Vælg en side
Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked og kommunikation

(Årgang 2022-2025)

 

Tid

Aktiviteter og Opgaver

Uge 46-49  
Optakt til SO4-projektet

Tiden før opstart af SO4-projektet bruger lærerne nogle af de almindelige undervisningstimer til at forberede jer på projektet, og jeres spansk-/tysklærer sætte jer i grupper à 4-5 personer. I de tre fag, som indgår, vil I blive undervist i viden og metoder, som er nødvendige for at kunne gennemføre projektet.

Fagene vil bl.a. introducere jer til følgende:

 • Engelsk:
  • 1) Målrettet kommunikation (B2B og B2C), herunder udarbejdelse af handelskorrespondance i form af eksamensrelevant e-mail og
  • 2) analyse af reklamefilm med øje for relevante sproglige, filmtekniske og kulturelle forhold i USA eller Storbritannien, f.eks. kulturelle forskelle mellem unge i Danmark og USA eller Storbritannien.
 • Tysk/spansk: Handelskorrespondance samt eksempler på relevante tøjproducenter i tysk- og spansktalende områder
 • IØ: Metode, makro- og udviklingsøkonomiske nøgletal

Onsdag d. 13.12

Kl 8.15-15.20

 

Milepæl 1: Tysk/spansk

Projektdag: Opstart
 • Fælles intro i Nordsalene i 1. modul: Præsentation af tidsplan og milepæle – Fraværsregistrering.
 • Projektarbejde i grupper med dagens opgaver:
  • Arbejd med produkter til de første milepæle
  • Opstart på hjemmeside på engelsk og dansk

 Opsøg vejledning i kantinen. Se i lectio, hvilke lærere, er der hvornår. Husk, at I kan også få hjælp af andre lærere end jeres egen.

 MILEPÆL 1: Tysk/spansk handelskorrespondance 1 skal afleveres i Lectio senest kl. 13.00

Torsdag d. 14.12

kl 8.15-15.20

 

Milepæl 2: spansk/tysk

Milepæl 3: IØ

 

Projektdag: Selvstændigt projektarbejde i grupperne

I arbejder i jeres grupper med de forskellige milepæle og hjemmesiden. Det er en god idé at planlægge, hvordan I fordeler arbejdet, så I kan nå milepælene. I skal selv opsøge jeres faglærere i kantinen for at få vejledning. Hvis jeres egen lærer ikke er til stede, så spørg en anden lærer med samme fag.

 • Dagens opgaver:
  • Opsøg vejledning i kantinen
  • Fælles IØ-vejledning i 3. modul (fraværsregistrering). Se i lectio, hvor jeres klasse skal være.
  • Arbejd med produkter til de næste milepæle

MILEPÆL 2: Spansk og tysk handelskorrespondance 2 skal være afleveret på Lectio senest kl. 10.00

MILEPÆL 3: Deltage i klassevejledning i IØ

Fredag d. 15.12

kl 8.15-15.20

 

Milepæl 4: Engelsk

Milepæl 5: Engelsk

 

Projektdag: Feedback og selvstændigt projektarbejde i grupperne

Lærerne giver jer feedback på det, I har afleveret i spansk/tysk, så I kan forbedre jeres produkter. I skal have godkendt jeres pitch i engelsk, før I kan færdiggøre jeres handelsbrev i engelsk og filme reklamefilm.

 • Dagens opgaver:
  • Opsøg vejledning i kantinen
  • Rettelse af handelskorrespondance 1+2 (Spansk/tysk)
  • Arbejd med produkter til de sidste milepæle herunder hjemmeside

MILEPÆL 4: Pitch til reklamefilm (evt. med visuel brainstorm) i engelsk skal godkendes inden kl. 10:30 i kantinen

MILEPÆL 5: Engelsk handelskorrespondance skal afleveres på Lectio senest kl. 13:30

Mandag d. 18.12

kl 8.15-15.20

 

Milepæl 6: IØ

Milepæl 7: IØ/Engelsk

 

Projektdag: Feedback, selvstændigt projektarbejde i grupperne og mundtlige fremlæggelser

Lærerne giver jer feedback på det, I har afleveret i engelsk, så I kan forbedre jeres produkter samt færdiggøre reklamefilm og fremlæggelser. Nogle grupper fremlægger for en engelsklærer, en IØ-lærer og for en opponentgrupper. Hold godt øje med planen, så I ved, hvornår det er jeres tur ti lat fremlægge og til at være opponentgruppe.

