Vælg en side
Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked & kommunikation

(Årgang 2018-2021)

Før projektugen starter

Uge 5


Optakt til SO4-projektet

I tiden før opstart af SO4-projektet bruger lærerne nogle af de almindelige undervisningstimer til at forberede jer på projektet, og jeres spansk-/tysklærer sætte jer i grupper à 4-5 personer. I de tre fag, som indgår, vil I blive undervist i viden og metoder, som er nødvendige for at kunne gennemføre projektet.

Fagene vil bl.a. introducere jer til følgende:

 • Dansk: Reklameanalyse og reklamefilm
 • Engelsk: Målrettet kommunikation (B2B og B2C), herunder udarbejdelse af handelskorrespondance, reklamefilm og følgebrev med øje for relevante sproglige og kulturelle forhold i Storbritannien
 • Tysk/spansk: Handelskorrespondance samt madkultur i tysk- og spansktalende områder

Opgaver inden projektugen

Inden ugen starter, skal I selv udarbejde en arbejdsplan på, hvordan I vil nå projektets milepæle. Jeres lærer skal godkende denne arbejdsplan, før I må gå i gang med selve projektarbejdet i uge 6.

 • Udarbejd en arbejdsplan for hele ugen (ARBEJDSPLAN)
 • Få arbejdsplanen godkendt af jeres lærer

Mandag 3/2:
Opstartsdag

Hvor: Kantinen og klasserne

Hvornår: 8.15-15.15


Intro til de første milepæle

I mødes i klassen. En af jeres lærere vil gennemgå tidsplanen med jer og føre fravær. Det er vigtigt, at I opdaterer arbejdsplanen hver dag og viser den til lærerne i forbindelse med vejledning.

Dagens opgaver:

 • Arbejd med produkter til de førstkommende milepæle
 • Opdatér jeres arbejdsplan, så den viser, hvor lang I er med projektet
 • Et gruppemedlem skal til kursus i storyboard kl 13.30

MILEPÆL 1: Tysk/spansk handelskorrespondance 1 skal afleveres i Lectio senest 10.00
MILEPÆL 2: Tysk/spansk handelskorrespondance 2 skal afleveres i Lectio senest 14.15

Tirsdag 4/2:
Projektdag

Hvor:
Kantinen og klasserne

Hvornår:
8.15-15.20


Selvstændigt projektarbejde i grupperne

I arbejder i jeres grupper på skolen med de forskellige milepæle, som I skal nå. Det er en god idé at have øje for, hvordan I fordeler arbejdet, så I kan nå milepælene både i dag og imorgen. I skal selv opsøge jeres faglærere for at få vejledning. Hvis jeres egen lærer ikke er der, så spørg en anden.

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning i kantinen (se i Lectio, hvem der er til stede)
 • Arbejd med produkter til de næste milepæle
 • Optag og redigér jeres reklamefilm, når storyboard + manuskript er godkendt
 • Opdatér jeres arbejdsplan, så den viser, hvor langt I er med projektet

MILEPÆL 3: Storyboard og manuskript til reklamefilm skal være afleveret på Lectio senest 10.00
MILEPÆL 4: Handelskorrespondance 3 skal være afleveret på Lectio senest 13.15

Onsdag 5/2:
Projektdag

Hvor:
Kantinen og klasserne

Hvornår:
8.15-14.15


Feedback og selvstændigt projektarbejde i grupperne

Lærerne giver jer feedback på det, I har afleveret, så I kan forbedre jeres produkter samt arbejde videre på jeres reklamefilm og følgebrev.

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning i kantinen (se i Lectio, hvem der er til stede)
 • Rettelse af handelskorrespondance 1+2
 • Arbejd med produkter til de sidste milepæle
 • Gør klar til mundtlig fremlæggelse
 • Opdatér jeres arbejdsplan, så den viser, hvor langt I nået med projektet

MILEPÆL 5: Engelsk følgebrev (kundekommunikation) til måltidskassen afleveres Lectio senest 14.15

NB! Projektdagen slutter før, da I skal til undervisning i 6. og 7. modul i jeres valgfag.

Torsdag 6/2:
Bedømmelse

Hvor:
Kantinen og klasserne

Hvornår:
8.15-15.20


Mundtlige fremlæggelse (og opsætning af messestand)

Grupperne fremlægger for en dansk- og en engelsklærer og for en opponentgruppe. I skal læse doumentet “dansk fremlæggelse” grundigt, så I ved præcis, hvad der forventes af jer. Hold godt øje med planen, så I ved, hvornår det er jeres tur til at fremlægge og til at være opponentgruppe. Brug den øvrige tid på at gøre jeres stand til messen så klar som muligt. I kan begynde at sætte op allerede fra om morgenen. Alle stande skal være tydeligt markeret med klasse og gruppenummer.

