Vælg en side
Slotshaven HHX SO5 Dansk-historieopgaven

SO5: Dansk-idéhistorie

(Årgang 2018-2021)

Dato

Aktiviteter

Uge 5-10 Dansk-historieopgaven bliver introduceret af enten jeres dansk- eller historielærer, og de fleste timer i de to fag bruges på undervisning, som giver jer baggrundsviden om den periode, I skal skrive om.
Uge 10
Lærerne præsenterer de opgaveformuleringer, I har at vælge imellem. Sidste frist for at vælge er fredag d. 6/3. I vælger evd at give besked til enten jeres dansk- eller historielærer.
Uge 11 Onsdag d. 11. marts og torsdag d. 12.marts er skrivedage på skolen. I får undervisnig i rapportskrvning, litteraturhenvisninger og metode. Derudover arbejder i selvstændigt på jeres rapporter. Fredag d. 13. marts er en hjemme-skrivedag.
Uge 12 Rapporten afleveres i lectio, senest fredag d. 20.3 kl 14.00

Uge 19

 

 

I får jeres DHO tilbage med karakter og skriftlig feedback fra begge lærere (i et evalueringsskema) senest fredag d. 7. maj. Alle elever reflekterer (skriftligt) over, hvad I har lært og hvad I mangler at lære om rapportskrivning frem mod SOP.

 

 

Jeres dansk- og historielærere er gået sammen om at udvikle et spændende forløb, hvor de to fag mødes. På den måde får I mulighed for at dykke ned i en spændende periode af danmarkshistorien, og fordybe jer i et selvvalgt emne, ved hjælp af viden og metoder fra både dansk- og historiefaget.

Dansk-Historieopgaven handler også om at styrke jeres skrivekompetencer, særligt inden for genren rapportskrivning. Da I lavede SO3 tidligere på året blev I introduceret til rapportformatet, og lærte noget om, hvordan en rapport skal opbygges, og hvad den skal indeholde.

Alt det får I nu chancen for at øve jer noget mere i, sådan at I er klædt på til at skrive SOP til næste år. 

Alle 2.hhx-klasser arbejder i år med den sidste del af 1800-tallet. 

Vi glæder os til at lave DHO sammen med jer.

Mange hilsener fra

Kåre, Vibeke, Signe, Anette, Peter, Tone, Helle, Anna

Du skal skrive en individuel rapport. Opgaven er tværfaglig, så du skal inddrage viden, kilder og metoder fra fagene dansk og historie. Du vælger selv, om du:

  • vil bruge en af de opgaveformuleringer, som lærerne udleverer.
  • udarbejder din egen opgaveformulering.

Hvis du vælger at udarbejde din egen skal du selv komme med et udkast til opgaveformulering, metoder, samt min. 3 tekster eller andre kilder, du vil bruge i din opgave.

Rapporten skal have et omfang af min. 7 og max. 9 normalsider a 2400 anslag inkl mellemrum, med egentlig tekst. Det vil sige, at alt fra og med indledning til og med konklusion skal tælles med. Titelblad, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt bilag skal naturligvis også være der, men de tæller IKKE med i de 7-9 sider.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan se HER. (studieportalens ovesigt) og her (powerPoint gennemgået i klassen): Krav og gode råd til DHO 

De vil også blive introduceret af dine lærere.

 

 

 

Formålet med dansk-historie-opgaven er bl.a., at du lærer at skrive en tværfaglig rapport, så du kender genren til SOP i 3. g. Du skal især lære at:

 

  • Beherske relevante dansk- og historiefaglige mål
  • søge, udvælge og anvende fagligt relevant information
  • analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra dansk og historie.
  • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater skriftligt.

I får skriftlig feedback fra begge lærere. feedbacken handler både om faglige mål fra fagene, og om rapportgenren, altså om I har styr på hvordan der skrves metodeafsnit, redegørelse, litteraturliste mm. feedbacken skal I bruge, når i skal skrive mini-SOP og SOP.

I får også en karakter. Karakteren indgår i årskarakteren i både dansk og historie.

Evaluering:
Forløbet evalueres i klassen i uge 12, ved jeres dansklærer.