Vælg en side

 

SO6: Bæredygtighed

 

 

Mandag 30. september

8.15: SO-forløbet introduceres af en af klassens lærere.

9.30: Foredrag i Nordsal 1, med CSR-koordinator Stine Bjørnstrup Andersen fra Berendsen

Resten af dagen har I SO-undervisning

 

Tirsdag 1. oktober

 

SO-undervisning i klasserne

 

Onsdag 2. oktober

8.15: Det selvstændige projektarbejde begynder i klasserne.

9.25: Foredrag  i Nordsalen med Jeanette Kæseler Mortensen fra Institut for Fremtidsforskning.

Resten af dagen: Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Vejledningen foregår fælles i kantinen, og der er lærere til stede fra alle fag hele dagen. Hver gruppe skal tjekke ind hos en vejleder gang i timen (lærerne har klasselister) – derudover er det  jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere, I ikke kender. I lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

9-13: Mulighed for at få hjælp til redigering, litteratursøgning og kildehenvisninger hos Maria på biblioteket. Bestil evt tid i forvejen.

Torsdag d. 3. oktober

Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Vejledningen foregår fælles i kantinen, og der er lærere til stede fra alle fag hele dagen. Husk at tjekke ind hver time. Det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere I ikke kender.  I lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

9.30-13.30: Mulighed for at få hjælp til redigering, litteratursøgning og kildehenvisninger hos Maria på biblioteket. Bestil evt tid i forvejen.

Fredag d. 4. oktober

Selvstændigt projektarbejde i grupper, med mulighed for vejledning. Samme vilkår som foregående dage: Vejledning foregår i kantinen, der er lærere til stede fra alle fag, og I skal huske at tjekke ind hver time hos en af lærerne. Det er jeres eget ansvar at opsøge hjælp, når I har brug for det, også fra de lærere I ikke kender.  I lectio kan I se, hvilke lærere er til stede hvornår.

 

Søndag d. 6. oktober 

23.59: Aflevering af det færdige produkt.

 

Mandag-torsdag i uge 41 Hver klasse vælger en gruppe, der går videre til finalen. Aftal selv med jeres lærere, hvornår.
Fredag d. 11. oktober Finale i Nordsalen

I SO6 arbejder fagene Engelsk, Virksomhedsøkonomi og Afsætning sammen om emnet Bæredygtighed. Nogle klasser har alle tre fag, mens andre kun har to, afhængigt af studieretning.

I tilegner jer en masse ny viden og relevante metoder. I arbejder selvstændigt med en relevant problemstilling, ved hjælp af viden, metoder og redskaber fra fagene. Til sidst formidler I resultaterne af jeres arbejde elektronisk, i form af en nyhedsreportage til en engelsksproget tv-kanal.

Mandag og tirsdag i uge 40 er undervisningsdage, mens onsdag-torsdag-fredag er selvstændige projektarbejdsdage i grupper. I laver selv grupper a 3-4 elever, men lærerne har ansvar for at sikre, at alle er i en gruppe. Hver gruppe får tildelt en vejleder. I skal selv tage initiativ til at aftale mindst ét møde med vejlederen. I de tre projektdage er det desuden altid muligt at opsøge en faglærer (dog ikke altid ens egen lærer). Der er mindst én lærer fra hver t fag til stede, og al vejledning foregår i kantinen.

Ugen byder også på to spændende foredrag. Det ene handler om, hvordan virksomheden Berendsen arbejder med CSR og bæredygtighed. Det andet foredrag står Institut for Fremtidsforskning for.

Forløbet slutter med en konkurrence, hvor der er præmie til årgangens bedste nyhedsreportage, bedømt på både fagligt indhold og produktionskvalitet.

 

De involverede lærere ser frem til en spændende uge i bæredygtighedens tegn:

Afsætning: Kristina Rud, Jane Dixon, Steen Boserup, Özkan Tas

Virksomhedsøkonomi: Hanne Skovgaard Larsen, Morten larsen Rossau, Per Frank Jacobsen

Engelsk: Ian Wilson, Jane Dixon, Linda Williams

 

Hver gruppe skal producere en nyhedsreportage på engelsk, som var de fra en engelsk nyhedskanal (BBC England).

Nyhedsreportagen skal vare min. 5-7 minutter. Udover det elektroniske produkt skal I aflevere et skriftligt manuskript, inklusive kildeangivelser.

Nyhedsreportagen skal informere de britiske seere om bæredygtighedstendenser på det danske marked og evt. perspektivere disse til UK. Reportagen skal indeholde både generelle forhold omkring CSR/bæredygtighed på markedet, samt undersøge en konkret virksomhed som eksempel på, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR/bæredygtighed i praksis. Eleverne vælger selv virksomhed.

Reportagen laves på baggrund af en problemformulering, som grupperne selv er ansvarlige for at udarbejde. Den skal være dækkende for de 3 taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse, diskussion/vurdering). Problemformuleringen skal godkendes af jeres vejleder, før I begynder at lave selve nyhedsreportagen.

 

 

SO-faglige mål:

Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra forskellige fag.

Perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden med afsæt i begrebet bæredygtighed.

Forholde sig kritisk til faglig information og eget arbejde.

Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater i et digitalt produkt.

 

Virksomhedsøkonomi

Virksomhedens samfundsansvar.

CSR rapporteringens formål (lovkrav og retningslinjer).

Virksomhedens kommunikation af samfundsansvar.

Analyse af virksomheders CSR-aktiviteter

Inddragelse af relevante forhold i relation til forsyningskæde og logistik

 

Afsætning

Strategi: Idegrundlag, mission, forretningsmodel, strategiske analyser

Eksterne forhold (makro) – tendenser på det danske marked

Bæredygtige forretningsmodeller

Cirkulær økonomi

 

 

Engelsk

Økonomisk og erhvervsrettet fagsprog

Erhvervsrelaterede kommunikationsformer og kommunikationsstrategier (nyhedsgenren)

Tekster, der behandler emner inden for kultur-, samfunds- og erhvervsrelaterede forhold.

Faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag

… 2 særlige (frivillige) benspænd for dygtige grupper der har lyst: Det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca (optional – kun til de grupper som har lyst) + Kildekritik

 

Hver klasse udvælger den bedste reportage, som går videre til en finale i uge 41. Finalen afholdes i Nordsalen, hvor årgangen vælger det bedste produkt.

Grupperne får desuden mundtlig feedback fra vejleder.  De enkelte faglærere giver feedback til vejleder inden vejleders møde med grupperne.

 I forhold til feedback til grupperne vil der blive lagt vægt på, i hvilket omfang problemformuleringen er besvaret ved hjælp af fagenes faglige mål.

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.