Vælg en side

PU (produktudvikling)

PU, eller Produktudvikling afvikles i grundforløbet, dvs de første 3 måneder af din tid på HTX. Du kan se i dit skema på lectio, hvornår du har  PU. PU slutter med en individuel prøve i uge 43, altså lige efter efterårsferien. 

 

 

 

Kan du komme frem til ideer, der udvikler bedre, smartere, billigere eller helt nye løsninger til velfærdsområder som f.eks. skoler, sygehuse, plejehjem, infrastrukturen, handicapområdet, politi, børnehaver, osv? Det er udfordringen i dette forløb, samtidig med, at du på faglig korrekt måde med fagene teknologi og samfundsfag lærer at finde, formulere, dokumentere og formidle et problem og dets mulige løsning.  Det hjælper dig til at arbejde selvstændigt med egne ideer på 2. og 3.år

                

De faglige mål vi arbejder med:

Det overordet mål er at lære dig selvstændigt at gå i gang med og strukturere den første del af en produktudviklingsproces på baggrund af viden om samfundsmæssige problemstillinger

 

Konkrete mål for din læring i PU:

 • Finde og undersøge et problem i en samfundsmæssig, faglig sammenhæng ved brug af relevant teori og metode
 • Udarbejde en håndterbar problemformulering
 • Gøre dig klogere på hvordan du genererer idéer
 • Blive dygtigere til at opstille og begrunde krav til teknologiske løsninger
 • Udarbejde et udkast til et produkt og begrunde, i hvilken grad det lever op til de stillede krav og løser problemet
 • At du kan dokumentere projektets faser og resultater
 • At du kan dokumentere og reflektere over gruppens arbejdsproces.

 

Fagligt indhold i PU forløbet

 • De første faser i et produktudviklingsforløb: problemidentifikation, problemanalyse og produktprincip
 • Relevant samfundsfaglig viden: teorier om velfærdsmodeller samt særligt kendskab til den danske velfærdsmodel
 • Viden om metoderne kvalitativ og kvantitativ, samt vidensbegreberne normativ over for deskriptiv
 • Informationssøgning, kildekritik samt kildedokumentation
 • Idégenerering: Brainstorm, omvendt brainstorm, skitser, associationsteknik
 • Opstilling af produktkrav: testbare krav, kravmatrix
 • Dokumentation af projektets faser og resultater: Via procestapet indeholdende f.eks. problemtræ, indledning, grafer, analyser, persona, ideskitser, konklusioner, Belbin teamroller…

 

Dit slutprodukt:

Procestapet: Her dokumenterer du de tre måneders arbejde med samfundsproblemet og ikke mindst din teknologiske løsning. Det gør du på et 5 meter langt procespapir hvor du og din gruppe har tegnet, klistret og sat skrevne afsnit på. Det danner afsæt for den interne prøve

 

Du får udleveret en projektbeskrivelse for årets PU-forløb af dine lærere.  

 

 

Du bedømmes internt af dine lærere til en individuel prøve med afsæt i procestapetet i forhold til om du mestrer de faglige mål og om du kan anvende det faglige indhold i din gennemgang af og dialog om procestapetet.

Din karakter for den individuelle prøve kommer på dit endelige eksamensbevis, hvor det tæller for 1/4 af en karakter