Dagens opgaver:

 • Fremlæg for engelsk- og dansklærer
 • Deltag som opponentgruppe på fremlæggelse
 • Opstil messestand i Nordsalen
 • De grupper, der fremlægger fredag: I skal være helt færdige med messestanden.

MILEPÆL 6: Fremlæggelse

NB! Lærerne har travlt med at høre fremlæggelser, så I må først og fremmest prøve at hjælpe jer selv. Der er et bord til hver gruppe, som fordeles efter “først-til-mølle”-princippet. Vælg selv, hvor I vil være. Der er tavler og whiteboards I kan bruge. Mangler I tape, elefantsnot, sakse eller andet, kan I hente det i Det Pædagogiske Redskabsrum.

Der tjekkes ikke fravær i klasserne torsdag       , men alle skal komme til deres fremlæggelser

Fredag 7/2: Fremvisning

Hvor: Nordsalen

Hvornår:
8.15-13.15

Messen er åben fra 10.35-12.00


Messe i Nordsalen

Når I møder kl 8.15 skal i komme forbi lærerbodet og få tjekket fravær

Messen åbner kl 10.35 for deltagerne. Så kom I ordentlig tid, så I kan lægge sidste hånd på jeres stand. Sørg derefter for at komme rundt blandt standene. Kl. 12.05 skal de sidste stemmer være afgivet, så vinderne udråbes. Alle hhx-elever på 1. år og 2. år deltager for at kåre vinderne af konkurrencen.

Dagens opgaver:

 • Klargør jeres messestand*
 • Deltag på messen og stem på favoritter “Den bedste stand” og “Den Bedste Reklamefilm”
 • Ryd op efter messen

MILEPÆL 7:  Handelskorrespondancerne 1+2 skal være rettet til og fremvises som print på messen. I skal opstille en computer, der viser jeres reklamefilm.

Der tjekkes fravær ved lærerbordet, når al oprydning er færdig

Selve projektet:

Succesfuld markedsføring kræver sproglig og kulturel indsigt
Når man skal lave forretninger i andre lande, er det naturligvis vigtigt at vide en masse om markedsføring og økonomi. Men man kommer ikke langt, hvis ikke man også ved, hvordan man bruger sproget til at opnå det, man vil, eller har øje for, hvilke kulturelle forhold der betyder noget. Derfor er jeres tysk-, spansk-, engelsk- og dansklærere gået sammen om et forløb, hvor sprog, kultur og kommunikation er i centrum. Forløbet er SO4.

Dansk måltidskasse-eventyr søger nye markeder
I skal forestille jer, at I repræsenterer et dansk firma, som ønsker at markedsføre deres måltidskasser i udlandet (Spanien, Tyskland/Østrig samt Storbritannien).

I skal undersøge, hvordan produkterne kan markedsføres på de forskellige markeder og vurdere, hvad det kræver af jeres kommunikation til forbrugerne.

Helt konkret betyder det, at I skal planlægge indholdet og formidlingen af en måltidskasse, lige fra ingredienser og madopskrifter til markedsføringen. I skal designe jeres eget logo for virksomheden og lave en reklamefilm til den målgruppe, I afgrænser jer til på det britiske marked.

Til selve måltidskassen skal udarbejde et følgebrev på engelsk, der beskriver indhold, opskrifter og det overordnede tema (fx madspild, miljø eller klima).

Derudover skal I korrespondere med myndigheder og samarbejdspartnere i Spanien/Tyskland/Østrig. Dvs., at inden I planlægger markedsføringen af produktet på det spanske marked, skal I tage kontakt til det Spanske Handelskammer for at få nærmere oplysninger om samarbejdspartnere på markedet. Desuden skal I henvende jer til en leverandør på det pågældende marked for at indhente tilbud om priser og leveringsbetingelser på emballage. De grupper der har tysk, skal skrive et følgebrev og nogle madopskrifter. Under fanebladet “opgaven” får I nærmere beskrivelse af de forskellige delopgaver. 

I alt jeres arbejde skal I have for øje, at jeres kommunikation er målrettet og tilpasset kulturen i modtagerlandet.

Som kronen på værket skal I vise jeres produkter på en messe, og de grupper, der har lavet den bedste messestand og bedste reklamefilm får præmier.


Om projektdagene:

Mødepligt og fraværsregistrering
I har mødepligt hver dag i projektperioden, som er angivet i Lectio. Der vil blive registreret fravær i klasserne mellem 8.15 og 8.30, og igen om eftermiddagen inden for det sidste kvarter af timen. Så sørg for at være i tilbage i klassen der.

Arbejdsplan
På introdagen skal hver gruppe bl.a. udarbejde en arbejdsplan, hvor I sætter deadlines for jer selv og fordeler ansvarsområder imellem jer, så I når milepælene. Se fanebladet: Tidsplan.

