Vælg en side
Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked og kommunikation

(Årgang 2022-2025)

Forløbet afvikles om efteråret i 2g

Succesfuld markedsføring kræver sproglig og kulturel indsigt
Når man skal lave forretninger i andre lande, er det naturligvis vigtigt at vide en masse om markedsføring og økonomi. Men man kommer ikke langt, hvis ikke man også ved, hvordan man bruger sproget til at opnå det, man vil, eller har øje for, hvilke kulturelle forhold der betyder noget. Derfor er jeres tysk-, spansk-, engelsk- og dansklærere gået sammen om et forløb, hvor sprog, kultur og kommunikation er i centrum. Forløbet er SO4.

Emnet for so4 2023 vil bliver offentliggjort her på siden i løbet af efteråret.

I skal lave følgende produkter:

 1. To stk. handelskorrespondance på tysk/spansk. I får feedback fra sproglærerne og skal selv rette teksten.
 2. Et stk. handelskorrespondance på engelsk. I får feedback fra engelsklærerne og skal selv rette teksten.
 3. Et storyboard for speak/dialog/monolog til kampagnefilm på engelsk, som godkendes af en engelsklærer inden aflevering.
 4. En kampagnefilm på engelsk (benyt udleveret ark med danskfaglige krav til reklamefilm, se dokument)
 5. Et logo, som kan anvendes på både det engelsksprogede og det tyske/spanske marked.
 6. En fremlæggelse på dansk for en engelsk- og en dansklærer. Hver gruppe har 30 minutter. Desuden skal hver gruppe være opponentgruppe for en anden gruppe (se planen). Særligt fokus på målgruppen (se dokumentet nedenfor).  

I præsenterer jeres egen kampagnefilm, som skal analyseres og kommenteres ud fra danskfaglige (reklame- og markedsføringsanalyse) og engelskfaglige (kulturelle forhold og sproglige virkemidler) begreber. Gennem analysen bør I hele tiden forsøge at begrunde jeres valg af filmiske og sproglige virkemidler. (Se dokumentet nedenfor).

 1. En skriftlig refleksion over SO-forløbets metoder. (se dokument). Udfyldes og afleveres mandag efter fremlæggelserne i Lectio.
 2. En hjemmeside på dansk og engelsk med bl.a. reklamefilm og logo. Formålet med hjemmesiden er at markedsføre jeres kampagne på forskellige markeder. I skal forestille jer den som jeres virtuelle messestand. I må derfor gerne være kreative. På hjemmesiden samler I jeres produkter, så jeres lærere og andre kan se jeres arbejde.

Punkt 1-8 skal leve op til de krav, som I kan se via disse link: 

Grupper og fremlæggelser SO4 2022

En del af formålet med SO4 er, at I skal vise, at I kan lave en velstruktureret og fagligt relevant mundtlig præsentation og bagefter indgå i en dialog om jeres eget arbejde.

Undervejs i forløbet og ved fremlæggelsen ser jeres lærere på, om I kan:

De SO-faglige mål

 • kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • perspektivere jeres eget produkt til kulturelle forhold
 • søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde
 • lave en velstruktureret mundtlig fremlæggelse
 • reflektere over brug af metoder:

Fagenes mål

Dansk:

 • anvende viden om metoder og begreber til at kunne analysere og vurdere en reklamefilm, herunder jeres egen.
 • anvende viden om virkemidler og kommunikation til at kunne planlægge og producere jeres egen reklamefilm, målrettet en bestemt målgruppe.

Engelsk:

 • tilrettelægge og producere B2B- og B2C-kommunikation i praksis til bestemte målgrupper i forskellige medier, herunder elektronisk og på film.
 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • vise overordnet forståelse for de sproglige og kulturelle forhold, der er på spil hos de engelsksprogede målgrupper, I henvender jer til.

Tysk/spansk:

 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed samt vise forståelse for kulturelle forhold.
 • I spansk: skrive en mindre formel forespørgsel til en relevant person fra et spansktalende land.

Mundtlig og skriftlig feedback

I får mundtlig feedback på reklamefilmen og den mundtlige fremlæggelse, hvor I bliver bedømt på, om I besvarer de stillede opgaver tilfredsstillende, og om I lever op til både fagenes og forløbets mål. Engelsklærerne og spansk-/tysklærerne giver skriftlig feedback på handelskorrespondancen.

I får ikke nogen selvstændig karakter for forløbet, men jeres deltagelse i SO4-forløbet tæller naturligvis med, når lærerne giver standpunktskarakterer i fagene ved 2. standpunkt.

I skal udfylde et refleksionsark, som afleveres på Lectio. Dette vil være nyttigt for jer i de fremtidige SO-forløb og helt frem til den endelige SOP i 3.g. Desuden vil jeres lærere evaluere med jer mundtligt i klasserne efter ferien.

 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • Mundtlig præsentation og skriftlig formidling
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Film- og reklameanalyse
  • Reklamefilm
  • Handelskorrespomdence
  • Hjemmeside