Vælg en side

SO7: mini-SOP

Mandag 21-10 1. modul: Fællestime

Forløbet introduceres, og du lærer om kravene til en rapport.

Dagens Powertpoint: elevintro

21/10-29/10 Alle mini-SOP-lærere bruger 1-2 moduler på at gennemgå relevante emner og metoder. Husk at det er relevant at høre om alle fag, også dem du ikke selv skal skrive i. Så er du klædt på til at vælge de rigtige fag til den rigtige SOP.

I løbet af perioden vil der også finde en lodtrækning af fagkombinationer sted.

Onsdag 30/10 Problemformuleringsworkshop: Elever introduceres for basismodellen, som er et redskab der hjælper med at udvikle og præcisere en problemformulering. Desuden præsenteres de formelle krav til en problemformulering.

Inden da bør alle elever have en overordnet ide om, hvad I skal skrive om.

Skabelon til basis-model

Den Videnskabelige basismodel forklaret

Dagens PowerPoint

mini-sop-blanket

Mandag 4/11 mini-SOP-dag på skolen: I hvert modul er der 2-3 vejledere til stede i klassen, og de vil primært hjælpe de elever, som skriver i lige præcis deres fag. Se i lectio, hvornår dine vejledere er til stede.

Resten af tiden skal du udnytte selvstændigt ved at arbejde på din problemformulering, læse dit materiale, lave analyser, begynde at skrive på opgaven osv.

Der vil være vejledere til stede hele dagen.

I løbet af dagen skal din problemformulering godkendes af mindst én vejleder.

Når Problemformuleringen er godkendt, kan du arbejde selvstændigt på din mini-SOP.

Du kan se mere om rapportens opbygning, litteraturliste m.m. her: Tværfaglige rapporter

Hver klasse har en halv time om kildehenvisninger v bibliotekar Maria Loman i løbet af mandag eller tirsdag.

Tirsdag d. 5/11 mini-SOP-dag

Lokale 11 og lokale 21 er ekstralokaler reserveret til elever, som ønsker særlig arbejdsro.

Der vil være vejledere til stede hele dagen. I 1. modul er der en lærer i hver klasse. Resten af dagen er der et vejlederkorps. Vejlederne opholder sig typisk i kantinen, hvor du kan opsøge dem. Husk også at spørge andre faglærere end din egen. Se i lectio, hvilke lærere er til stede hvornår.

kl 10.35: Frivillig workshop om hvordan du skriver et godt metodeafsnit ved Jane i Innolab 3.

15/11 Skrivedag hjemme
17/11 mini-sop afleveres 23.59
16/12 Feedback på opgaver

Mini-SOP er en tværfaglig rapport, som forbereder dig til at skrive SOP.

Du skal formulere en problemstilling, lave din egen problemformulering, og ud fra det skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til alle de formelle krav for en rapport. Mini-SOP er altså en rigtig god mulighed for at øve sig i at lave problemformulering, litteraturliste, kildehenvisninger, arbejde på forskellige taksonomiske niveauer i studieretningsfagene osv, sådan at duer rigtig godt klædt på når det gælder den rigtige SOP i foråret.

Inden du går i gang med at skrive selve rapporten, skal du aflevere en blanket med problemstilling og problemformulering, samt et bud på hvilke materialer (altså bøger, artikler, data m.m.), samt metoder fra fagene, du regner med at bruge. Der afholdes en problemformuleringsworkshop, hvor du får hjælp til alt dette. Desuden får hver klasse et kursus i, hvordan man laver korrekte kildehenvisninger, ved Maria Loman.

Alle elever skal skrive i to fag. Mindst et fag er et studieretningsfag. I modsætning til SOP vælger du ikke selv fag. For hver klasse er der 3-4 mulige fagkombinationer, og disse bliver fordelt blandt eleverne ved lodtrækning.

Noget af opgaven skrives her på skolen, mens resten skrives derhjemme. Se nærmere i tidsplanen.

3a 3b 3c 3d 3e 3f
Af (kru)

Da (krhe

Iø (pem)

Hi (mapi)

Af (tas)

Da (viw)

Iø (jgn)

Eng (iwi)

Af (sb)

Vø (hsl)

Inn (tas)

Sp (hekl)

Vø (pfj)

Eng (jdi)

Vø (moro)

Da (mapi)

Af (tas)

Eng (iwi)

Af (jdi)

Er (awn)

Af (sb)

Da (viw)

Af (kru)

Da (amns)

Vø (pfj)

Da (krhe)

Iø (pem)

Vø (moro)

Af (tas)

In (jli)

Af (jdi)

Da (mapi)

Vø (hsl)

Eng (iwi)

Af (kru)

Eng (lwi)

Iø (pem)

Sp (hekl)

In (jli)

Eng (iwi)

Iø (jgn)

Sp (yva)

Af (sb)

Eng (iwi)

Du skal skrive en rapport på 7-9 sider. Rapporten skal leve op til de formelle krav, som du finder her

Se de faglige mål for lige præcis dine fag under “fag” her på Studieportalen, eller tal med din vejleder.

De SO-faglige mål for mini-SOP kan du se her. De er næsten de samme som ved SOP. Men det særligt vigtige er, at du lærer at formulere din egen problemstilling og udarbejde en problemformulering.

̶ formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag

̶ perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer i samtiden

̶ reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger

̶ søge, udvælge og behandle relevant faglig information

̶ forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde

̶ formidle flerfaglige problemstillinger og resultater skriftligt

̶ beherske skriftlige fremstillingsformer.

Mini-SOP vil blive bedømt på, om den lever op til de faglige mål, i de fag, du skriver i.

Men der findes også nogle bedømmelseskriterier som gælder, uanset fag. Det er de samme kriterier der gælder for mini-SOP som også gælder for SOP.

̶ I hvilket omfang problemformuleringen/opgaveformuleringen er besvaret

̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag

̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder

̶ anvendelse af relevant materiale

̶ faglig formidling og fremstillingsform.

Du får mundtlig feedback, samt en karakter, sådan at du kan få en fornemmelse for dit niveau, forud for SOP.

Bemærk: ved mini-SOP er det kun selve rapporten, der bliver bedømt, mens SOP-karakteren er en kombination af rapport og mundtlig eksamen):

Efter mini-SOP vil I blive bedt om at evaluere forløbet i klassen.

1. Skriftlig selvevaluering, hvor du reflekterer over, hvad du har lært, og hvad du mangler at blive bedre til frem mod SOP.

2. Spørgeskema om selve forløbet, så vi kan bruge jeres erfaringer i tilrettelæggelsen af næste års forløb.