Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO4: Kultur, marked og kommunikation - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked og kommunikation

(Årgang 2020-2023)

TIDSPLAN FOR SO4 – 2021/22

 

Uge

Dag

Milepæle

Opgaver/aktiviteter

46-49

 

 

Optakt til SO4-projektet

I tiden før opstart af SO4-projektet bruger lærerne nogle af de almindelige undervisningstimer til at forberede jer på projektet, og jeres spansk-/tysklærer sætte jer i grupper à 4-5 personer. I de tre fag, som indgår, vil I blive undervist i viden og metoder, som er nødvendige for at kunne gennemføre projektet. 

Fagene vil bl.a. introducere jer til følgende:

 • Dansk: Reklameanalyse og oplysnings-/advarselskampagner
 • Engelsk: Målrettet kommunikation (B2B og B2C), herunder udarbejdelse af handelskorrespondance og reklamefilm med øje for relevante sproglige og kulturelle forhold i USA, f.eks. kulturelle forskelle mellem unge i Danmark og USA.
 • Tysk/spansk: Handelskorrespondance samt eksempler på kampagner mod rygning/stoffer i tysk- og spansktalende områder

50

Tirsdag d. 14/12

 

Opstart

 

Kl. 8.15-15.20

 

 

Milepæl 1 Spansk/ tysk

Fælles intro i Nordsalene i 1. modul 

Præsentation af tidsplan og milepæle.

Herefter projektarbejde i grupper. Dagens opgaver:

 • Arbejd med produkter til de første milepæle
 • Opstart på hjemmeside

Vejledning: Kantinen 

MILEPÆL 1: Tysk/spansk handelskorrespondance 1 skal afleveres i Lectio senest kl. 13.00

 

Onsdag d. 15/12

 

Projektdag

 

Kl. 8.15-15.20

 

Milepæl 2 Spansk

 

Milepæl 3 Engelsk

Selvstændigt projektarbejde i grupperne 

I arbejder i jeres grupper med de forskellige milepæle og hjemmesiden. Det er en god idé at planlægge, hvordan I fordeler arbejdet, så I kan nå milepælene. I skal selv opsøge jeres faglærere i kantinen for at få vejledning. Hvis jeres egen lærer ikke er til stede, så spørg en anden. 

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning i kantinen
 • Arbejd med produkter til de næste milepæle

MILEPÆL 2: Spansk handelskorrespondance 2 skal være afleveret på Lectio senest kl. 10.00
MILEPÆL 3: Engelsk storyboard til reklamefilm skal afleveres på Lectio senest kl 14.00

 

Torsdag d. 16/12

 

Projektdag

 

Kl. 8.15-15.20

 

Milepæl 4 Engelsk

 

 

Feedback og selvstændigt projektarbejde i grupperne

Lærerne giver jer feedback på det, I har afleveret, så I kan forbedre jeres produkter samt filme jeres reklamefilm. 

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning i kantinen
 • Rettelse af handelskorrespondance 1+2 (Spansk/tysk)
 • Arbejd med produkter til de sidste milepæle herunder hjemmeside (tysk fane)
 • Filme reklamefilm
 • Producer engelsk handelskorrepondance
 • Forbered fremlæggelser. Fokus på kulturelle forskelle og reklameanalyse.

MILEPÆL 4: Engelsk handelskorrespondance afleveres på Lectio senest 10.00 

 

Fredag d. 17/12

 

Fremlæggelser

 

Kl. 8.15-15.20

 

Milepæl 5 Dansk/ engelsk/ tysk

 

Milepæl 6 Dansk/ engelsk

Mundtlige fremlæggelser: 

Grupperne fremlægger for en dansk- og en engelsklærer og for en opponentgruppe. Hold godt øje med planen, så I ved, hvornår det er jeres tur til at fremlægge og til at være opponentgruppe. Brug den øvrige tid på at rette den engelske handelskorrespondance og at færdiggøre jeres hjemmeside på dansk, engelsk og tysk. I kan også begynde på refleksionsarket. 

Dagens opgaver:

 • Fremlæg for engelsk- og dansklærer
 • Deltag som opponentgruppe på fremlæggelse
 • Ret engelsk handelskorrespondance
 • Færdiggør hjemmesiden på dansk, engelsk og tysk

MILEPÆL 5: Færdig hjemmeside inkl. en fane på engelsk og én på tysk

MILEPÆL 6: Fremlæggelse

51

Mandag d. 20/12

 

Messe

Refleksion

 

Kl. 8.15-12.00

 

Milepæl 7 Refleksion

 

Milepæl 8 Messe – Alle fag

Fremmøde i Nordsalene kl. 8.15

Alle skal udfylde refleksionsark til aflevering på Lectio.

I skal gøre alle produkter klar til præsentation på messen.

Messe i Nordsalene kl. 10.30-12.00

Messen åbner kl. 10.30. Her skal I være klar med jeres stande og præsentationen af jeres produkter.

Et eksternt dommerpanel vil bedømme jeres stande.

