Vælg en side
Slotshaven HHX SO5 Dansk-historieopgaven

SO5: Dansk-historieopgaven

(Årgang 2022-2025)

November-februar:

I slutninegn af november eller starten af december bliver forløbet introduceret af enten din dansk- eller historielærer.

Herefter bruges lektionerne i de to fag primært på undervisning i et overordnet emne, som de to lærere har valgt.

Derudover får du information om kravene til indholdet af din rapport.

Hen mod slutningen af perioden skal du vælge en opgaveformulering. Det skal ske inden en bestemt tidsfrist. Du kan vælge mellem selv at lave din egen opgaveformulering eller vælge mellem nogle opgaveformuleringer udarbejdet af din dansk- og historielærer. Vælger du selv at lave din egen opgaveformulering, skal den godkendes af lærerne i god tid inden skriveperioden. Du kan skifte opgaveformulering undervejs, hvis du vil. 

 

Uge 9

Tirsdag den 27. februar til fredag den 1. marts er skrivedage, hvor du udarbejder din rapport. Onsdag eller torsdag eller torsdag går med en særlig aktivitet. Den anden af de to dage skriver du hjemme- men du er selvfølgelig velkommen til at skrive på skolen. Tirsdag og fredag er der mødepligt på skolen -og du vil have mulighed for at opsøge vejledning hos lærerne.

Rapporten afleveres i Lectio senest søndag den 3. marts kl 23.59.

Uge 16-17:

Lærerne giver dig mundtlig feedback med karakter på din rapport.

I en lektion med enten din dansk- eller historielærer skal du besvare en række refleksionsspørgsmål om, hvad du har lært af at arbejde med fagene i forløbet og af at udarbejde din rapport. Desuden er du i klassen med til at evaluere forløbet som helhed.

I SO3 lærte du blandt andet om, hvordan en større rapport skal opbygges. Dette får du nu mulighed for at træne individuelt – som endnu et skridt på vejen til næste år at skrive individuelle rapporter i forbindelse med mini-SOP (SO7) og SOP.

Her i SO5 vil hver klasse blive undervist i et overordnet emne, hvor dansk- og historiefaget mødes. Inden for emnet skal du udarbejde en rapport: dansk-historie-opgaven (DHO). Du skal her besvare en opgaveformulering og derigennem fordybe dig i et afgrænset emne.

Samtidig viser du ikke mindst dine evner til at søge og vurdere information, til at bruge fagenes metoder – og til at leve op til rapportformalia såsom korrekt henvisningsteknik og litteraturliste.

 

Mange hilsener fra

Christian, Kåre, Sira, Tone, Mads, Helle, Peter og Martin

Du skal skrive en individuel rapport. Opgaven er tværfaglig, så du skal inddrage viden, materiale og metoder fra begge fag.

Dine undervisere vil præsentere dig for et antal opgaveformuleringer, som du kan vælge imellem. Du har også mulighed for selv (under vejledning) at udarbejde en opgaveformulering. Den skal leve op til de samme krav som de lærerkonstruerede – og skal godkendes af både dansk- og historielæreren.

Rapporten skal have et omfang af min. 6 og maks. 8 normalsider a 2400 anslag inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, og evt. bilag tæller ikke med i de 6-8 sider.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan se her, og her: Krav og gode råd til DHO 2024. Kravene vil også blive gennemgået af dine lærere.

 

 Formålet med dansk-historie-opgaven er ikke mindst, at du lærer at skrive en tværfaglig rapport. Som en del af rapportarbejdet skal du lære at:

 • beherske relevante dansk- og historiefaglige mål
 • søge, udvælge og anvende fagligt relevant information
 • besvare opgaveformuleringen ved at kombinere viden og faglige metoder fra dansk og historie.
 • formidle flerfaglige problemstillinger og resultater skriftligt.

Du får mundtlig feedback, som du skal bruge, når du på 3. år skal skrive mini-SOP (SO7) og SOP.

Som del af feedbacken får du en karakter. Karakteren har indflydelse på standpunktskaraktererne til sommer i historie og i skriftligt dansk.

Bedømmelseskriterier:

 • Opfylder du kravene til de særlige rapportdele (forside, resumé, indholdsfortegnelse, indledning, konklusion)?
 • I hvor høj grad besvarer du opgaveformuleringens dele på en kvalificeret måde, herunder ved at finde og bruge relevant information?
 • Hvordan inddrager du metoder fra fagene (dels i selve metodeafsnittet, dels i den konkrete anvendelse af metode gennem opgaven)?
 • Foretager du tilstrækkelig dokumentation ved hjælp af kildehenvisninger og litteraturliste?
 • Hvordan formidler du (herunder: anvender et korrekt og velformuleret sprog)?
 • Individuelt projekt
 • Opgaven stilles (som hovedregel) af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • At arbejde selvstændigt
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en opgaveformulering (som i SO2)
  • At søge og udvælge information
  • At skrive en rapport (som i SO3)
  • At kende forskel på redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Rapportskrivning (som i SO3)
  • Indholdsfortegnelse, kildehenvisninger og litteraturliste
  • Informationssøgning
  • Faglig formidling
  • Analyse og perspektivering af tekster
  • Kildebrug, kildekritik
  • historisk og danskfaglig metode