Selvstændigt arbejde med vejledning
Efter arbejdsplanen er godkendt om mandagen står den på selvstændigt projektarbejde frem mod fremlæggelsen, torsdag. Der vil hele tiden være faglærere til stede på skolen, I kan spørge. Og hvis ikke jeres egen lærer er til stede, må I spørge en anden lærer med samme fag. Det er jeres eget ansvar at opsøge vejledning undervejs. Vejlederne vil være at finde i kantinen eller ude i klasserne.

NB! De fleste valgfagstimer kører som normalt, mens øvrige timer er flyttet. Derfor skal I regne med også at bruge tid på projektet efter skoletid.

Vi glæder os til at lave SO4 med jer og få en god uge sammen.

Mange hilsener fra

SO4-lærerne

 • Dansk: Helle (2a), Kåre (2b), Signe (2c), Vibeke (2d+2f), Anna (2e) og Kåre & Signe (2h)
 • Engelsk: Linda (2a), Philip (2b+2d), Ian (2c), Satu (2e), Sema (2f) og Ibeth (2h)
 • Tysk: Yvonne og Ibeth
 • Spansk: Marie og Helle

I skal lave følgende produkter:

 1. To. stk. handelskorrespondance på tysk/spansk. I får feedback fra sproglærerne og skal selv rette teksten, inden den vises på messen
 2. Et stk. handelskorrespondance (e-mail) på engelsk
 3. Et stk. kundekommunikation (følgebrev) til måltidskassen på engelsk
 4. Et manuskript for speak/dialog/monolog til reklamefilm på engelsk
 5. En reklamefilm på engelsk
 6. Et storyboard til reklamefilm på dansk
 7. Et logo, som kan anvendes på både det engelsksprogede, og det tyske/spanske marked.
 8. En fremlæggelse for en engelsk- og en dansklærer. Hver gruppe har 30 minutter. Desuden skal hver gruppe være opponentgruppe for en anden gruppe (se planen). Fremlæggelsen indeholder en komparativ analyse af to reklamefilm: den I selv har produceret, og en svensk/norsk reklamefilm. I skal lave en sammenligning af de to reklamer med fokus på kulturelle aspekter. Se i dokumentet nedenfor.
 9. En stand til en salgsmesse (se Lectio for lokation). Her skal I vise jeres reklamefilm, handelskorrespondancer, følgebrev og logo. I er også velkomne til at udarbejde yderligere materiale, for at gøre jer selv mere attraktive for kunder og samarbejdspartnere.

Punkt 1-7 skal leve op til de krav, som I kan se via disse link: 


Fremlæggelser:

 

En del af formålet med SO4 er, at I skal vise, at I kan lave en velstruktureret og fagligt relevant mundtlig præsentation, og bagefter indgå i en dialog om jeres eget arbejde.

Undervejs i forløbet og ved fremlæggelsen ser jeres lærere på, om I kan:

De SO-faglige mål

 • kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • perspektivere jeres eget produkt ifht. kulturelle forhold
 • søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde
 • lave en velstruktureret mundtlig fremlæggelse

Fagenes mål

Dansk:

 • anvende viden om metoder og begreber til at kunne analysere og vurdere en reklamefilm, herunder jeres egen.
 • anvende viden om virkemidler og kommunikation til at kunne planlægge og producere jeres egen reklamefilm, målrettet en bestemt målgruppe.
 • arbejde med svensk/norsksproget reklame.

Engelsk:

 • tilrettelægge og producere B2B og B2C kommunikation i praksis til bestemte målgrupper i forskellige medier, herunder elektronisk, på print og på film.
 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • skrive kundekommunikation med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • vise overordnet forståelse for de sproglige og kulturelle forhold, der er på spil hos de engelsksprogede målgrupper, I henvender jer til.

Tysk/spansk:

 • skrive handelskorrespondance med høj grad af sproglig og formel korrekthed samt vise forståelse for kulturelle forhold.

Mundtlig og skriftlig feedback

I får mundtlig feedback på reklamefilmen og den mundtlige fremlæggelse, hvor bliver bedømt på, om I besvarer de stillede opgaver tilfredsstillende, og om I lever op til både fagenes og forløbets mål. Spansk-/tysklærerne giver skriftlig feedback på handelskorrespondancen.

I får ikke nogen selvstændig karakter for forløbet, men jeres deltagelse i SO4-forløbet tæller naturligvis med, når lærerne giver standpunktskarakterer i fagene ved 2. standpunkt.

Man kan også sige, at jeres samlede produkt på sin vis bliver bedømt på den lidt “hårde” måde, når samtlige hhx-elever på 1. og 2. år afgiver deres stemme på messen.

Evaluering:
Jeres dansklærer laver mundtlig evaluering af forløbet i en dansktime i uge 8. desuden skal I udfylde et selvevalueringsskema, hvor I reflekterer over, hvad I har lært i forløbet og hvad I mangler at lære, for at kunne skrive og forsvare SOP til næste år.