Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO2: Globalisering - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven HHX SO2 Globalisering

SO2: Globalisering

(Årgang 2022-2025)

TIDSPLAN

Mandag d. 15.05: Intro-dag

I klasserne og kantinen

Hvornår 8:15 – 15:20

 • Alle møder i deres egne klasser sammen med en lærer. I skal starte med at læse jeres refleksioner fra SO1. Og I skal formulere faglige spørgsmål til foredragsholderen om emnet globalisering.
 • Kl. 9.00: Cand. polit. Lærebogsforfatter Henrik Kureer giver et oplæg: Hvor er globaliseringen på vej hen? Med fokus på den afglobalisering, der sker i disse år, hvor også Coronakrisen og Ukraine-krigens konsekvenserne for globaliseringen inddrages samt ulighedsaspektet bliver berørt. Hver klasse skal stille minimum et spørgsmål.
 • Efter foredraget går I op i klassen igen. Der er en lærer i hver klasse, som introducerer projektet, problemformuleringer, grupper, og viser en lille video om de faglige krav til opgaven.
 • Eftermiddag: selvstændigt arbejde i grupper. Lærerne er i kantinen eller i klasselokaler. Der er lærere til stede fra alle fag, som kan hjælpe jer i gang.

Afkrydsning i kantinen mellem 14.20-15.20.

Tirsdag d. 16.05: projektdag

I klasserne

Hvornår 8:20 – 15:20

 • I møder ind i klasserne. I 1. modul får i undervisning i, hvordan man laver kildehenvisninger. Bagefter selvstændigt arbejde, hvor lærerne kan opsøges efter behov.
 • Modul 4: I skal være i jeres klasselokaler. En af jeres lærere er til stede, og holder statussamtale med alle grupper. (Eller viser relevante film, tv-programmer etc. )Derefter igen selvstændigt arbejde.

Afkrydsning i kantinen mellem 14.20-15.20.

Onsdag d. 17.05: projektdag

I klasserne

Hvornår 8:15 – 15:20

 • Mød ind i klasserne. En af jeres lærere er til stede, og tager en snak med alle grupperne og kan hjælpe med konkrete spørgsmål. Resten af dagen er selvstændigt arbejde.

Afkrydsning i kantinen mellem 14.20-15.20.

Mandag d. 22.05: Projektdag

 

Hvornår 8:15 – 15:20

 • I møder ind i klasserne. I første modul er der en lærer i hver klasse, mens resten af dagen er selvstændigt arbejde, hvor lærerne kan opsøges i kantinen.
 • Opsøg selv vejlederne, når I har brug for hjælp, også dem I ikke kender. Se i lectio, hvem der har “vagten”.

Afkrydsning i kantinen mellem 14.20-15.20.

Tirsdag d.23.05: Fremlæggelser

 

Hvornår: se lectio

 • Alle grupper fremlægger for to lærere. Se plan her: fremlæggelser
 • Alle grupper evaluerer i lectio (se under “bedømmelseskriterier)
 • Alle grupper skriver refleksionsskrivning

 

Vi lever i en globaliseret verden – kultur, varer, penge og arbejdskraft udveksles mellem verdens lande og politiske beslutninger påvirker på tværs af landegrænser.

Økonomernes beregninger indikerer, at alle lande har profiteret positivt af den øgede globalisering, og at alle lande bliver stadigt rigere og rigere, – men har globaliseringen også en bagside?

Finanskrisen, eurokrisen, flygtningekrisen i 2015, Brexit, den globale opvarmning, flere lederes politiske fokus på protektionisme, coronakrisen og nu krigen i Ukraine viser forskellige resultater af globaliseringen. Er der lande der taber på denne globalisering, og er der lande, der nyder godt af globaliseringen?

I dette SO2-forløb med fagene International Økonomi, Samfundsfag og Matematik skal I forholde jer til konsekvenserne af globaliseringsprocessen. I skal lære om forskellige typer af globalisering, globaliseringsbølger, teoretiske modeller, at forholde jer kritisk til kilder og materialer samt anvende matematik som en del af jeres undersøgelse.

SO2 starter med en fælles Intro-dag, hvor I blandt andet skal høre et foredrag. Derefter er der 3 dage med skiftevis undervisning og selvstændigt arbejde. Der vil altid være lærere til stede, som underviser i fagene, og det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp og vejledning, også fra de lærere I ikke kender i forvejen. Se i lectio, hvem der er til stede hvornår. På projektugens sidste dag skal alle grupper fremlægge for to lærere.

Vi ser frem til at lave SO2 sammen med jer.

 

Lærere: 

International Økonomi: Lisbeth (lkh), Brian (bju), Benjamin (blf), Peter (pes)og Flemming (fha)

Samfundsfag: Benjamin (blf), Karina Liv (klr) og Flemming (fha)

Matematik: Lisbeth (lkh), Niels (ncm), Rikke (rlb), Magnus (mmsh)

 

I skal arbejde i grupper med nedenstående problemformulering. Resultatet af jeres arbejde skal fremlægges i en mundtlig præsentation a ca. 10-12 minutter, hvor I bruger PowerPoint eller et andet præsentationsværktøj. I kan læse mere om præsentationen under fanen “bedømmelseskriterier”.

