Vælg en side
Slotshaven HHX SO5 Dansk-historieopgaven

SO5: Dansk-historieopgaven

(Årgang 2020-2023)

Uge 1-9

I begyndelsen af perioden bliver forløbet introduceret af enten din dansk- eller historielærer.

 

Herefter bruges lektionerne i de to fag primært på undervisning i et overordnet emne, som de to lærere har valgt.

Derudover får du information om kravene til indholdet af din rapport.

 

Hen mod slutningen af perioden skal du vælge en opgaveformulering. Det skal ske inden en bestemt tidsfrist.

Uge 10

Onsdag d. 9. marts, torsdag d. 10. marts og fredag d. 11. marts er skrivedage, hvor du udarbejder din rapport.

Onsdag og torsdag er der mødepligt på skolen – og du vil have mulighed for at opsøge vejledning hos dine lærere.

Fredag er der ikke mødepligt, og du skriver altså derhjemme – men du er selvfølgelig velkommen til at arbejde på skolen.

Uge 11

Rapporten afleveres i Lectio senest mandag d. 14. marts kl. 23.59

Uge 16-17

Lærerne giver dig skriftlig feedback (med karakter) på din rapport på Lectio.

I en lektion med enten din dansk- eller historielærer skal du besvare en række refleksionsspørgsmål om, hvad du har lært af at arbejde med fagene i forløbet og af at udarbejde din rapport.

Desuden er du i klassen med til at evaluere forløbet som helhed.

I SO3 lærte du blandt andet om, hvordan en større rapport skal opbygges. Dette får du nu mulighed for at træne individuelt – som endnu et skridt på vejen til næste år at skrive individuelle rapporter i forbindelse med mini-SOP (SO7) og SOP.

 Her i SO5 vil hver klasse blive undervist i et overordnet emne, hvor dansk- og historiefaget mødes. Inden for emnet skal du udarbejde en rapport: dansk-historie-opgaven (DHO). Du skal her besvare en opgaveformulering og derigennem fordybe dig i et afgrænset emne.

Samtidig viser du ikke mindst dine evner til at søge og vurdere information, til at bruge fagenes metoder – og til at leve op til rapportformalia såsom korrekt henvisningsteknik og litteraturliste.

 

Mange hilsener fra

Katja, Kåre, Sira, Vibeke, Anette, Peter og Martin

Du skal skrive en individuel rapport. Opgaven er tværfaglig, så du skal inddrage viden, materiale og metoder fra begge fag.

Dine undervisere vil præsentere dig for et antal opgaveformuleringer, som du kan vælge imellem. Du har også mulighed for selv (under vejledning) at udarbejde en opgaveformulering. Den skal leve op til de samme krav som de lærerkonstruerede – og skal godkendes af både dansk- og historielæreren.

Rapporten skal have et omfang af min. 7 og maks. 9 normalsider a 2400 anslag inkl. mellemrum. Titelblad, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag tæller ikke med i de 7-9 sider.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan se her: (studieportalens oversigt) og her:Krav og gode råd til dansk-historie-opgaven 2022), og som vil blive gennemgået af dine lærere.

 

Formålet med dansk-historie-opgaven er ikke mindst, at du lærer at skrive en tværfaglig rapport. Som en del af rapportarbejdet skal du lære at:

  • beherske relevante dansk- og historiefaglige mål
  • søge, udvælge og anvende fagligt relevant information
  • analysere en problemstilling (opgaveformuleringen) ved at kombinere viden og faglige metoder fra dansk og historie.
  • formidle flerfaglige problemstillinger og resultater skriftligt.

Du får skriftlig feedback i et særligt bedømmelsesskema. Den handler både om, hvordan du har levet op til de faglige mål, og om du har styr på rapportgenren, altså hvordan der skrives metodeafsnit, opstilles litteraturliste m.m. Feedbacken skal du bruge, når du på 3. år skal skrive mini-SOP (SO7) og SOP.

Som del af feedbacken får du en karakter. Karakteren har indflydelse på standpunktskaraktererne til sommer i historie og i skriftligt dansk.