Vælg en side
Slotshaven HHX SO7 Mini-SOP

SO7: Mini-SOP

 (Årgang 2018-2021)

Uge 44 Jeres lærere introducerer til fag, emner og metoder i mini-SOP.
Uge 45 Problemformuleringsworkshop. I lærer metoder til problemformulering, og kan spørge jeres lærere til råds.  Alle bedes have et undringsspørgsmål, eller som minimum, en idé til, hvad I vil skrive om.
Uge 46 I arbejder selvstændigt på at søge materiale til jeres mini-sop
Uge 47

Skrivedage: mandag og tirsdag er virtuelle vejledningsdage. Mandag får hver klasse et oplæg om, hvordan opgaven skal bygges op, og tirsdag hører I om metodeafsnittet. Se lectio. resten af tiden vil der være vejledning.

Tirsdag har Maria åbent på biblioteket. Kontakt Maria på Teams, hvis I har brug for hjælp til informationssøgning, hvordan man laver kildehenvisninger osv.

 

Sidste frist for at få godkendt SOP-blanketten er tirsdag kl 14.15, men det er en god ide at få det gjort før.

Onsdag og torsdag er selvstændige skrivedage, men I er stadig velkomne til at kontakte jeres vejledere.

mini-sop skal afleveres senest søndag d. 22/11 kl 23.59.

Uge 50

Mundtlig prøve i mini-SOP

Refleksion og Idégenerering til SOP (ugen efter skal I vælge SOP-fag)

 

Mini-SOP er en tværfaglig rapport, som forbereder dig til at skrive SOP. Du skal både skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.

Du skal formulere en problemstilling, lave din egen problemformulering, og ud fra det skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til alle de formelle krav for en rapport. Mini-SOP er altså en rigtig god mulighed for at øve sig i at lave problemformulering, litteraturliste, kildehenvisninger, arbejde på forskellige taksonomiske niveauer i studieretningsfagene osv, sådan at du er rigtig godt klædt på når det gælder den rigtige SOP i foråret.

Inden du går i gang med at skrive selve rapporten, skal du aflevere en blanket med problemstilling og problemformulering, samt et bud på hvilke materialer (altså bøger, artikler, data m.m.), samt metoder fra fagene, du regner med at bruge. Der afholdes en problemformuleringsworkshop, hvor du får hjælp til alt dette. mini-sop-blanket. Sidste frist for aflevering af blanketten er tirsdag d. 17/11, men det er en god idé at få det gjort før.

Alle elever skal skrive i to fag. Mindst et fag er et studieretningsfag. I modsætning til SOP vælger du ikke selv fag. For hver klasse er der 2 mulige fagkombinationer, og disse bliver fordelt blandt eleverne ved lodtrækning. Det hører I nærmere om i uge 43.

Noget af opgaven skrives her på skolen, mens resten skrives derhjemme. Du skal deltage i workshops, så du fx lærer, hvordan et metodeafsnit skal skrives. Se nærmere i tidsplanen.

 Du skal skrive en rapport på 7-9 sider, som lever op til de formelle krav, du kan se her: SOP, mini-SOP, DHO m.m.

Du skal forsvare rapporten mundtligt. Til den mundtlige prøve vil begge dine lærere være til stede. 

Den mundtlige prøve varer 20 minutter, inkl lærernes votering, og består af to dele:

  • Et oplæg på 6-7 minutter, hvor du præsenterer din problemformulering, vigtigste resultater, samt overvejelser om de faglige metoder, du har anvendt. I forbindelse med mini-SOP lægger vi særlig vægt på, at du viser hvordan du har anvendt metoder fra fagene, og hvordan begge fag har bidraget.
  • En samtale på 6-7 minutter mellem elev og lærere.

Se mere om den mundtlige prøve her: Gode-råd-og-retningslinjer-miniSOP-eksamen (2)

 

 

Tekst kommer snart.

Mini-SOP vurderes efter de samme kriterier som den rigtige SOP. Men vi lægger særlig vægt på dem, som er fremhævet med fed her nedenfor. 

I får én samlet karakter, som dækker både rapporten og mundtlig eksamen. Der er tale om en helhedsbedømmelse, og man kan altså ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.  

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på:
̶ I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
̶ relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
̶ faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶ anvendelse af relevant materiale
̶ faglig formidling og fremstillingsform. (især om I laver kildehenvisninger og litteraturliste rigtigt) 

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:
̶ Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
̶ faglig dybde og selvstændighed
̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
̶ perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
̶ formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

 

Efter den mundtlige prøve beder vi jer om at udfylde et evalueringsskema, så vi får noget viden, vi kan bruge til næste år, når vi skal planlægge mini-SOP.

Desuden vil vide bede jer reflektere skriftligt over nogle spørgsmål. Spørgsmålene handler om, hvad I har lært ved at skrive mini-SOP, og hvad I skal blive bedre til, når I skal skrive den rigtige SOP:

 

Skriv med dine egne ord: hvilken feedback fik du for din mini-SOP?

Hvad vil du gøre anderledes til den rigtige sop? Og hvorfor?

Hvad vil du gerne blive bedre til, inden du skal skrive sop? (fx problemformulering, metodeafsnit, kildeliste, informationssøgning mm)

Ved du, hvad du vil skrive SOP om?

Og I hvilke fag?

Tekst kommer snart.