 • Dagens opgaver:
  • Godkendelse og aflevering af slides i IØ
  • Ret engelsk handelskorrespondance i form af e-mail
  • Videre arbejde med hjemmeside (mulighed for IT-vejledning)
  • Fremlæg for en IØ-lærer og en engelsklærer
  • Deltag som opponentgruppe ved fremlæggelse

MILEPÆL 6: Godkendelse af IØ-vejleder og aflevering af slides til IØ senest 10:30

MILEPÆL 7: Fremlæggelse af IØ og engelsk med færdig reklamefilm, reklameanalyse og kulturelle overvejelser samt økonomiske nøgletal og refleksioner.

Tirsdag d. 19.12

kl 8.15-15.20

 

Milepæl 7: IØ/Eng

Milepæl 8: Alle fag

 

Projektdag: Sidste mundtlige fremlæggelser:

De sidste grupper fremlægger for en engelsklærer, en IØ-lærer og for en opponentgruppe. Hold godt øje med planen, så I ved, hvornår det er jeres tur til at fremlægge og til at være opponentgruppe. Færdiggørelse af jeres hjemmeside på dansk, engelsk og evt. tysk og spansk. I kan også begynde på refleksionsarket.

 • Dagens opgaver:
  • Fremlæg for en IØ-lærer og en engelsklærer
  • Deltag som opponentgruppe ved fremlæggelse
  • Færdiggør hjemmesiden på dansk og engelsk og evt. tysk og spansk (mulighed for IT-vejledning)
  • Påbegynd refleksionsskrivning

MILEPÆL 7: Fremlæggelse af IØ og engelsk med færdig reklamefilm, reklameanalyse og kulturelle overvejelser samt økonomiske nøgletal og refleksioner

MILEPÆL 8: Færdig hjemmeside på dansk og engelsk og evt. tysk og spansk

Onsdag d. 20.12

kl 8.15-12.00

Milepæl 9: alle fag

Milepæl 10: alle fag

Messedag

Fremmøde i klasserne kl. 8.15

Her føres fravær og alle udfylder refleksionsark til aflevering på Lectio. I skal gøre alle produkter klar til præsentation på messen.

Messe i Nordsalene kl. 10.30-12.00: Messen åbner kl. 10.30. Her skal I være klar med jeres stande og præsentationen af jeres produkter (hjemmeside med logo, reklamefilm, IØ og handelsbreve). Et dommerpanel vil bedømme jeres stande. Messen lukker kl. 11.30 og I rydder op.

Kl. 12.00 bliver vinderne annonceret af dommerne, og der føres fravær af lærerne.

 • Dagens opgaver:
  • Udfyld og aflever refleksionsark
  • Alle overvejelser omkring færdig rettet handelskorrespondance præsenteres til udstilling på messen
  • Klargør jeres stand (medbring computer til præsentation af den færdige hjemmeside med logo, reklamefilm, IØ samt præsentation og refleksioner over handelskorrespondance)
  • Ryd op i Nordsalene, mens dommerne voterer

MILEPÆL 9: Aflevering af refleksionsark på Lectio senest kl. 10.00

MILEPÆL 10: Klargøring af messestand senest kl. 10.30

SO4-Præsentation

Selve projektet:

Succesfuld markedsføring kræver sproglig og kulturel indsigt
Når man skal lave forretninger i andre lande, er det naturligvis vigtigt at vide en masse om markedsføring og økonomi. Men man kommer ikke langt, hvis ikke man også ved, hvordan man bruger sproget til at opnå det, man vil, eller har øje for, hvilke kulturelle forhold der betyder noget. Derfor er jeres tysk-, spansk-, engelsk- og IØ-lærere gået sammen om et forløb, hvor sprog, kultur og kommunikation er i centrum. Forløbet er SO4.

Markedsføring af bæredygtig mode på udenlandske markeder
I skal forestille jer, at I repræsenterer et dansk initiativ, som overvejer/afsøger at markedsføre jer på en række udenlandske markeder (Spanien/Tyskland samt USA eller Storbritannien).