Problemformulering:

 Redegør for gennem selvvalgte eksempler hvordan forskellige former for globalisering er i spil angående krigen mellem Rusland og Ukraine

Analyser økonomiske konsekvenser for minimum tre selvvalgte lande, der bliver sammenlignet på samme variabler (minimum 4 variabler). Specificér i analysen hvordan de valgte variabler er påvirket af globaliseringen.

Hvilke udfordringer og muligheder ses der i kølvandet på krigen i Europa?

 • Hvilke økonomiske konsekvenser har det for EU?
 • Hvordan kan krigens konsekvenser sammenlignes mellem EU lande og lande udenfor EU (minimum 4 variabler)?  Specificér i analysen hvordan de valgte variabler er påvirket af globaliseringen?
 • Hvordan kan begreberne globalisering/anti-globalisering/af-globalisering forstås i forhold til det vi har set af krigen i Europa?

I skal herunder:

Inddrage deskriptiv statistik i form af eksempelvis tabeller, figurer, indekstal, procenter og procentpoint samt regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

Underbyg de resultater I får gennem jeres matematiske udregninger med viden og modeller fra jeres undervisningsmaterialer, avisartikler mv.

Diskutér gennem inddragelse af pointer fra analysen hvilken betydning krigen i Ukraine kan betyde for de økonomiske nøgletal mellem forskellige lande.

Artikler:

(du skal være logget på lectio for at få adgang)

Afglobaliseringen og fragmenteringen af verdensøkonomien er i fuld gang

Globaliseringen er ikke død endnu

Med Berlinmurens fald ændrede verden sig

Podcast:

Podcast om globaliseringens årsager, fordele og ulemper og mulige fremtid. Du skal finde podcasten ”Kronede Dage” fra Pengepugeren og finde afsnit #161, som hedder ”Afglobalisering?”. Du kan bl.a. finde den på Spotify og har:

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/afglobalisering-kronede-dage-161/id1503234403?i=1000603850168&l=da

Oplæg ved Henrik Kureer: Hvor er globaliseringen på vej hen? Med fokus på den afglobalisering, der sker i disse år, hvor også Coronakrisen og Ukraine-krigens konsekvenserne for globaliseringen inddrages samt ulighedsaspektet bliver berørt.

 

Her kan I finde data til jeres undersøgelse: 

 

I løbet af SO2 bliver I bedre til at: 

 • anvende matematik som analyseredskab i forhold til en problemstilling
 • forstå teori omkring globalisering
 • søge og anvende empiri, herunder tydelig kildehenvisning og litteraturliste.
 • lave en mundtlig præsentation

Og I lærer Kernestof fra de tre fag:

Matematik: Beskrivende statistik, indekstal, procenter og procentpoint, regressionsanalyse; der skal udarbejdes både en lineær og eksponentiel analyse, der skal indeholde en vurdering af hvilken der er bedst. Regressionsanalysen skal danne baggrund for en fremskrivning.

 International økonomi A:  Kapitel 25 – Globalisering af verdensøkonomien

 International økonomi B: Kapitel 21 – Globalisering af verdensøkonomien

Samfundsfag: Kapitel 19 – Globalisering

I får mundtlig feedback for fremlæggelsen efter følgende kriterier:

 • Inddragelse af matematik, udarbejdelse af matematiske udregninger samt opstilling af tabeller, figurer og grafiske illustrationer, mindst 4 nøglevariabler.
 • Inddragelse af kernestof (anvendelse af faglige begreber og teoribegreber)
 • Inddragelse af eksterne kilder/empiri samt forholde sig kildekritisk
 • Udarbejdelse af tydelige kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Generel præsentationsteknik (rød tråd i fremlæggelsen, ligelig fordeling af taletid mellem gruppedeltagere, gennemarbejdet og overskuelig PowerPoint, ingen mobiler som støtte under fremlæggelsen)
 • Overholde taletiden på 10-12 minutter for hele gruppen.

 

 

Opgave til jer efter fremlæggelse og feedback:

Refleksionsskrivning: Du skal downloade evalueringsskemaet fra SO1, og reflektere med udgangspunkt i spørgsmålene til SO2. Bagefter uploades refleksionsskemaet i so2-mappen på lectio.

Evaluering af forløbet: I en undervisningstime skal du udfylde et evalueringsskema i lectio, og bagefter evaluere forløbet mundtligt sammen med en lærer.

Se Den samlede SO-progressionsplan her.

 

Progression i SO2

 • Gruppeprojekt
 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en problemstilling
  • Forskellen på redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
  • Mundtlig præsentation
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Tværfaglighed → anvendelse af matematik i IØ og samfundsfag og omvendt.
  • Anvende matematik i praksis i arbejdet med en tværfaglig problemformulering.
  • At arbejde problemorienteret ud fra en problemformulering og underspørgsmål på de taksonomiske niveauer
  • Litteratursøgning/ informationssøgning, kildehenvisninger og litteraturlister i Word??
  • Anvendelse af powerpoint som redskab i fremlæggelsen.