Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO2: Digitalisering - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven HTX SO2 Digitalisering

SO2: Digitalisering

(Årgang 2021-2024)

Torsdag den 21.4 kl 14.20 i Nordsalen: Lærerne introducerer forløbet, Innolab.

Torsdag den 5. maj: den indledende opgave afleveres på lectio.

Torsdag den 5. maj-onsdag den 11.maj: Projektdage, hvor I kun har SO-timer, og ingen anden undervisning. 

Uge 20: I har et SO-modul  i løbet af ugen, hvor I får feedback, og laver refleksionsskrivning.

I dette forløb er fagene fysik, biologi, informatik/komIT og dansk gået sammen.

Vi har en udfordring til jer: I skal opbygge en hjemmeside med undervisningsmateriale, som I gerne selv ville undervises efter. Materialet skal kunne anvendes i fysik- eller biologitimerne i en nystartet 1.htx-klasse.

Det faglige indhold til hjemmesiden vælger I selv. I vil få et startup-modul, hvor en af jeres lærere vil præsentere forløbet.

Resten af tiden arbejder I selvstændigt, men der er altid lærere til stede, som kan vejlede og hjælpe jer videre. Hvis jeres egen faglærer ikke er der, er der sandsynligvis en anden lærer med samme fag, som kan hjælpe.

Se i lectio, hvornår de forskellige lærere er til stede, og find dem i klasserne eller i kantinen.

En hjemmeside per gruppe. hjemmesiden skal kunne anvendes i enten fysik- eller biologiundervisningen for en 1.htx-klasse i staren af skoleåret.

Hjemmesiden består af min. 3 undersider:

 • 1 underside med fagligt, teoretisk stof, som er illustreret/formidlet, på en måde, så det egner sig til undervisningsbrug til målgruppen.
 • 1 underside med refleksion over dansk- og kommunikationsfaglige valg. Målgruppen for denne webside er jeres lærere
 • 1 underside med logbog og selvrefleksion:
  • Selvrefleksion: Hvad har I lært I dette forløb? Hvad vil I gerne være bedre til? Hvad ville I gøre anderledes, hvis I skulle starte forfra?
  • Logbog: Skrives hver dag i forløbet. Skriv hvor langt i er kommet, hvordan arbejdet er fordelt mellem jer, hvilke udfordringer I er løbet ind i, og hvad I ellers finder relevant.
 • Valgfri: en side med “fri leg” over jeres tema. I vælger altså selv om siden skal indeholde animation, interaktive opgaver, en nyhedsartikel med ny viden om emnet, eller noget helt andet, så længe det stadig giver mening overfor målgruppen.

SO-faglige mål: 

 • Anvende viden og metoder fra forskellige fag til at skabe ét fælles produkt
 • Forholde jer kritisk til jeres eget arbejde.
 • Formidle jeres viden skriftligt og digitalt, på en måde så den passer til målgruppen.
 • Planlægge jeres egen tid, fordele arbejdsopgaver

Faglige mål fra fagene: 

Dansk:

 • udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret på skrift
 • anvende forskellige skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst
 • demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger
 • reflektere over fagets identitet og metoder, herunder retorisek virkemidler, samt sprog- og medieanalytiske begreber og metoder. 

Naturvidenskabelige mål: 

 • Opnå og formidle teori indenfor et kernestofområde. 

Informatik/kommIT:

 • gennemføre og dokumentere produktionen af et IT-produkt ved anvendelse af relevante teorier, metoder, modeller samt ved inddragelse af relevant hard- og software
 •  lave en grundig forundersøgelse som danner grundlag til jeres valg og fravalg i hjemmesidedesignet 
 • tage stilling til målgruppen og til kommunikationskanalens muligheder og begrænsninger.
 • reflektere over fagets identitet og metoder, herunder omkring sidens visuelle udtryk med afsæt i Gestaltlovene, samt metoder til design og test af brugerflader 

I får skriftlig feedback fra alle lærere:

Biologi/fysik: Får jeres målgruppe korrekt, relevant og brugbar viden om jeres naturvidenskabelige emne?

Dansk: Reflekterer I over jeres eget produkt, med inddragelse af metoder og faglige begreber fra danskfaget (f.eks. retoriske virkemidler, billedanalyse, nyhedskriterer)

KommIT/Informatik: *Brugervenlighed”.

Efter forløbets afslutning skal I evaluere forløbet i klassen. Desuden skal I lave refleksionsskrvning, så I reflekterer over, hvad I har lært i dette forløb, og hvad I kan gøre bedre til næste SO-forløb.  

at problemformulere på tværs af fag

at skrive i fællesskab (kollaborativ skrivning)

at lære om læsestrategier til faglig læsning