Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/slotshaven-studieportal.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
SOP - Studieportal
Vælg en side

SOP: HHX

(Årgang 2018-2021)

SOP’en er den afsluttende eksamen i studieområdet og dermed altså “kronen på værket”. Opgaven er tværfaglig og selvvalgt. Dvs. den skrives i to fag, du vælger fra din studieretning. Heraf skal det ene være et studieretningsfag.

Præ-SOP

Uge 50 (evt uge 49)

SOP-introduktion:

Alle jeres lærere vil i en time fortælle om fagets muligheder og metoder i SOP.

Desuden har I et enkelt modul, hvor begge studieretningslærere er til stede (se tidspunkt i lectio). Her vil det være muligt at snakke om jeres ideer til emner.

7/1

Valg af  område (overordnet emne) og fag.

Tildeling af vejledere finder sted hurtigst muligt bagefter.

14/1 1. vejledning, virtuel via Teams
Uge 3 Problemformuleringsworkshop: Her vil Jane vise eksempler på problemformuleringer, krav til den gode problemformulering, samt metoder, der kan hjælpe jer i gang. De fleste lærere vil være til stede, så der er gode muligheder for at få hjælp.
uge 3-5 2. vejledning, på et tidspunkt efter aftale med vejlederne
9/2 3. vejledning
12/2 SOP-blanket skal afleveres. Herefter må du ikke tale med vejlederne om din opgave, før d. 4/3
(26/2) (Vejledere uploader opgaveformulering)

SOP-skriveperiode

Torsdag d. 4/3

Hvor: Teams

Hvornår: 8.15-14.15

Opgaveformulering offentliggøres kl 8.15 på Netprøver

8.15-11.35: Workshop med en kontaktlærer: Planlæg din tid, planlæg din opgave

12.05-14.15: Selvstændigt arbejde med mulighed for vejledning. Se i lectio, hvornår dine vejledere er til stede.

Obs: Eksamensperioden starter, når opgaveformuleringen er offentliggjort. Hvis du bliver syg, er det vigtigt at give skolen besked, og skaffe en lægeerklæring.

Fredag d. 5/3

Hvor: Teams

Hvornår: 8.15-14.15

SOP-dag med workshops, vejledning, selvstændigt arbejde, klassemøde.

Du skal deltage i klassemødet, én workshop. Resten af dagen er til selvstændigt arbejde, samt evt vejledning (aftales med vejlederne)

Mandag d. 8/3

Hvor: Teams

Hvornår: 8.15-14.15

SOP-dag , med workshops, vejledning, selvstændigt arbejde, klassemøde

Du skal deltage i klassemødet, én workshop (mandag eller tirsdag, tilmelding i lectio). Resten af dagen er til selvstændigt arbejde, samt evt vejledning (aftales med vejlederne)

Tirsdag d. 9/3

Hvor: Teams

SOP-dag, med workshops, vejldning, selvstændigt arbejde og klassemøde

Du skal deltage i klassemødet, én workshop (mandag eller tirsdag, tilmelding i lectio). Resten af dagen er til selvstændigt arbejde, samt evt vejledning (aftales med vejlederne)

Onsdag d. 10/3

 

Selvstændig SOP-skrivedag

 

Torsdag d. 11/3

 

Selvstændig SOP-skrivedag

Fredag d. 12/3

 

Selvstændig SOP-skrivedag

Mandag d. 15/3

 

Selvstændig SOP-skrivedag

Tirsdag d. 16/3

Selvstændig SOP-skrivedag

Onsdag d. 17/3

 

SOP-skrivedag

SOP afleveres kl 14 på Netprøver

Inden du afleverer: SOP-tjekliste

SOP-eksamen

juni 2021

Eksamensworkshop

Mundtlig eksamen

 

 

 

Rapporten skal have at omfang af 15-20 sider, og følge de retningslinjer du finder HER 

 • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.
  • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
  • Du vælger selv, hvad du vil skrive om. Men vejlederne hjælper dig med at med at bedømme, om dit emne og fagkombination er SOP-relevant.
  • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et Studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har eller har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det område, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
  • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
  • En SOP kan godt tage udgangspunkt i et område, du tidligere har arbejdet med, men du kan ikke genanvende produkter, tekster, problemformuleringer eller andet, som du tidligere har afleveret til bedømmelse.
  • Du skal i mindst et af fagene inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
  • Du skriver selv en problemformulering. Derefter vurderer vejlederne om dit forslag kan bruges som det er. De kan også vælge at lave ændringer, for at sikre, at du kan skrive en opgave, der lever op til de faglige mål.

