Vælg en side
Slotshaven HTX SO5 Modeller

SO5: Modeller

(Årgang 2019-2022)

Inden projektugen:

Der afleveres to delafleveringer, delaflevering 1 og 2. Der er separate oplæg til disse under fanen “Opgaven”

Den første af disse går på kvalitative overvejelser og indledende skridt til opstilling af hypotese vedrørende temperaturforløbet af en kop “varm” kaffe, der stilles på et bord (mat/fys), og i mat/kemi det samme men hvor der ses på koncentrationen af et stof, der fremkommer som produktet af en kemisk reaktion med to reaktanter. Delaflevering 1 får I ikke umiddelbart feedback på, men I skal bruge den til diverse i den samlede aflevering. 

I den anden delaflevering, får I en sprogligt formuleret hypotese inden for samme emner som delaflevering 1, på formen ”hastigheden hvormed temperaturen ændrer sig/koncentrationen ændrer sig, er proportional med… “. Fra disse opstiller og løser I differentialligninger (I deducerer testbare konsekvenser af hypoteserne)

I får feedback på delaflevering 2 inden I skal lave forsøg.

Oplæg til selve opgaven og til de to delafleveringer: se fanen “Opgaven”

I projektugen:

 • Uge 1: onsdag, torsdag og fredag i uge 1 gør I jer klar til at lave forsøg og I skriver så meget på rapporten som I kan nå (af de dele, der ikke kræver at I har lavet selve forsøget).
 • Uge 2: mandag og tirsdag laver I forsøg. Selve forsøgene tager ikke så lang tid. Den tid hvor I ikke laver forsøg, arbejder I på alle dele af rapporten.
 • Uge 3, den 22/1: Rapporten afleveres.
 • Uge 5/6: I får rapporten retur med feedback fra alle jeres lærere, og I får en time til at afrunde del 5 (refleksionsdelen) af rapporten.

 

 

 

 

SO Modeller

Matematiske modeller i naturvidenskaberne.

Et fagligt samspil mellem de naturvidenskabelige fag (kemi B og fysik A/B) og matematik A/B.

December-januar 2020-2021.

 

Formål

 • gennem forløbet at få nogle erfaringer og læring, der kan anvendes i SOP-sammenhæng når matematik og naturvidenskabelige fag indgår sammen.
 • at du oplever samspil mellem fag samt specifikt får erfaringer med matematiks rolle i de naturvidenskabelige fag,
 • at du får en fornemmelse for, hvordan infinitesimale modeller kan opstilles og anvendes i de naturvidenskabelige fag,
 • at der sker en faglig fordybelse inden for de tre fag (inden for begreber som model/hypotese/teori samt empirisk afprøvning, og oplever sammenhængen mellem disse),
 • at du bliver mere bevidste omkring relevante overfaglige (SO-faglige) begreber, hvor særligt modelbegrebet samt “den naturvidenskabelige metode” er i fokus.

 

Modellerne i dette forløb er alle ”vækstmodeller”, dvs. at de alle bygger på hastigheds- og proportionalitetsbetragtninger: hastigheden antages proportional med et eller andet. Der er altså ikke kun tale om, at matematik anvendes i de øvrige fag. Der er også tale om sammenlignelige problemstillinger de naturvidenskabelige fag imellem.

Produktkrav

I arbejder i grupper á 3-4 personer. I skriver en rapport på 15-25 sider med 5 afsnit. Krav til indholdet i disse er beskrevet i detaljer i oplægget, som findes under fanen “Opgaven”.

 

 

 

Faglige mål og særlige fokuspunkter i forbindelse med SO:

 • Matematisk model, og forhold mellem model og virkelighed, herunder begrænsninger, idealiseringer osv.
 • Hypotesers rolle. Forhold mellem teori og praksis.
 • Brug af empiri.
 • Forskel på ren matematik og matematik i anvendelse.
 • Videnskabelig dokumentation og kommunikation indenfor naturvidenskab/matematik.
 • Fagligt relevante studie- og arbejdsformer.
 • Præsentationsformer, formidling, kendskab til genrer.
 • Kombinere viden og metoder fra de indgående fag med henblik på problemløsning.
 • Refleksion over bl.a. ovenstående ting.

Faglige mål/fokuspunkter fra fagene:

Differentialligninger (neddroslet til 2.g) i matematik, Newtons afkølingslov i fysik samt reaktionskinetik i kemi.

 

 

Bedømmelse ud fra hvor godt I som gruppe lever op til det der står de to afsnit om faglige mål og fokuspunkter.

 

Tekst kommer snart.