Vælg en side

SO5: Modeller

(Årgang 2018-2021)

Dato Aktiviteter
December, januar samt uge 5 Der arbejdes med matematikdelen/rapportskrivning/opstilling af hypoteser til eksperimentel afprøvning i fysik og kemi.
Uge 5-6 Projektuge: Forsøg i fysik og kemi samt rapportskrivning
Uge 8 Rapporten afleveres senest klokken 20 søndag den 23. februar.
Et forløb hvor fagene fysik, kemi og matematik arbejder sammen.

Modeller 2r og 2x 2020 Oplæg

Modeller 2s 2020 Oplæg

I løbet af december 2019 eller januar 2020 afvikles et forløb i matematik, hvor I bliver rustet til at klare opgaven teoretiske elementer. Ud over dette:

I får alle timerne nævnt ovenfor til at arbejde med opgaven i skoletiden.

Herudover må der påregnes ca. 14 timers fordybelsestid, der ligger uden for skoletiden. Disse fordeler I jævnt hen over projektperioden efter behov.

Modeller 2r og 2x 2020 Oplæg

Modeller 2s 2020 Oplæg

I skal skrive en rapport bestående af fem dele.

Rapportens længde: 15-25 sider.

Der arbejdes gennem hele forløbet i de samme grupper bestående af tre-fire personer. Uddelegering er strengt forbudt! Man lærer kun af det man selv har været med til at lave. Indskrivning kan evt. uddelegeres.

Særlige fokuspunkter i forbindelse med SO:

  • Matematisk model, og forhold mellem model og virkelighed. Begrænsninger. Idealiseringer.
  • Hypotesers rolle. Forhold mellem teori og praksis.
  • Forskel på ren matematik og matematik i anvendelse.
  • Videnskabelig dokumentation og kommunikation indenfor naturvidenskab/matematik.
  • Fagligt relevante studie- og arbejdsformer.
  • Præsentationsformer, formidling, kendskab til genrer.
  • Kombinere viden og metoder fra de indgående fag med henblik på problemløsning.
  • Refleksion over bl.a. ovenstående ting. Denne del ligger efter, at I har fået opgaven retur. En af de 15 timer i matematik går til dette.

Faglige mål/fokuspunkter fra fagene:

Differentialligninger (neddroslet til 2.g) i matematik, Newtons afkølingslov i fysik (i 2r og 2x)/radioaktivitet i 2s, samt reaktionskinetik i kemi.

Ud fra bedømmelseskriterierne i de indgående fag, altså både fra SO og fra matematik, fysik og kemi. Det, der står i afsnittet “særlige fokuspunkter i forbindelse med SO” (faglige mål)er det primære, da det er elementer i alle dele af opgaven. I fx “genrekendskab” ligger, at I ved hvordan man arbejder og formidler i de tre fag. I kender fagenes identitet og traditioner.

Tekst kommer snart.