Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SO3: Energi - Studieportal
Vælg en side
Slotshaven HTX SO3 Energi

SO3: Lys og lamper

(Årgang 2020-2023)

Lys er vigtigt for alt levende. I flere tusind år var solen menneskets eneste lyskilde, og hele vores døgnrytme var centreret omkring netop denne (Fagerhult, u.d.). I dag anvender vores indre kropslige ur fortsat den mængde lys vi bliver udsat for til at fortælle os, hvor vi er på dagen. Da vi i dag er overeksponerede for kunstigt lys kan dette give udfordringer i bl.a. vores søvnrytme (Mortensen, 2009). Men uden kunstigt lys havde vi nok aldrig udviklet os så meget, som vi har i dag.

Nye lyskilder skaber helt nye muligheder for at lave lamper. Lysdioder kan i dag levere et kraftigt lys fra en lille lyskilde, og de kan levere lys som hovedsageligt udstråles i en bestemt retning. Alligevel er mange lamper og lyskilder stadig udformet, så de passer til traditionelle elektriske pærer. De sender lys ud i alle retninger og er ofte forholdsvis store. Derfor skal de have en ret stor skærm eller andet for at give lyset fra lampen eller lyskilden den ønskede effekt.

Der er mange muligheder for at udvikle ny belysning, fx lys uden egentlige skærme eller nye former for lamper baseret på refleksion eller andet. Vi kan hente inspiration mange steder – i fysikken, blandt teknologisk ny lyskilder og hos designere. Vi starter forløbet her med at se et afsnit af TV-serien: “Danmarks næste klassiker” fra DR, om design af lamper.

Dette projekt er et SO-forløb (SO3) med fagene teknologi og fysik. I dette forløb får I virkelig muligheden for at sammensmelte viden og metoder fra to fag, så de tilsammen kan være med til at udvikle et gennemtænkt produkt. I forløbet er der fokus på lampedesign (teknologi), og gennem forløbet skal I opnå en forståelse for, hvad lys er, og hvordan det arter sig (fysik). I skal finde ud af, hvordan man kan arbejde med lys, og hvordan man kan ændre eller styre det, for at opnå den belysning man ønsker.

Fokus i teknologi:
Produktudvikling med et større fokus på research/inspiration/kreativitet og hands on-udviklingen med modeller under ”produktprincippet” og ”produktudformningen”.
Teknologianalysen hvor der under viden inddrages viden om lyset fra fysik.

Fokus i fysik:
I skal inddrage teori om lys fra fysik svarende til et B-niveau. Der skal indgå generel teori om lys og I skal på baggrund af teorien udforme og gennemføre forsøg med jeres egen lampe. Flere detaljer herom senere i oplægget.

 

Afleveringer:
Forløbet har to skriftlige større afleveringer og en lille delaflevering:

Den første aflevering dækker selve produktudviklingen af lampen. Rapporten afleveres den 22/9.

Den anden aflevering opbygges som en rigtig SOP, hvorved I øver jer på den kommende SOP. En SOP er en undersøgelse og analyse af et emne, her lys og lamper. Der skal inddrages teori og empiri (eksperimenter eller lignende).

I SOP´en arbejder man alene, i SO3 arbejder I dog i grupper. I SOP´en vælger man som elev selv emnet og de indgående fag, i SO3 har lærerne valgt emnet (lamper og lys) og fag (fysik og teknologi). I skal selv udforme en problemformulering og skrive opgaven ud fra jeres problemformulering.

Delaflevering: Problemformulering og indledning afleveres senest 29/9.

Rapporten afleveres den 13/10.

Opgaven skal indeholde:

 • Forside
 • Resume
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning (inkl metode og afgrænsning)
 • Hoveddel (behandling af opgavens problemstillinger)
 • Konklusion
 • Kildeliste
 • Evt. bilag

Omfanget skal være 8-10 sider a 2400 anslag. Heri medregnes ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, tabeller, bilag og lign. Hvis opgaven indeholder indeholder større mængder af symbolsprog, giver det ikke altid mening at vurdere opgavens omfang ud fra antallet af anslag. Disse dele af besvarelsen må i stedet opgøres ud fra deres omfang på de givne sider. Spørg din lærer, så du ikke risikerer at ende med en opgave der er for lang eller for kort.  

Opgaven skal bygges op med korrekte henvisninger og litteraturliste, som beskrevet her: 

Informationssøgning og Kildehenvisninger

Guide til kildehenvisninger

Derudover skal opgaven leve op til de krav og traditioner, der gælder for lige præcis de fag, I skriver i. dem vil jeres lærere introducere jer for.

 

Mundtlig prøve: 

Til den mundtlige prøve er der sat 15 minutter af pr elev. Du skal forberede en mundtlig fremlæggelse på ca 5 minutter. Derefter er der tid til en kort, faglig dialog mellem dig og lærerne.

 

SO-faglige mål:

 • undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag og udarbejde en problemformulering
 • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
 • kombinere viden og metoder fra fagene til indsamling og analyse af empiri og bearbejdning af problemstillingen
 • vurdere forskellige fags og metoders muligheder og begrænsninger i arbejdet med problemstillingen
 • kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde

at problemformulere på tværs af fag

at arbejde innovativt og idégenerere

at producere egen eksperimentel empiri