden baggrund for at forstå moderne forskning i sygdomme, miljø og genetik.

Biologi handler om mikroorganismer og cellers opbygning og funktion, organismers opbygning og funktion, evolution, økologi, biokemi og moderne bioteknologisk forskning.

 Biologi viser hvordan vi beskytter os mod sygdomme, hvordan vi udnytter viden om biologiske systemer til at mindske og hindre forurening samt, hvordan vi udvikler nye mediciner og produkter.

 Faget er et naturvidenskabeligt fag så derfor er vi jævnligt i laboratoriet.

Fagets skriftlighed er laboratoriejournaler og forsøgsrapporter.

 

Alle taksonomiske niveauer indgår som en naturlig del af undervisningen og pensum.

 

I biologi udgør biologirapporter og -journaler den skriftlige del af faget. Til alle opgaverne udleveres opgavevejledninger med de vigtigste hovedpunkter forklares.