I skal undersøge og vurdere, hvorvidt det vil være relevant at udvide jeres virksomhed til det tyske eller spanske marked, og hvad det kræver af jeres kommunikation til målgrupperne. Det betyder konkret, at I selvstændigt skal udvælge, begrunde og analysere relevante makro- og udviklingsøkonomiske nøgletal for det spanske eller tyske marked samt redegøre for jeres metodiske overvejelser. I skal designe jeres eget logo og hjemmeside, som kan bruges internationalt, og I skal lave en reklamefilm til jeres målgruppe på det amerikanske eller britiske marked. Jeres hjemmeside laves på linje med produktet i SO1. Jeres hjemmeside fungerer som virtuel messestand.

Derudover skal I korrespondere med myndigheder og samarbejdspartnere i Spanien/Tyskland. I skal først og fremmest tage kontakt til henholdsvis Det Dansk Spanske Handelskammer eller Det Tyske Industri- og Handelskammer for at få nærmere oplysninger om bæredygtig mode i Spanien eller Tyskland samt bede om et møde med handelskamrene, hvor I kan få rådgivning om at udvide jeres virksomhed til henholdsvis det spanske og tyske marked. Endelig skal I henvende jer til IFEMA i Spanien eller Berlin Fashion Week i Tyskland, da I ønsker at deltage på deres messe for bæredygtigt tøj i februar.

Som virksomhed har I allerede besluttet, at I vil udvide til det britiske eller amerikanske marked. Derfor skal I lave en reklamefilm til det amerikanske eller britiske marked, som passer til den målgruppe, som I afgrænser jer til. Ligeledes ønsker I at deltage i FTA WEAR Conference i enten Los Angeles eller London alt afhængig af hvilket marked I vælger.

I have for øje, at alt jeres kommunikation er målrettet og tilpasset kulturen i modtagerlandet.

Mandag eller tirsdag skal I fremlægge jeres engelsk og IØ for to lærere og en opponentgruppe (hold øje med planen her på hjemmesiden).

Som kronen på værket skal I vise jeres produkter på en messe via jeres hjemmeside m.m., og de grupper, der har lavet den bedste messestand og bedste reklamefilm får præmier. I vil blive bedømt af et dommerpanel.

Under fanebladet ”Opgaven” får I nærmere beskrivelse af de forskellige delopgaver nedenfor.

Om projektdagene:

Mødepligt og fraværsregistrering

I har mødepligt til de fælles oplæg og fremlæggelserne, og desuden vil der onsdag, torsdag, fredag og mandag blive registreret fravær én gang om dagen ved, at I kontakter én af lærerne i kantinen med en opdatering på, hvad I har lavet indtil da, hvad er den videre plan for dagen, og hvordan ser planen ud for de næste dage (hvem gør hvad). Fraværsregistreringen er individuel, så alle gruppemedlemmer skal i kontakt med en lærer i løbet af dagen.

Torsdag vil der blive registreret fravær i forbindelse med IØ i 3. modul og mandag/tirsdag vil fraværet blive registreret i forbindelse med jeres fremlæggelser og roller som opponentgrupper. Der er også fravær på refleksionsskrivningen. Onsdag vil fraværsregistreringen foregå kl. 8.15 i klasserne og i Nordsalene efter messen.

Selvstændigt arbejde med vejledning
Fra onsdag til mandag står den på selvstændigt projektarbejde frem mod fremlæggelsen tirsdag. Bemærk milepælene undervejs. Der vil hele tiden være faglærere til stede på skolen, I kan spørge. Hvis ikke jeres egen lærer er til stede, kan I spørge en anden lærer med samme fag. Det er jeres eget ansvar at opsøge vejledning undervejs. Vejlederne vil være at finde i kantinen.

NB! De fleste valgfagstimer kører som normalt, mens øvrige timer er flyttet. Derfor skal I regne med også at bruge tid på projektet efter skoletid.

Vi glæder os til at lave SO4 med jer og få en god uge sammen.

Mange hilsener fra

SO4-lærerne

 • : Flemming (2a + 2e) + Lisbeth (2b) + Pernille (2c) + Benjamin (2d)
 • Engelsk: Ian (2a) + Stine (2b + 2c), Satu (2d + 2e)
 • Tysk: Marie (2a + 2b), Helene (2d), Marharyta (2c + 2e)
 • Spansk: Stine (2c + 2d + 2e) og Helle (2a + 2b + 2d)

I skal lave følgende produkter:

