Vælg en side
Slotshaven HHX SO5 Dansk-historieopgaven

SO5: Dansk-idéhistorie

(Årgang 2019-2022)

Dato

Aktiviteter

Uge 3-9 Dansk-historieopgaven bliver introduceret af enten jeres dansk- eller historielærer, og de fleste timer i de to fag bruges på undervisning, som giver jer baggrundsviden om det tema, I skal skrive om.
Uge 10

Problemformuleringen skal være sendt til jeres lærere senest 8.3 kl 12.

Onsdag d. 10. marts, torsdag d. 11.marts og fredag d. 12 marts er skrivedage. I får undervisning i rapportskrvning, litteraturhenvisninger og metode. Derudover arbejder i selvstændigt på jeres rapporter.

Uge 11 Rapporten afleveres i lectio, senest mandag d. 15.3 kl 23.59

Uge xx

 

 

I får jeres DHO tilbage med karakter og skriftlig feedback fra begge lærere (i et evalueringsskema) senest fredag d. xx. Alle elever reflekterer (skriftligt) over, hvad I har lært og hvad I mangler at lære om rapportskrivning frem mod SOP. Desuden udfylder i et evalueringsskema på lectio. Se “evaluering”

 

 

Jeres dansk- og historielærere er gået sammen om at udvikle et spændende forløb, hvor de to fag mødes. På den måde får I mulighed for at dykke ned i en spændende periode af danmarkshistorien, og fordybe jer i et selvvalgt emne, ved hjælp af viden og metoder fra både dansk- og historiefaget.

Dansk-Historieopgaven handler også om at styrke jeres skrivekompetencer, særligt inden for genren rapportskrivning. Da I lavede SO3 tidligere på året blev I introduceret til rapportformatet, og lærte noget om, hvordan en rapport skal opbygges, og hvad den skal indeholde.

Alt det får I nu chancen for at øve jer noget mere i, sådan at I er klædt på til at skrive SOP til næste år. I lærer os om at søge og vurdere information. 

Alle 2.hhx-klasser arbejder i år med temaet “Kvinder og kvindeopfattelse i det danske samfund siden 1500”. 

Vi glæder os til at lave DHO sammen med jer.

Mange hilsener fra

Kåre, Vibeke, Anette, Anna, Martin

Du skal skrive en individuel rapport. Opgaven er tværfaglig, så du skal inddrage viden, kilder og metoder fra fagene dansk og historie. Opgaven skrives på baggrund af en opgaveformulering, du selv laver.

Rapporten skal have et omfang af min. 7 og max. 9 normalsider a 2400 anslag inkl mellemrum, med egentlig tekst. Det vil sige, at alt fra og med indledning til og med konklusion skal tælles med. Titelblad, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt bilag skal naturligvis også være der, men de tæller IKKE med i de 7-9 sider.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan se HER. (studieportalens ovesigt) og her: Krav og gode råd til DHO(powerPoint gennemgået i klassen):

De vil også blive introduceret af dine lærere.

 

 

 

Formålet med dansk-historie-opgaven er bl.a., at du lærer at skrive en tværfaglig rapport, så du kender genren til SOP i 3. g. Du skal især lære at:

 

  • Beherske relevante dansk- og historiefaglige mål
  • søge, udvælge og anvende fagligt relevant information
  • analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra dansk og historie.
  • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater skriftligt.

I får skriftlig feedback fra begge lærere. feedbacken handler både om faglige mål fra fagene, og om rapportgenren, altså om I har styr på hvordan der skrves metodeafsnit, redegørelse, litteraturliste mm. feedbacken skal I bruge, når i skal skrive mini-SOP og SOP.

I får også en karakter. Karakteren indgår i årskarakteren i både dansk og historie.

Forløbet evalueres i klassen, når I har fået opgaverne retur. I skal udfylde et evalueringsskema i lectio, som I bagefter taler om i klassen. Og I skal reflektere skriftligt over, hvad I har lært i forløbet, og hvad I mangler at blive bedre til, frem mod SOP. Refleksionerne skrives i samme skema som I brugte i SO4., Men dansk- og historielærerne giver jer nogle nye spørgsmål.

Tekst kommer snart.