Vælg en side
Slotshaven HTX SO4 Dansk-historieopgaven

SO4: Dansk-idehistorie

(Årgang 2022-2025)

Uge 43 Hver klasse introduceres til forløbet af enten dansk- eller idehistorielæreren.
Uge 43-50 Undervisning i temaet ”Krig” i de to fag.
Uge 48 30.11: Fællestime med præsentation af de krav, som rapporten skal leve op til, samt de opgaveformuleringer, som du kan vælge imellem
Uge 49 7.12: Frist for valg af opgaveformulering i lectio.
Uge 50-51

Torsdag: skrivedag på skolen

Fredag: skrivedag hjemme eller på skolen, efter eget valg

Mandag: skrivedag på skolen

Tirsdag: Skrivedag hjemme eller på skolen, efter eget valg.

Opgaven afleveres i lectio tirsdag d. 19.12 kl 23.59

Efter forløbet Evaluering og refleksion

 

Dansk- og idehistorielærerne er gået sammen om at lave et forløb med temaet KRIG. Som afslutning på dette skal du skrive en individuel rapport.

Du skal skrive en individuel rapport i fagene dansk og idehistorie.

Du skal inddrage viden, kilder og metoder fra begge fag.

Opgaven skal fylde mindst 7 og højst 9 normalsider a 2400 anslag inklusive mellemrum.

Du skal vælge en af de opgaveformuleringer, som lærerne har udarbejdet.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan læse om her

Du bør også skaffe dig mere detaljeret viden om, hvordan rapporten skal skrives, ved at gå ind på dette link: Krav og gode råd til dansk-idéhistorie-opgaven, 2023

I dansk-idehistorie-opgaven skal du demonstrere, at du lever op til de faglige mål for de to fag. Men målet med opgaven er også, at du lærer at udarbejde en individuel, tværfaglig skriftlig opgavebesvarelse.

Således understøtter forløbet især nedenstående SO-faglige mål:

Søge, vurdere og anvende fagligt relevant information

Kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af opgaveformuleringen

Demonstrere evne til faglig formidling i en skriftlig opgavebesvarelse, herunder beherske opbygning og dokumentation

 

 

 

Du får én karakter, vurderet efter disse kriterier:

  • hvordan du lever op til kravene til opbygningen af en rapport
  • hvordan du dokumenterer ved hjælp af kildehenvisninger og litteraturliste
  • i hvor høj grad du behandler opgaveformuleringen på en kvalificeret og relevant måde
  • hvordan du inddrager metoder fra begge fag
  • hvordan du gør brug af dit materiale
  • hvor godt du formidler, herunder anvender et korrekt og velformuleret sprog

 

I en lektion kort efter aflevering skal du dels besvare en række spørgsmål angående SO4, dels reflektere over, hvad du lærte af forløbet.