 1. To stk. handelskorrespondance på tysk/spansk. I får feedback fra sproglærerne og skal selv rette teksten, inden den vises på hjemmesiden og præsenteres på messen.
 2. Pitch til reklamefilm på engelsk, som godkendes af en engelsklærer og inddrages i engelsk handelskorrespondance.
 3. Et stk. handelskorrespondance på engelsk med inddragelse af pitch. I får feedback fra engelsklærerne og skal selv rette teksten, inden den vises på hjemmesiden og præsenteres på messen.
 4. En reklamefilm på engelsk (benyt udleveret ark med krav til reklamefilm) som vises på Youtube eller jeres hjemmeside under fremlæggelsen og på messen.
 5. Et logo, som kan anvendes på både det engelsksprogede og det tyske/spanske marked.
 6. Slides over udvalgte nøgletal og metoder i IØ.
 7. En fremlæggelse på dansk for en IØ-lærer og en engelsklærer. Hver gruppe har 30 minutter. Desuden skal hver gruppe være opponentgruppe for en anden gruppe (se planen).

I skal kort præsentere jeres analyse og vurdering i IØ, hvorefter I skal redegøre og argumentere for valg af nøgletal og metodiske overvejelser.

Herefter præsenterer I jeres egen reklamefilm, som også skal analyseres og kommenteres. Gennem hele analysen bør I hele tiden forsøge at begrunde jeres valg i forhold til kultur og sproglige og filmtekniske virkemidler ud fra de engelskfaglige begreber der er krævet i opgaven.

 1. En skriftlig refleksion over SO-forløbets metoder. (se dokument). Udfyldes og afleveres onsdag morgen i Lectio før messen.
 2. En hjemmeside på dansk, engelsk og evt. spansk eller tysk med bl.a. reklamefilm og logo, som fungerer som en virtuel messestand. I må gerne være kreative, da formålet med hjemmesiden er at markedsføre jeres virksomhed på forskellige markeder og vise jeres færdige arbejde for et eksternt dommerpanel, lærere og andre. Handelskorrespondance skal præsenteres (enten på hjemmesiden eller i printet form), hvor I reflekterer over struktur, tone, stil og ordforråd.

Punkt 1-8 skal leve op til de krav, som I kan se via disse link: 

Fremlæggelser:

 • Plan for fremlæggelser

En del af formålet med SO4 er, at I skal vise, at I kan lave en velstruktureret og fagligt relevant mundtlig præsentation, og bagefter indgå i en dialog om jeres eget arbejde.

Undervejs i forløbet og ved fremlæggelsen ser jeres lærere på, om I kan:

De SO-faglige mål

 • kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • perspektivere jeres eget produkt til kulturelle forhold
 • søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde
 • lave en velstruktureret mundtlig fremlæggelse
 • reflektere over brug af metoder:

Fagenes mål

IØ:

 • anvende viden om metoder og begreber til at kunne udvælge relevante nøgletal og argumentere for valgte nøgletal

Engelsk:

 • tilrettelægge og producere B2B- og B2C-kommunikation i praksis til bestemte målgrupper i forskellige medier, herunder elektronisk og på film.
 • skrive handelskorrespondance i form e-mail med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • vise overordnet forståelse for de sproglige og kulturelle forhold, der er på spil hos de engelsksprogede målgrupper, I henvender jer til.

Tysk/spansk:

 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed samt vise forståelse for kulturelle forhold.

Mundtlig og skriftlig feedback

I får mundtlig feedback på reklamefilmen og den mundtlige fremlæggelse, hvor I bliver bedømt på, om I besvarer de stillede opgaver tilfredsstillende, og om I lever op til både fagenes og forløbets mål. Engelsklærerne og spansk-/tysklærerne giver skriftlig feedback på handelskorrespondancen.

I får ikke nogen selvstændig karakter for forløbet, men jeres deltagelse i SO4-forløbet tæller naturligvis med, når lærerne giver standpunktskarakterer i fagene ved 2. standpunkt.

På messen bliver jeres samlede produkt desuden bedømt af et eksternt dommerpanel af professionelle erhvervsfolk, som især vil fokusere på jeres evner til at kommunikere og markedsføre en virksomhed. 

I skal udfylde et refleksionsark, som afleveres på Lectio. Dette vil være nyttigt for jer i de fremtidige SO-forløb og helt frem til den endelige SOP i 3.g. Desuden vil jeres lærere evaluere med jer mundtligt i klasserne efter ferien.

 • Opgaven stilles af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • Gruppedynamik
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • Mundtlig præsentation og skriftlig formidling
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Film- og reklameanalyse
  • Reklamefilm
  • Handelskorrespomdence
  • Hjemmeside