Vælg en side
Slotshaven HHX SO5 Dansk-historieopgaven

SO5: Dansk-historieopgaven

(Årgang 2021-2024)

Uge 1-8:

I uge 1 bliver forløbet introduceret af enten din dansk- eller historielærer.

Herefter bruges lektionerne i de to fag primært på undervisning i et overordnet emne, som de to lærere har valgt.

Derudover får du information om kravene til indholdet af din rapport.

Hen mod slutningen af perioden skal du vælge en opgaveformulering. Det skal ske inden en bestemt tidsfrist. Du kan vælge mellem selv at lave din egen opgaveformulering eller vælge mellem nogle opgaveformuleringer udarbejdet af din dansk- og historielærer.

20. feb.: Her udleveres de lærerproducerede opgaveformuleringer.

21. feb.: Her skal du senest meddele dine lærere, om du selv vil udarbejde en opgaveformulering. Hvis du vælger selv at lave en, skal du have lavet den og fået den godkendt af dine lærere senest 1. marts, når opgaveskrivningen går i gang.

Uge 9-10:

Fredag d. 3. marts, mandag d. 6. marts og tirsdag d. 7 marts er skrivedage, hvor du udarbejder din rapport.

Fredag og mandag er der mødepligt på skolen – og du vil have mulighed for at opsøge vejledning hos dine lærere.

Tirsdag er der ikke mødepligt, og du skriver altså derhjemme – men du er selvfølgelig velkommen til at arbejde på skolen.

Uge 9-10:

Rapporten afleveres i Lectio senest tirsdag d. 7. marts kl. 23.59.

Uge 17-18:

Lærerne giver dig mundtlig feedback med karakter på din rapport.

I en lektion med enten din dansk- eller historielærer skal du besvare en række refleksionsspørgsmål om, hvad du har lært af at arbejde med fagene i forløbet og af at udarbejde din rapport.

Desuden er du i klassen med til at evaluere forløbet som helhed.

I SO3 lærte du blandt andet om, hvordan en større rapport skal opbygges. Dette får du nu mulighed for at træne individuelt – som endnu et skridt på vejen til næste år at skrive individuelle rapporter i forbindelse med mini-SOP (SO7) og SOP.

 Her i SO5 vil hver klasse blive undervist i et overordnet emne, hvor dansk- og historiefaget mødes. Inden for emnet skal du udarbejde en rapport: dansk-historie-opgaven (DHO). Du skal her besvare en opgaveformulering og derigennem fordybe dig i et afgrænset emne.

Samtidig viser du ikke mindst dine evner til at søge og vurdere information, til at bruge fagenes metoder – og til at leve op til rapportformalia såsom korrekt henvisningsteknik og litteraturliste.

 

Mange hilsener fra

Katja, Kåre, Sira, Tone, Anna, Mads og Martin

Du skal skrive en individuel rapport. Opgaven er tværfaglig, så du skal inddrage viden, materiale og metoder fra begge fag.

Dine undervisere vil præsentere dig for et antal opgaveformuleringer, som du kan vælge imellem. Du har også mulighed for selv (under vejledning) at udarbejde en opgaveformulering. Den skal leve op til de samme krav som de lærerkonstruerede – og skal godkendes af både dansk- og historielæreren.

Rapporten skal have et omfang af min. 6 og maks. 8 normalsider a 2400 anslag inkl. mellemrum. Titelblad, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag tæller ikke med i de 6-8 sider.

Rapporten skal leve op til de krav, som du kan se her: (link til studieportalens oversigt indsættes her) og her: Krav og gode råd til opgaven DHO 2023. Kravene vil blive gennemgået af dine lærere.

 

 

 

 

 

Formålet med dansk-historie-opgaven er ikke mindst, at du lærer at skrive en tværfaglig rapport. Som en del af rapportarbejdet skal du lære at:

 • søge, udvælge og anvende fagligt relevant information
 • analysere en problemstilling (opgaveformuleringen) ved at kombinere viden og faglige metoder fra dansk og historie
 • beherske relevante dansk- og historiefaglige mål
 • formidle flerfaglige problemstillinger og resultater skriftligt

Du får mundtlig feedback. Feedbacken handler både om, hvordan du har levet op til de faglige mål, og især om du har styr på rapportgenren, altså hvordan der skrives metodeafsnit, opstilles litteraturliste m.m. Feedbacken skal du bruge, når du på 3. år skal skrive mini-SOP (SO7) og SOP.

Som del af feedbacken får du en karakter. Karakteren har indflydelse på standpunktskaraktererne til sommer i historie og i skriftligt dansk.         

 • Individuelt projekt
 • Opgaven stilles (som hovedregel) af lærerne
 • Hvilke studiekompetencer træner du?
  • At arbejde selvstændigt
  • At lave og følge en arbejdsplan
  • At søge vejledning og tage ansvar
  • At arbejde ud fra en opgaveformulering (som i SO2)
  • At søge og udvælge information
  • At skrive en rapport (som i SO3)
  • At kende forskel på redegørelse, analyse og diskussion/vurdering
 • Hvilke værktøjer træner du?
  • Rapportskrivning (som i SO3)
  • Indholdsfortegnelse, sidetal, kildehenvisninger og litteraturliste
  • Informationssøgning
  • Faglig formidling
  • Den videnskabelige basismodel
  • Analyse og perspektivering af tekster
  • Kildebrug, kildekritik, historisk metod