Vælg en side
Slotshaven HTX SO2 Digitalisering

SO2: Digitalisering

(Årgang 2023-2026)

 

Tirsdag d. 07.05: Intro-time

I Nordsalen

Hvornår 8:15- 15:20

Lærerne fortæller om forløbet

Torsdag d. 23.05: projektdag

I klasserne

Hvornår 8:15 – 15:20

 • I møder ind i klasserne. Hele dagen går med selvstændigt arbejde. Der er en lærer til stede i hver klasse. I dag er det kun fysik- og biologilærerne, der er til stede.

Milepæl 1: Jeres disposition skal være afleveret i lectio,  senest 15.20.

Fredag d. 24.05: Udflugtsdag

Hvor: København

Hvornår 8:15 – 15:20

 • I besøger Enigma-museet i København, hvor I skal have en rundvisning. Se lectio for mødetid og -sted.

Mandag d. 27.05: Projektdag

 Hvornår 8:15 – 15:20

 • I arbejder selvstændigt videre på jeres projekt. Husk at holde øje med, hvornår de forskellige lærere er til stede, så I kan få den hjælp, I har brug for. I dag er Informatik- og dansklærerne i klasserne.

Tirsdag d.28.05: Projektdag

 Hvornår: 8.15-15.20

 

 • I arbejder selvstændigt videre på jeres projekt. Husk at holde øje med, hvornår de forskellige lærere er til stede, så I kan få den hjælp, I har brug for. I dag er Informatik- og dansklærerne i klasserne.

 

Onsdag d. 29.05: Projektdag

Hvornår: 8.15-15.20

 • I arbejder selvstændigt videre på jeres projekt. Husk at holde øje med, hvornår de forskellige lærere er til stede, så I kan få den hjælp, I har brug for. I dag er Informatik- og dansklærerne i klasserne.

Milepæl 2: Jeres hjemmeside skal være afleveret i lectio senest kl 22.00

Torsdag d. 30.5 (1s); Fredag d 31.05 (1r, 1x): Fremlæggelser og refleksion

Milepæl 3: I fremlægger for en eller to af jeres lærere.

Milepæl 4: Skriv i jeres refleksionsskema, og evaluerer forløbet mundtligt.

I dette forløb er fagene fysik, biologi, informatik/komIT og dansk gået sammen.

Vi har en udfordring til jer: I skal opbygge en hjemmeside med undervisningsmateriale, som I gerne selv ville undervises efter. Materialet skal kunne anvendes i fysik- eller biologitimerne i en nystartet 1.htx-klasse.

Det faglige indhold til hjemmesiden vælger I selv. I vil få et startup-modul, hvor en af jeres lærere vil præsentere forløbet.

Om fredagen tager i sammen til København, og besøger Enigma-museet. Her lærer I om kommunikation i både et nutidigt og et historisk perspektiv. Den viden I får med jer hjem, kan muligvis indgå i jeres refleksioner over SO-forløbet.  

Resten af tiden arbejder I selvstændigt, men der er altid lærere til stede, som kan vejlede og hjælpe jer videre. Hvis jeres egen faglærer ikke er der, er der sandsynligvis en anden lærer med samme fag, som kan hjælpe.

Se i lectio, hvornår de forskellige lærere er til stede, og find dem i klasserne eller i kantinen.

En hjemmeside per gruppe. hjemmesiden skal kunne anvendes i enten fysik- eller biologiundervisningen for en 1.htx-klasse i starten af skoleåret.

Hjemmesiden består af min. 3 undersider:

 • 1 underside med fagligt, teoretisk stof, samt jeres indsamlede data, som er illustreret/formidlet, på en måde, så det egner sig til undervisningsbrug til målgruppen.
 • 1 underside med refleksion over dansk- og kommunikationsfaglige valg. Målgruppen for denne webside er jeres lærere
 • 1 underside med logbog og selvrefleksion:
  • Selvrefleksion: Hvad har I lært I dette forløb? Hvad vil I gerne være bedre til? Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle starte forfra?
  • Logbog: Skrives hver dag i forløbet. Skriv hvor langt i er kommet, hvordan arbejdet er fordelt mellem jer, hvilke udfordringer I er løbet ind i, og hvad I ellers finder relevant.

 

 • Valgfri: en side med “fri leg” over jeres tema. I vælger altså selv om siden skal indeholde animation, interaktive opgaver, en nyhedsartikel med ny viden om emnet, eller noget helt andet, så længe det stadig giver mening overfor målgruppen.

 

SO-faglige mål: 

 • Anvende viden og metoder fra forskellige fag til at skabe ét fælles produkt
 • Forholde jer kritisk til jeres eget arbejde.
 • Formidle jeres viden skriftligt og digitalt, så den passer til målgruppen og kommunikationssituationen. (I dette tilfælde: Hvordan man laver undervisningsmaterialer)
 • Planlægge jeres egen tid, fordele arbejdsopgaver

Faglige mål fra fagene: 

Dansk:

 • kommunikere om og formidle et fagligt stofområde situationsbestemt og modtagerrettet
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt og nuanceret på skrift
 • demonstrere indsigt i retoriske og stilistiske virkemidler i skriftlige sammenhænge
 • demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion

Naturvidenskabelige mål: 

 • Opnå og formidle teori indenfor et kernestofområde.
 • Indsamle og formidle data (empiri)

Informatik/kommIT:

 • Gennemføre og dokumentere produktionen af et WordPress site ved anvendelse af relevante teorier, metoder og modeller samt ved inddragelse af relevant software.

 • Tage stilling til målgruppen, til kommunikationsopgaven (undervisning), og til kommunikationskanalens muligheder og begrænsninger

 • Reflektere over sidens struktur, elementer og usability, herunder de valg I har truffet inden for fx farveteori, gestaltlove eller programmering, samt metoder til test af brugerflader

Alle grupper fremlægger deres hjemmeside. Fokus er på:

 • Refleksioner og overvejelser, I har gjort jer i forhold til metoder i en eller flere af fagene. Her skal I vise og inddrage udvalgte afsnit af jeres produkt
 • Overvejelser om tidsplanlægning og øvrige SO-faglige mål. 

Fremlæg i 10 minutter.

 

Efter forløbets afslutning skal I evaluere forløbet i klassen. Desuden skal I lave refleksionsskrvning, så I reflekterer over, hvad I har lært i dette forløb, og hvad I kan gøre bedre til næste SO-forløb.