Messen lukker kl. 11.30 og I rydder op.

Kl. 12.00 bliver vinderne annonceret af de eksterne dommere, og der føres fravær af lærerne. 

Dagens opgaver:

 • Udfyld og aflever refleksionsark
 • Ret al handelskorrespondance og newsletter til udstilling på messen og få dem printet
 • Klargør jeres stand (medbring computer til præsentation af kampagne og hjemmeside)
 • Ryd op i Nordsalene, mens dommerne voterer

MILEPÆL 7: Aflevering af refleksionsark på Lectio senest kl. 10.00

MILEPÆL 8: Klargøring af messestand senest kl. 10.30

Selve projektet:

Succesfuld markedsføring kræver sproglig og kulturel indsigt
Når man skal lave forretninger i andre lande, er det naturligvis vigtigt at vide en masse om markedsføring og økonomi. Men man kommer ikke langt, hvis ikke man også ved, hvordan man bruger sproget til at opnå det, man vil, eller har øje for, hvilke kulturelle forhold der betyder noget. Derfor er jeres tysk-, spansk-, engelsk- og dansklærere gået sammen om et forløb, hvor sprog, kultur og kommunikation er i centrum. Forløbet er SO4.

Markedsføring af kampagnen ”Stop rygning!” på udenlandske markeder
I skal forestille jer, at I repræsenterer et dansk initiativ, som ønsker at markedsføre deres nyeste kampagne, ”Stop rygning!”, på en række udenlandske markeder (Spanien, Tyskland/Østrig samt USA).

I skal undersøge, hvordan kampagnen kan markedsføres på de forskellige markeder og vurdere, hvad det kræver af jeres kommunikation til målgrupperne.

Helt konkret betyder det, at I skal planlægge indholdet og formidlingen af denne kampagne, lige fra brugen af billeder, sprog/ordlyd og medier til markedsføringen. I skal designe jeres eget logo og lave en reklamefilm til den målgruppe, I afgrænser jer til på det amerikanske marked. Desuden skal I lave jeres egen hjemmeside på linje med produktet i SO1.  

Derudover skal I korrespondere med myndigheder og samarbejdspartnere i Spanien/Tyskland. Dvs., at inden I planlægger markedsføringen af produktet på det spanske marked, skal I tage kontakt til de spanske sundhedsmyndigheder for at få nærmere oplysninger om tidligere kampagner indenfor samme område. Desuden skal I kontakte en kendt spansk influencer, som I ønsker at benytte som ”image” til jeres ”Stop Rygning!” kampagne.

De grupper, der har tysk, skriver et handelsbrev til de tyske sundhedsmyndigheder med en forespørgsel på tidligere lignende kampagner afviklet på det tyske marked.

Under fanebladet “opgaven” får I nærmere beskrivelse af de forskellige delopgaver. 

I alt jeres arbejde skal I have for øje, at jeres kommunikation er målrettet og tilpasset kulturen i modtagerlandet.

Som kronen på værket skal I vise jeres produkter på en messe, og de grupper, der har lavet den bedste messestand og bedste reklamefilm får præmier. I vil blive bedømt af et eksternt dommerpanel.

Om projektdagene:

Mødepligt og fraværsregistrering
I har mødepligt til det fælles oplæg, fremlæggelserne og messen. Tirsdag, onsdag og torsdag vil der blive registreret fravær én gang om dagen ved, at I kontakter én af lærerne i kantinen med en opdatering på, hvad I har lavet indtil da, hvad er den videre plan for dagen, og hvordan ser planen ud for de næste dage (hvem gør hvad). Fraværsregistreringen er individuel, så alle gruppemedlemmer skal i kontakt med en lærer i løbet af dagen.

Fredag vil fraværet blive registreret i forbindelse med jeres fremlæggelser, og mandag vil fraværsregistreringen foregå i Nordsalene i forbindelse med aflevering af refleksionsskema og afholdelse af messen.

Selvstændigt arbejde med vejledning
Fra tirsdag til torsdag står den på selvstændigt projektarbejde frem mod fremlæggelsen fredag. Bemærk milepælene undervejs. Der vil hele tiden være faglærere til stede på skolen, I kan spørge. Hvis ikke jeres egen lærer er til stede, kan I spørge en anden lærer med samme fag. Det er jeres eget ansvar at opsøge vejledning undervejs. Vejlederne vil være at finde i kantinen.

NB! De fleste valgfagstimer kører som normalt, mens øvrige timer er flyttet. Derfor skal I regne med også at bruge tid på projektet efter skoletid.

Vi glæder os til at lave SO4 med jer og få en god uge sammen.

