Vælg en side

 

 

OBS: gammel version 2018/19SO4: Kultur, marked & kommunikation

 Før projektugen starter:

 

Fredag 01-02: Intro-dag

Hvor: lokale 45-51 (se lectio)

Hvornår: 8.15-14.15 

Mandag 04-02: Projektdag

Hvor:
lokale 45-51

Hvornår:
8.15-13.05

Tirsdag 05-02: Projektdag

Hvor:
Lokale 45-51

Hvornår:
8.15-15.20

Onsdag 06-02: Projektdag

Hvor:
Lokale 45-51

Hvornår:
8.15-13.05

Torsdag 07-02:
Fremlæggelser

Hvor:
Lokale 45-51

Hvornår: 8.15-15.20

Fredag 08-02: Messe

Hvor: Nordsalen

Hvornår:
8.15-14.15 (messen er åben fra 10-13)

 

 

Når man skal lave forretninger I andre lande er det naturligvis vigtigt at vide en masse om markedsføring og økonomi. Men hvis ikke man også kan noget om sprog, kultur og god kommunikation, kommer man alligevel ikke langt. Derfor er jeres tysk-, spansk-, engelsk- og dansklærere gået sammen om SO4, hvor sprog, kommunikation og kultur er i centrum. 

I skal forestille jer, at I repræsenterer et dansk firma, som ønsker at markedsføre yoghurt-podukter i udlandet (Spanien, Tyskland/Østrig, samt Storbritannien eller USA). I skal undersøge, hvordan produkterne skal markedsføres på de forskellige markeder, I skal designe et logo og I skal lave en reklamefilm. Derudover skal I korrepondere med myndigheder og samarbejdspartnere i det pågældende land. Det er naturligvis vigtigt, at jeres arbejde er målrettet og tilpasset kulturen i landet. Til sidst skal I deltage i en messe, hvor der er præmier til de elever, der har lavet de bedste produkter. 

Fredag d. 01.02 er introdag. Her skal hver gruppe bl.a. udarbejde en arbejdsplan, hvor I laver deadlines for jer selv, og fordeler ansvarsområder imellem jer.

Mandag, tirsdag og onsdag (4-6 februar) er selvstændige projektarbejdsdage. Der er hele tiden lærere til stede, som repræsenterer fagene. Så hvis ikke jeres egen lærer er til stede, skal I spørge en anden lærer med samme fag. Det er jeres eget ansvar at opsøge vejledning undervejs. Vejlederne opholder sig typisk i kantinen, eller rundt i klasserne. Bemærk at de fleste valgfagstimer kører som normalt, mens alle øvrige timer er flyttet. I skal regne med også at bruge tid på projektet efter skoletid.

 I har mødepligt hver dag i projektperioden fra 8.15 til 13.05/15.20. Der vil blive registreret fravær mellem 8.15 og 8.30, og igen om eftermiddagen indenfor det sidste kvarter af timen, så sørg for at være i klassen der. 

Udover jeres sædvanlige lærere, medvirker Helle Birch og Nina de la Fuentes Nørregaard, som begge til daglig er lærere her på skolen. Begge kan vejlede i det dansk- og engelskfaglige. Mandag og tirsdag kommer Lis Uhrskov, som underviser i tysk. Hun er klar med hjælp og vejledning til tyskeleverne. 

Vi glæder os til at lave SO4 sammen med jer, og er sikre på, at vi får en god uge.

 

 

Mange hilsener fra SO4-lærerne:

  • Spansk: Helle Klausen og Stine Thyrrestrup Threms
  • Tysk: Ibeth Axeltoft Hansen, Lis Uhrskov
  • Engelsk: Philip Poulsen, Camilla Winter, Ulriksen, Ibeth Axeltoft Hansen, Helle Birch, Nina F. Nørregaard
  • Dansk: Martin Pihl, Vibeke Wass, Kåre Rønhede, Signe Hybel Olsen

For at løse opgaven, skal I lave:

  1. 2. stk. handelskorrepondance på tysk/spansk. I får feedback fra sporglærerne, og skal selv revidere teksten, inden den vises på messen.
  2. En reklamefilm på engelsk. Reklamefilmen skal laves på grundlag af et storyboard og manuskript. Inden I begynder at filme, kan I med fordel opsøge en engelsklærer, og præsentere jeres manuskript+storyboard.
  3. Et logo, som kan anvendes på både det engelsksprogede, og det tysk/spanske marked.
  4. En fremlæggelse for en engelsk- og en dansklærer. Hver gruppe har 30 minutter. Desuden skal hver gruppe være opponentgruppe for en anden gruppe. (se planen)
  5. En stand til en salgsmesse i InnoLab. Her skal I vise jeres reklamefilm, handelskorrespondance og logo. I er også velkomne til at udarbejde yderligere materiale, for at gøre jer selv mere attraktive for kunder og samarbejdspartnere.

Punkt 1-2-4 skal leve op til de krav, som I kan se via disse link: 

Tysk

Spansk

Engelsk reklamefilm + fremlæggelse på dansk

Storyboard (til når I planlægger jeres reklamefilm)

 

 

 

 

 

En del af formålet med SO4 er, at I skal vise, at I kan lave en velstruktureret og fagligt relevant mundtlig præsentation, og bagefter indgå i en dialog om jeres eget arbejde.

 

Derudover forventer vi, at I viser os, at I kan: 

SO-faglige mål:

̶ kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag

̶ perspektivere jeres eget produkt ifht. kulturelle forhold

̶ søge, udvælge og behandle relevant faglig information

̶ forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde

̶ lave en velstruktureret mundtlig fremlæggelse

 

Faglige mål fra fagene:

Dansk: Analysere og vurdere jeres egen reklame, med brug af relevante metoder og begreber.

Engelsk: planlægge, producere og analysere en reklamefilm, med inddragelse af viden om kommunikation og kulturelle forhold.

Tysk/spansk: skrive handelskorrespondance med høj grad af sproglig og formel korrekthed, og vise forståelse for kulturelle forhold.

I får ikke karakter, men SO4 tæller med, når lærerne giver standpunktskarakterer i fagene.

Spansk/tysklærerne giver skriftlig feedback på handelskorrespondancen.

I får mundtlig feedback på reklamefilmen og den mundtlige fremlæggelse, hvor bliver bedømt på, om I besvarer de stillede opgaver tilfredsstillende, og om I lever op til de faglige mål.

Jeres samlede produkt bliver bedømt på den hårde måde, når alle 1. og 2.hhx-elever afgiver deres stemme på messen i InnoLab.

Jeres dansklærer laver mundtlig evlauering af forløbet i en dansktime i uge 8. desuden skal I udfylde et selvevalueringsskema, hvor I reflekterer over, hvad I har lært i forløbet og hvad I mangler at lære, for at kunne skrive og forsvare SOP til næste år.