Vælg en side
Slotshaven HHX SO7 Mini-SOP

SO7: mini-SOP

(Årgang 2019-2022)

Uge 43 Jeres lærere introducerer til fag, emner og metoder i mini-SOP.
Uge 44 Problemformuleringsworkshop. I lærer metoder til problemformulering, og kan spørge jeres lærere til råds.  Alle bedes have et undringsspørgsmål, eller som minimum, en idé til, hvad I vil skrive om.
Uge 45 I arbejder selvstændigt på at søge materiale til jeres mini-sop
Uge 46

Skrivedag

 

Tirsdag:

 1 modul:

I møder i jeres klasser.

Her vil være oplæg om hvordan opgaven skal bygges op.

 

1-3 modul:

Der vil være vejledere tilstede i jeres klasselokale, så I kan søge vejleding i forhold at få lavet jeres problemformuleringer. Hvis der ikke er en vejleder tilstede i jeres specifikke fag, så vil der være en et sted på skolen. Snak med jeres lærere og de vil hjælpe.

I kan arbejde med jeres mini SOP hvor I vil på skolen.

 

4-6 modul

Vejlederne vil være til stede ved et fælles vejlederbord i kantinen.

Sidste frist for at få godkendt SOP-blanketten er onsdag kl 14.15, men det er en god ide at få det gjort før.

 

Onsdag

Modul 1

Fælles oplæg i Nordsalen om metodeafsnittet.

Resten af tiden vil der være vejledning – vejlederne sidder ved fælles bord i kantinen.

 

Hele dagen:

Maria åbent på biblioteket. Kontakt Maria på Teams, hvis I har brug for hjælp til informationssøgning, hvordan man laver kildehenvisninger osv.

Sidste frist for at få godkendt SOP-blanketten er onsdag kl 14.15, men det er en god ide at få det gjort før.

 

Torsdag og fredag

Selvstændige skrivedage hjemme, men I er stadig velkomne til at lave aftaler med jeres vejledere på skolen eller over teams.

 

Mini-sop skal afleveres senest søndag d. 21/11 kl 23.59.

Uge 49

Mundtlig prøve i mini-SOP

Refleksion og Idégenerering til SOP (ugen efter skal I vælge SOP-fag)

Mini-SOP er en tværfaglig rapport, som forbereder dig til at skrive SOP. Du skal både skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.

Du skal formulere en problemstilling, lave din egen problemformulering, og ud fra det skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til alle de formelle krav for en rapport. Mini-SOP er altså en rigtig god mulighed for at øve sig i at lave problemformulering, litteraturliste, kildehenvisninger, arbejde på forskellige taksonomiske niveauer i studieretningsfagene osv, sådan at du er rigtig godt klædt på når det gælder den rigtige SOP i foråret.

Inden du går i gang med at skrive selve rapporten, skal du aflevere en blanket med problemstilling og problemformulering, samt et bud på hvilke materialer (altså bøger, artikler, data m.m.), samt metoder fra fagene, du regner med at bruge. Der afholdes en problemformuleringsworkshop, hvor du får hjælp til alt dette.

mini-sop-blanket

Sidste frist for aflevering af blanketten er onsdag d. 17/11, men det er en god idé at få det gjort før.

Alle elever skal skrive i to fag. Mindst et fag er et studieretningsfag. I modsætning til SOP vælger du ikke selv fag. For hver klasse er der 2 mulige fagkombinationer, og disse bliver fordelt blandt eleverne ved lodtrækning. Det hører I nærmere om i uge 43.

Noget af opgaven skrives her på skolen, mens resten skrives derhjemme. Du skal deltage i workshops, så du fx lærer, hvordan et metodeafsnit skal skrives. Se nærmere i tidsplanen.

 

 Du skal skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til de formelle krav, du kan se her: SOP, mini-SOP, DHO mmSOP, mini-SOP, DHO m.m.

 

Du skal forsvare rapporten mundtligt. Til den mundtlige prøve vil begge dine lærere være til stede. 

Den mundtlige prøve varer 30 minutter, inkl lærernes votering, og består af tre dele:

 • Et oplæg6-7 minutter, hvor du præsenterer din problemformulering, vigtigste resultater, samt overvejelser om de faglige metoder, du har anvendt + perspektivering til aktuelle emner (faglige, sociale, kulturelle mv.). I forbindelse med mini-SOP lægger vi særlig vægt på, at du viser hvordan du har anvendt metoder fra fagene, og hvordan begge fag har bidraget.
 • En samtale15 minutter mellem elev og lærere.
 • Feedback 8-9 min.

Se mere om den mundtlige prøve her:Gode-raad-og-retningslinjer-miniSOP-eksamen

Bedømmelse af mini SOP: Formativ feedback + en pejling i forhold til hvor fremlæggelsen + hvor det skriftlig produkt ligger ( over middel, middel, under middel) à DVS. ikke karakterer.

 

Mini-SOP vurderes efter de samme kriterier som den rigtige SOP. Men vi lægger særlig vægt på dem, som er fremhævet med fed her nedenfor. 

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶ I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶ anvendelse af relevant materiale
̶ faglig formidling og fremstillingsform. (især om I laver kildehenvisninger og litteraturliste rigtigt) 

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶ perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶ formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

 

Efter den mundtlige prøve beder vi jer om at udfylde et evalueringsskema, så vi får noget viden, vi kan bruge til næste år, når vi skal planlægge mini-SOP.

Desuden vil vide bede jer reflektere skriftligt over nogle spørgsmål. Spørgsmålene handler om, hvad I har lært ved at skrive mini-SOP, og hvad I skal blive bedre til, når I skal skrive den rigtige SOP:

 

Skriv med dine egne ord: hvilken feedback fik du for din mini-SOP?

Hvad vil du gøre anderledes til den rigtige sop? Og hvorfor?

Hvad vil du gerne blive bedre til, inden du skal skrive sop? (fx problemformulering, metodeafsnit, kildeliste, informationssøgning mm)

Ved du, hvad du vil skrive SOP om?

Og I hvilke fag?

 • Individuel opgave
 • Opgave og arbejdsspørgsmål formuleres af dig selv
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At undres og formulere et undringsspørgsmål
  • At lave taksonomiske arbejdsspørgsmål
  • At kombinere fag og metoder
  • At skrive en rapport
  • At fremlægge mundtlig baseret på rapporten
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Den videnskabelige basismodel
  • Krav til rapportgenren
  • Krav til powerpoint
  • Informationssøgning
  • Indholdsfortegnelse, sidetal kildehenvisninger og litteraturliste