Mange hilsener fra

SO4-lærerne

 • Dansk: Sira (2a + 2d), Vibeke (2b + 2e), Martin (2c), Anna (2f)
 • Engelsk: Philip (2a + 2b), Ian (2c + 2d), Evy (2e), Jane (2f)
 • Tysk: Ibeth (2a + 2c), Marie (2d), Marharyta (2f)
 • Spansk: Marie (2af) og Helle (2b + 2e)

I skal lave følgende produkter:

 1. Et stk. handelskorrespondance på tysk. To stk. handelskorrespondance spansk. I får feedback fra sproglærerne og skal selv rette teksten, inden den vises på messen. Den rettede version af handelskorrespondancen skal printes til messen.
 2. Et stk. handelskorrespondance på engelsk. I får feedback fra engelsklærerne og skal selv rette teksten, inden den vises på messen. Den rettede version af e-mailen skal printes til messen.
 3. Et storyboard for speak/dialog/monolog til reklamefilm på engelsk, som godkendes af en engelsklærer inden aflevering.
 4. En reklamefilm på engelsk (benyt udleveret ark med danskfaglige krav til reklamefilm, se dokument)
 5. Et logo, som kan anvendes på både det engelsksprogede og det tyske/spanske marked.
 6. En fremlæggelse på dansk for en engelsk- og en dansklærer. Hver gruppe har 30 minutter. Desuden skal hver gruppe være opponentgruppe for en anden gruppe (se planen). I skal udvælge en specifik film fra den eksisterende danske anti-ryge-kampagne BUT WHY-kampagne, Sundhedsstyrelsen (2017) og foretage en kort analyse af den, hvor I ser den i forhold til resten af kampagnen. Særligt fokus på målgruppen (se dokumentet nedenfor).

Herefter præsenterer I jeres egen kampagnefilm, som også skal analyseres og kommenteres ud fra danskfaglige (reklame- og markedsføringsanalyse) og engelskfaglige (kulturelle forhold og sproglige virkemidler) begreber. Gennem analysen bør I hele tiden forsøge at begrunde jeres valg af filmiske og sproglige virkemidler. (Se dokumentet nedenfor).

Desuden skal I reflektere over forskelle og ligheder mellem de to kampagner – fokus på målgrupper.

 1. En skriftlig refleksion over SO-forløbets metoder. (se dokument). Udfyldes og afleveres mandag morgen i Lectio.
 2. En hjemmeside på dansk, engelsk og tysk med bl.a. reklamefilm og logo. Formålet med hjemmesiden er at markedsføre jeres kampagne på forskellige markeder. I skal forestille jer den som jeres virtuelle messestand. I må derfor gerne være kreative. På hjemmesiden samler I jeres produkter, så både dommerpanel og lærere kan se jeres arbejde. Indholdet af den tyske fane skal desuden printes ud til præsentation på messen.

Punkt 1-8 skal leve op til de krav, som I kan se via disse link: 

 

Fremlæggelser:

En del af formålet med SO4 er, at I skal vise, at I kan lave en velstruktureret og fagligt relevant mundtlig præsentation og bagefter indgå i en dialog om jeres eget arbejde.

Undervejs i forløbet og ved fremlæggelsen ser jeres lærere på, om I kan:

De SO-faglige mål

 • kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • perspektivere jeres eget produkt til kulturelle forhold
 • søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde
 • lave en velstruktureret mundtlig fremlæggelse
 • reflektere over brug af metoder:

Fagenes mål

Dansk:

 • anvende viden om metoder og begreber til at kunne analysere og vurdere en reklamefilm, herunder jeres egen.
 • anvende viden om virkemidler og kommunikation til at kunne planlægge og producere jeres egen reklamefilm, målrettet en bestemt målgruppe.

Engelsk:

 • tilrettelægge og producere B2B- og B2C-kommunikation i praksis til bestemte målgrupper i forskellige medier, herunder elektronisk og på film.
 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • vise overordnet forståelse for de sproglige og kulturelle forhold, der er på spil hos de engelsksprogede målgrupper, I henvender jer til.

Tysk/spansk:

 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed samt vise forståelse for kulturelle forhold.
 • SP: skrive en mindre formel forespørgsel til en relevant person fra et spansktalende land.

Mundtlig og skriftlig feedback

I får mundtlig feedback på reklamefilmen og den mundtlige fremlæggelse, hvor I bliver bedømt på, om I besvarer de stillede opgaver tilfredsstillende, og om I lever op til både fagenes og forløbets mål. Engelsklærerne og spansk-/tysklærerne giver skriftlig feedback på handelskorrespondancen.

I får ikke nogen selvstændig karakter for forløbet, men jeres deltagelse i SO4-forløbet tæller naturligvis med, når lærerne giver standpunktskarakterer i fagene ved 2. standpunkt.

På messen bliver jeres samlede produkt desuden bedømt af et eksternt dommerpanel af professionelle erhvervsfolk og relevante myndigheder, som især vil fokusere på jeres evner til at kommunikere og markedsføre en kampagne. 

I skal udfylde et refleksionsark, som afleveres på Lectio. Dette vil være nyttigt for jer i de fremtidige SO-forløb og helt frem til den endelige SOP i 3.g. Desuden vil jeres lærere evaluere med jer mundtligt i klasserne efter ferien.