Vælg en side
Slotshaven HTX SO4 Dansk-historieopgaven

SO4: Dansk-idehistorie

(Årgang 2021-2024)

Dansk- og idehistorielærerne er gået sammen om at lave et forløb med et fælles tema. Som afslutning på dette skal du dels skrive en individuel rapport, dels forsvare rapporten ved en mundtlig prøve. Forløbet afvikles i efteråret 2023

Du skal skrive en individuel rapport i fagene dansk og idehistorie. Du skal inddrage viden, kilder og metoder fra begge fag. Opgaven skal fylde mindst 7 og højst 9 normalsider a 2400 anslag inklusive mellemrum. Du skal vælge en af de opgaveformuleringer, som lærerne i hver klasse har udarbejdet. Rapporten skal leve op til de krav, som du kan læse om her Du bør også skaffe dig mere detaljeret viden om, hvordan rapporten skal skrives, ved at gå ind på dette link: Krav og gode råd til dansk-idéhistorie-opgaven 2020-2021
I dansk-idehistorie-opgaven skal du demonstrere, at du lever op til de faglige mål for de to fag. Men målet med opgaven er også, at du lærer at udarbejde en individuel, tværfaglig skriftlig opgavebesvarelse, og at du kan forsvare den ved en mundtlig prøve, således at du er klar til dette ved caseopgaven i år (SO6) og ved SOP i 3.g.

 

Således understøtter forløbet især nedenstående SO-faglige mål:

Søge, vurdere og anvende f½agligt relevant information

Kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af opgaveformuleringen

Demonstrere evne til faglig formidling i en skriftlig opgavebesvarelse, herunder beherske opbygning og dokumentation

Demonstrere evne til mundtlig formidling af fagligt stof