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, men du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:
1. Præ-SOP: Orientering om SOP, valg af fag og område, 3 gange vejledning, problemformuleringsworkshop  mm.
Mål: Du afleverer SOP-blanket med problemformulering, materialer, metoder og en kort tekst, hvor du begrunder dine valg.

2. SOP-skrivefasen: Når opgaveformuleringen bliver offentliggjort er eksamen i princippet gået i gang. Herefter er det umuligt at ændre i opgaveformuleringen, og du skal aflevere en rapport til tiden, så du har noget at forsvare til den mundtlige eksamen

U-tid: Fire hele skoledage til at søge information, lave analyser, læse litteratur, deltage i workshops, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændighed ift. hvordan du bruger din tid. Dog skal du deltage i nogle obligatoriske workshops.

F-tid:  Seks hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale.
Mål: SOP afleveres.

3. SOP-eksamen: I sommerterminen, sammen med de andre mundtlige eksamener

 

Tekst kommer snart.

Til den mundtlige eksamen får du én samlet karakter, som dækker både rapporten og mundtlig eksamen. Der er tale om en helhedsbedømmelse, og man kan altså ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.  

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶ I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶ anvendelse af relevant materiale
̶ faglig formidling og fremstillingsform.

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶ perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶ formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

Efter SOP vil du blive bedt om at udfylde en skriftlig evaluering, sådan at dine erfaringer kan bruges, når næste års SOP skal tilrettelægges.

 

De 3 vejledningssamtaler:

 • Mød forberedt til hver gang. Og lav aftaler til næste vejledning. 
 • Skriv ned, hvad I taler om.

Allerførst skal du naturligvis finde ud af, på et helt overordnet plan, hvad du vil skrive om. Og hvilke fag, der passer til. Her kan det være en fordel starte med et mind-map, eller andre metoder til idéudvikling, som du kender fra de fag og projekter, du har arbejdet med før. 

Når du har valgt fag og område, begynder selve vejledningen. For at få mest muligt ud af vejledningssamtalerne, bør du forberede dig grundigt til hver gang. 

Til hver vejledningssamtale er det en rigtig god idé at skrive ned, hvad I taler om. Og lave nogle faste aftaler, sådan at du ved, hvad du skal gøre, inden næste vejledning. Aftal med vejlederne, hvordan I holder styr på jeres aftaler. I kan vælge at bruge et Vejledningsskema gennem hele vejledningsfasen, men I kan også aftale noget andet, f.eks, at kommunikere i lectio.

Du kan også vælge, i samråd med vejlederne, at lade “Den Videnskabelige Basismodel” danne rammen om dit arbejde frem mod en problemformulering. Læs mere om modellen her: Den Videnskabelige Basismodel

Se i lectio, hvornår vejlederne har tid.

Hvis din egen vejleder ikke er der, kan du spørge…..

Vø Anders (aju), Morten (moro)

Iø Pernille (pem), Flemming  (fha), Lisbet  (lkh), Jørgen (jgn)

Af Özkan (tas), Jette (jli), Jørgen (jgn), Kent (kebj), Jack (jbl), Steen (sb), Kristina (kru), Jane (jli)

In Özkan (tas), Jette (jli)

En Satu (sao), Ibeth (iah), Camilla (cwu), Ian (iwi), Philip (ppo)

Da Vibeke (viw), Sira (svh), Helle B (hbi), Kåre (krhe)

Sp Helle K (hekl)

Sa Benjamin (blf), Pernille (pem), Flemming (fha)

Hi Peter (pes), Anna (amns), Kåre (krhe)

Ma Margarita (mamp)

Ps Marianne (mbj), Pernille (pem), Sira (svh)

Sop-blanket 2021

Blanket til Opgaveformulering, til Vejlederne

SOP-blanketten er er næsten magen til mini-sop-blanketten, men vi stiller lidt større krav til, hvordan den udfyldes. 

