Vælg en side
Slotshaven HHX SO6 Bæredygtighed

SO6: Bæredygtighed

(Årgang 2019-2022)

 

 

Mandag 11.10

Hvor: I jeres klasser

Hvornår: se lectio

SO-forløbet introduceres af en af klassens lærere.

Bagefter arbejder I på jeres undersøgelse i studieretningsfaget.

 

Der registreres fravær i 1. og 4. modul

Tirsdag 12.10

Hvor: I jeres klasser

Hvornår:se lectio

Formiddag:

 • Fortsat arbejde med undersøgelse og problemformulering. problemformuleringen skal være godkendt senest 9.30 (medmindre jeres lærer har givet besked om andet)

Eftermiddag (fra modul 4):

 • Introduktion til nyhedsreportage
 • Arbejde med nyhedsreportage

 Der registreres fraær i 1. og 4. modul

Onsdag 13.10

Hvor: I klasserne

Hvornår: se lectio

I arbejder videre på manuscript og storyboard. Det skal godkendes af jeres engelsklærer i løbet af 3. modul. Bagefter planlægger I den praktiske del af filmarbejdet.

 Der registreres fravær i 1. og 4. modul

Torsdag 14.10

Hvor: Gruppen bestemmer selv

 

Selvstændigt arbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Hvis I har brug for hjælp fra jeres vejleder, kan I lave en aftale på forhånd, eller skrive besked i lectio. I vælger selv lokationen for jeres optagelse.

Fredag 15.10

Hvor: I klasserne

Hvornår: se lectio

Modul 1-3: Klasserne ser hinandens film, og vælger de bedste, der skal gå videre til finalen.

Modul 4-5: Finale i Nordsalen.

 

Der registreres fravær i 1. og 4. modul

Efter ferien får i feedback i en undervisningstime.

I SO6 arbejder fagene engelsk og et af jeres studieretningsfag (IØ, VØ, Innovation) sammen om emnet Bæredygtighed

I tilegner jer en masse ny viden og relevante metoder. I arbejder selvstændigt med en relevant problemstilling, ved hjælp af viden, metoder og redskaber fra fagene. Til sidst formidler I resultaterne af jeres arbejde elektronisk, i form af en nyhedsreportage til en engelsksproget tv-kanal.

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag er I på skolen. Torsdag arbejder I selvstændigt, og bestemmer selv, om I kommer på skolen. I arbejder i grupper hele ugen. Klassens lærere bestemmer, hvordan grupperne dannes. I kan altid opsøge lærerne for hjælp og vejledning. 

Forløbet slutter med en konkurrence, hvor der er præmie til årgangens bedste nyhedsreportage, bedømt på både fagligt indhold og produktionskvalitet.

De involverede lærere ser frem til en spændende uge i bæredygtighedens tegn:

Virksomhedsøkonomi: Per Frank Jakobsen (pfj) og Hanne Skovgaard Larsen (hsl)

Innovation: Jette Broch Linnemann (jli)

International Økonomi: Pernille Molloy (pem) og Flemming van Hauen (fha)

Engelsk: Satu Helenius Olsen (sao), Linda Williams (lwi), Evy Frandsen (efr)

Delopgave 1: Afhængig af studieretning gennemfører hver gruppe en undersøgelse, som er tilrettelagt af faglærerne i henholdsvis VØ, IØ og Innovation. Resultaterne af undersøgelsen skal inkluderes i nyhedsreportagen.

Delopgave 2: Manuskript og storyboard.

Endelig produkt: Hver gruppe skal producere en nyhedsreportage på engelsk. Nyhedsreportagen skal afspejle en engelsk nyhedskanal som f.eks. BBC England. Den skal produceres på baggrund af undersøgelse, manuskript og storyboard.

Nyhedsreportagen skal informere britiske eller amerikanske seere om bæredygtighedstendenser på det danske marked, og perspektivere disse til UK/USA.

Reportagen skal indeholde:

I Virksomhedsøkonomi: Generelle forhold omkring CSR/bæredygtighed på markedet, samt undersøgelse af en konkret virksomhed som eksempel på, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR/bæredygtighed i praksis.

I International økonomi: Belysning og analyse af en konkret samfundsmæssig problemstilling vedr. miljø, klima eller bæredygtighed. Reportagen skal endvidere indeholde en diskussion af, hvordan dette imødegås med eksempelvis miljø- og klimapolitik samt hvilke konsekvenser/ betydning det har for samfundsøkonomien.

I Innovation: I skal inden optagelse af en nyhedsreportage, udarbejde et notat af en dansk virksomhed/organisation, som arbejder med bæredygtighed eller tilstræber sig herefter. Omfang 3-5 sider eksklusiv litteraturliste. Det er vigtigt ved valg af virksomhed, at bæredygtighed er gennemsyret i hele virksomheden, eller at det indgår i vigtige dele af virksomhedens aktiviteter. Efter valg af virksomhed, skal I:

 • Lave en grundig analyse af virksomhedens forretningsmodel, hvorunder bæredygtige aktiviteter fremhæves og begrundes.
 • Forklare, hvorledes virksomhedens forretningsmodel bliver påvirket af samfundstendenser
 • Vurdere, hvilke af FN’s verdensmål/delmål virksomheden opfylder
 • De vigtigste konklusioner fra jeres notat, skal indgå i jeres nyhedsreportage.

 

Uanset fag, skal resultaterne af undersøgelserne inkluderes i nyhedsreportagen, ligesom alle skal perspektivere til britiske/amerikanske forhold.

 

 

SO-faglige mål:

Eleverne skal kunne…

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra forskellige fag.
 • Perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden med afsæt i begrebet bæredygtighed.
 • Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde.
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater i et digitalt produkt.

 

Fagspecifikke mål:

 Virksomhedsøkonomi:

 • Virksomhedens samfundsansvar
 • CSR aktiviteter (Ashridges model)
 • CSR rapporteringens formål
 • Virksomhedens kommunikation af samfundsansvar
 • Nøgletal til analyse af CSR indsats
 • Analyse af virksomhedens CSR indsats

International Økonomi

 

 • Træning i at udarbejde undringsspørgsmål + underspørgsmål på de taksonomiske niveauer
 • Træning i notatskrivning.
 • At belyse og analysere en konkret samfundsmæssig problemstilling vedr. miljø, klima eller bæredygtighed.
 • Diskussion af, hvordan miljøproblematikker og klimaforandringer kan imødegås med eksempelvis miljø- og klimapolitik, samt hvilke konsekvenser/ betydning det har for samfundsøkonomien.

 

 

Innovation:

 • De tre former for bæredygtighed: Økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed
 • Cirkulær økonomi
 • Bæredygtige forretningsmodeller
 • Aktuelle tendensers betydning for forretningsmodeller
 • FN’s verdensmål

 

Engelsk:

 •  Økonomisk og erhvervsrettet fagsprog
 • Erhvervsrelaterede kommunikationsformer og kommunikationsstrategier (nyhedsgenren)
 • Tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede forhold
 • Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag

 

Hver klasse udvælger den bedste reportage, som går videre til en finale fredag i Nordsalen.

Grupperne får desuden mundtlig feedback fra lærerne i en undervisningstime efter efterårsferien. 

I forhold til feedback til grupperne vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang problemformuleringen er besvaret ved hjælp af fagenes faglige mål.

Link til evaluering af forløbet vil blive lagt her på sitet og/eller Lectio