Hvem udfylder blanketten: Det gør du, men med udgangspunkt i det, du taler med vejlederne om.

Hvorfor skal den udfyldes: Blanketten er obligatorisk, og du får ikke lov at skrive SOP uden. Blanketten er en sikkerhed for dig selv og for dine vejledere: Den viser, at du har tænkt over, hvordan du vil nå i mål med din SOP, og sikrer, at du kommer til at arbejde med noget, som interesserer dig. Blanketten giver vejlederne den viden, de har brug for, for at kunne lave den endelige opgaveformulering.

På baggrund af din egen problemformulering, som du har skrevet ind i SOP-blanketten, udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering, som udleveres på den 4. marts. De to kan være identiske, men vejlederne ændrer/tilpasser elevens problemformulering, når det er nødvendigt for at sikre, at eleven kan skrive en SOP, der lever op til de faglige mål.

Ud over selve problemformuleringen skal du skrive hvilke materialer og metoder, du forventer at anvende i SOP. Disse kan dog godt ændres/udvides senere. Du skal også skrive en begrundelse for dine valg. Tænk på, at det du skriver, måske kan bruges i selve SOP, som en del af indledningen. Jo mere du skriver i blanketten, jo større er chancen for, at du kommer til at skrive lige præcis den SOP, du gerne vil.

Hvornår: Du afleverer blanketten i lectio 12. februar kl 15. Men du kan vælge at udfylde den før, og så rette og tilføje løbende, i samråd med vejlederne.

Hvis du er i tvivl om, du har skrevet alt det, som er relevant i forhold til lige præcis dit projekt, skal du tale med dine vejledere. De afgør, om blanketten indholder alt det, de har brug for at vide.

Hvordan: Til problemfomuleringsworkshoppen  18./19.  januar får du hjælp og input.

Powerpoints og dokumenter fra de forskellige workshops vil blive lagt her:

Workshops 2021

Sop planlæg tid opbyg opgave hhx (gennemgået i klasserne torsdag 4.3)

Taksonomiske niveauer (Powerpoint fra Steens workshop, fredag 5.3+mandag 8.3)

Workshop Anvend kilder, undgå plagiat (PowerPoint fra Helle og Philips workshop, fredag 5.3 og mandag 8.3)

 SOP – Rapportens dele (fra Camilla og Annas workshop, fredag 5.3 og mandag 8.3)

SOP-sprog (fra Sira og Helle B’s workshop, mandag 8.3)

 

Du har ti skoledage til at udarbejde rapporten: Normalt fire dage på skolen og seks dage derhjemme. 2021 er dog anderledes end et normalt år, da de fire første dage i stedet afvikles på Teams.

De fire dage på er tilrettelagt sådan, at du bliver klædt på til at skrive den bedst mulige SOP:

Dine vejledere vil være til stede en stor del af tiden, og det vil være muligt at aftale vejledning flere gange undervejs.

Der er tid til at arbejde selvstændigt.

Du skal deltage i nogle workshops undervejs. Alle workshops varer 1 el 2 moduler, og der vil være både læreroplæg og selvstændigt arbejde.

Eksempler på workshops:

 • Planlæg din tid, planlæg din opgave
 • Metodeafsnittet
 • Undgå plagiat
 • Kildehenvisninger og litteraturliste

 

 

30 minutter, ingen forberedelsestid:

 • ca 10 minutter: Eleven fremlægger
 • 10-15 minutter: Samtale mellem elev, lærer og censor
 • Karakterfastsættelse

Se mere her: