Vælg en side
Slotshaven infografik HHX SO4 Kultur, marked og kommunikation

SO4: Kultur, marked & kommunikation

(Årgang 2019-2022)

Før projektugen starter

 


Optakt til SO4-projektet: 
I tiden før opstart af SO4-projektet bruger lærerne nogle af de almindelige undervisningstimer til at forberede jer på projektet, og jeres spansk-/tysklærer sætter jer i grupper a 4-5 personer. I de tre fag, som indgår, vil I blive undervist i viden og metoder, som er nødvendige for at kunne gennemføre projektet.

Fagene vil bl.a. introducere jer til følgende:

 • Dansk: Reklameanalyse og reklamefilm
 • Engelsk: Målrettet kommunikation (B2B og B2C), herunder udarbejdelse af handelskorrespondance og reklamefilm med øje for relevante sproglige og kulturelle forhold i Storbritannien/USA
 • Tysk/spansk: Handelskorrespondance samt bæredygtig tøjindustri i tysk- og spansktalende område

I en af jeres spansk-/tysktimer i uge 1 vil jeres lærer gennemgå forløbets opbygning mundtligt med jer på Teams. Det forventes, at I kan starte på det selvstændige arbejde torsdag morgen, når der er registreret fravær.

Torsdag 7/1:
Opstartsdag

Hvor: Teams

Hvornår: 8.15-15.20

Intro til de første milepæle

I mødes virtuelt i klassen til fraværsregistrering, hvorefter I kan fordele jer i grupperummene og gå i gang med projektet. 

Se jeres Grupper her

Dagens opgaver:

 • Arbejd med produkter til de førstkommende milepæle

MILEPÆL 1: Tysk/spansk handelskorrespondance 1 skal afleveres i Lectio senest 13.00

Fredag 8/1:
Projektdag

Hvor:
Teams

Hvornår:
8.15-14.15

Selvstændigt projektarbejde i grupperne: I arbejder i jeres grupper på Teams med de forskellige milepæle, som I skal nå. Det er en god idé at have øje for, hvordan I fordeler arbejdet, så I kan nå milepælene både i dag og på mandag. I skal selv opsøge jeres faglærere for at få vejledning. Hvis jeres egen lærer ikke er der, så spørg en anden.

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning på Teams (se i Lectio, hvem der er til stede)
 • Arbejd med produkter til de næste milepæle

MILEPÆL 2: Tysk/spansk handelskorrespondance 2 skal være afleveret på Lectio senest 10.00
MILEPÆL 3: Engelsk manuskript til reklamefilm skal afleveres på lectio senest kl 14.00

Mandag 11/1:
Projektdag

 

 

Hvor:
Teams

Hvornår:
8.15-15.20

Feedback og selvstændigt projektarbejde i grupperne

Lærerne giver jer feedback på det, I har afleveret, så I kan forbedre jeres produkter samt filme jeres reklamefilm.

Dagens opgaver:

 • Opsøg vejledning i Innolab (se i Lectio, hvem der er til stede)
 • Rettelse af handelskorrespondance 1+2
 • Arbejd med produkter til de sidste milepæle
 • Filme reklamefilm
 • Producer engelsk handelskorrepondance
 • Forbered fremlæggelser, herunder læse artikler om nordiske værdier, og se de svensk/norske reklamefilm.

MILEPÆL 4: Engelsk handelskorrespondance afleveres på Lectio senest 10.00

Tirsdag 12/1:
Bedømmelse

Hvor:
Teams

Hvornår:
8.15-15.20

Mundtlige fremlæggelser: Grupperne fremlægger for en dansk- og en engelsklærer og for en opponentgruppe. Hold godt øje med planen, så I ved, hvornår det er jeres tur til at fremlægge og til at være opponentgruppe. Brug den øvrige tid på at rette den engelske handelskorrespondance. I kan også begynder på refleksionsarket.

Dagens opgaver:

 • Fremlæg for engelsk- og dansklærer
 • Deltag som opponentgruppe på fremlæggelse
 • Ret engelsk handelskorrespondance

MILEPÆL 5: Fremlæggelse

Der tjekkes ikke fravær i tirsdag, men alle skal komme til deres fremlæggelser

Ondag 13/1: Fremvisning

Hvor: Teams

Hvornår:
8.15-14.15

Når I møder kl 8.15 tjekkes fravær i klasserne

Fra 8.15 til 10.35 færdiggør blogs. Kl 10.35 til 11.35 ser i jeres makkerklasses blogs, og stemmer på bedste reklamefilm.

12.05 mødes i egne grupper og færdiggør jeres refleksioner. kl 12.30 kåres en vinder i hver klasse på Teams.

Dagens opgaver:

 • Færdiggør blogs
 • Se makkerklassens blogs og stem på “Den Bedste Reklamefilm”
 • Aflever refleksionsark

MILEPÆL 6: Aflever refleksionsark i Lectio

MILEPÆL 7:  Blog. Bloggen skal indeholde jeres handelskorrespondance, reklamefilm, logo og evt manuskripter, analyser og refleksioner.

Der tjekkes fravær efter kåringen. 

Selve projektet:

Succesfuld markedsføring kræver sproglig og kulturel indsigt
Når man skal lave forretninger i andre lande, er det naturligvis vigtigt at vide en masse om markedsføring og økonomi. Men man kommer ikke langt, hvis ikke man også ved, hvordan man bruger sproget til at opnå det, man vil, eller har øje for, hvilke kulturelle forhold der betyder noget. Derfor er jeres tysk-, spansk-, engelsk- og dansklærere gået sammen om et forløb, hvor sprog, kultur og kommunikation er i centrum. Forløbet er SO4.

Dansk bæredygtigt tøj-eventyr søger nye markeder
I skal forestille jer, at I repræsenterer et dansk firma, som ønsker at markedsføre bæredygtigt tøj til unge mennesker i udlandet (Spanien, Tyskland/Østrig samt Storbritannien/USA).

I skal undersøge, hvordan produkterne kan markedsføres på de forskellige markeder og vurdere, hvad det kræver af jeres kommunikation til forbrugerne.

Helt konkret betyder det, at I skal planlægge alt fra det egentlige produkt til markedsføringen af det. I bestemmer selv, hvilken slags tøj, I vil markedsføre, og hvordan det lever op til at være bæredygtigt. I skal designe jeres eget logo for virksomheden og lave en reklamefilm til den målgruppe, I afgrænser jer til på det britiske/amerikanske marked.

Derudover skal I korrespondere med myndigheder og samarbejdspartnere i Spanien/Tyskland/Østrig. Dvs. at inden I planlægger markedsføringen af produktet på det spanske marked, skal I tage kontakt til det spanske handelskammer for at arrangere et møde. Desuden skal I henvende jer til arrangørerne bag et bæredygtigt modeshow og anmode om deltagelse. I grupper, der har tysk, skal henvende jer til det tyske industri- og handelskammer for at arrangere et møde. I skal desuden skrive en anmodning til arrangørerne bag et netværksmøde for bæredygtige brands og anmode om deltagelse. Under fanebladet “opgaven” får I nærmere beskrivelse af de forskellige delopgaver.

I alt jeres arbejde skal I have for øje, at jeres kommunikation er målrettet og tilpasset kulturen i modtagerlandet.

Som kronen på værket skal I vise jeres opgaver på en blog.  De grupper, der har lavet den bedste reklamefilm får præmier. Dommerpanelet vil bestå af en makkerklasse. I vil selv se jeres makkerklasses blogs og stemme på den bedste reklamefilm. Vi finder således en vindergruppe i hver klasse.


Om projektdagene:

Mødepligt og fraværsregistrering
Hele forløbet er virtuelt, og afvikles på Teams. Hver klasse har sit eget Team, og alle grupper skal hele tiden være til stede i deres eget grupperum. I har virtuel mødepligt hver dag, og der vil blive ført fravær 8.15. Torsdag, fredag og mandag bliver der også ført fravær i sidste time.

Alle dage vil der være virtuel vejledning. I kan se i skemaet på Lectio, hvilke lærere, der er til stede. I kan ringe eller skrive til alle lærere, der er på – også selvom de ikke er jeres egne faglærere. Det er jeres eget ansvar at opsøge vejledning undervejs. Vejlederne vil hele tiden være på Teams.

NB! Nogle valgfagstimer kører som normalt, mens øvrige timer er flyttet. Derfor skal I regne med også at bruge tid på projektet efter skoletid.

Vi glæder os til at lave SO4 med jer og få en god uge sammen.

Mange hilsener fra

SO4-lærerne

 • Dansk: Kåre (krhe) 2a, Anna (amns) 2b og 2c, Vibeke (viw) 2d, Martin (mapi) 2e
 • Engelsk: Satu (sao) 2a, 2c og 2d, Camilla (cwu) 2b, Evy (efr) 2e
 • Tysk: Ibeth (iah) og Marie (msba)
 • Spansk: Stine (stt) og Marie (msba)

I skal lave følgende produkter:

 1. To. stk. handelskorrespondance på tysk/spansk. I får feedback fra sproglærerne og skal selv rette teksten, inden den vises på bloggen.
 2. Et stk. handelskorrespondance på engelsk. I får feedback fra engelsklærerne og skal selv rette teksten, inden den vises på bloggen.
 3. Et manuskript for speak/dialog/monolog til reklamefilm på engelsk
 4. En reklamefilm på engelsk
 5. Et logo, som kan anvendes på både det engelsksprogede, og det tyske/spanske marked.
 6. En fremlæggelse på dansk for en engelsk- og en dansklærer. Hver gruppe har 30 minutter. Desuden skal hver gruppe være opponentgruppe for en anden gruppe (se planen). Fremlæggelsen skal bestå af en komparativ analyse af to reklamefilm: den, I selv har produceret, og en svensk/norsk reklamefilm. I sammenligningen af de to reklamefilm skal I især fokusere på kulturelle aspekter. Gennem analysen bør I hele tiden forsøge at begrunde jeres valg af filmiske og sproglige virkemidler. (Se dokumentet nedenfor).
 7. En skriftlig refleksion over SO-forløbets metoder. (se dokument). Skal ikke nødvendigvis fremvises på bloggen, men blot afleveres i lectio.
 8. En blog med handelskorrepondance, reklamefilm og logo. Formålet med bloggen er at markedsføre jeres virksomhed og lokke kunder til. I skal forestille jer den som jeres virtuelle messestand. I må derfor gerne være kreative. På bloggen samler I jeres produkter, så både makkerklasse og lærere kan se jeres arbejde. 

Punkt 1-8 skal leve op til de krav, som I kan se via disse link: 

Fremlæggerlser:

En del af formålet med SO4 er, at I skal vise, at I kan lave en velstruktureret og fagligt relevant mundtlig præsentation, og bagefter indgå i en dialog om jeres eget arbejde.

Undervejs i forløbet og ved fremlæggelsen ser jeres lærere på, om I kan:

De SO-faglige mål

 • kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • perspektivere jeres eget produkt til kulturelle forhold
 • søge, udvælge og behandle relevant faglig information
 • forholde jer kritisk til faglig information og eget arbejde
 • lave en velstruktureret mundtlig fremlæggelse
 • reflektere over brug af metoder:

Fagenes mål

Dansk:

 • anvende viden om metoder og begreber til at kunne analysere og vurdere en reklamefilm, herunder jeres egen.
 • anvende viden om virkemidler og kommunikation til at kunne planlægge og producere jeres egen reklamefilm, målrettet en bestemt målgruppe.
 • arbejde med svensk-/norsksproget reklame.

Engelsk:

 • tilrettelægge og producere B2B- og B2C-kommunikation i praksis til bestemte målgrupper i forskellige medier, herunder elektronisk og på film.
 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • skrive kundekommunikation med en høj grad af sproglig og formel korrekthed.
 • vise overordnet forståelse for de sproglige og kulturelle forhold, der er på spil hos de engelsksprogede målgrupper, I henvender jer til.

Tysk/spansk:

 • skrive handelskorrespondance med en høj grad af sproglig og formel korrekthed samt vise forståelse for kulturelle forhold.

Mundtlig og skriftlig feedback

I får mundtlig feedback på reklamefilmen og den mundtlige fremlæggelse, hvor I bliver bedømt på, om I besvarer de stillede opgaver tilfredsstillende, og om I lever op til både fagenes og forløbets mål. Engelsklærerne og spansk-/tysklærerne giver skriftlig feedback på handelskorrespondancen.

I får ikke nogen selvstændig karakter for forløbet, men jeres deltagelse i SO4-forløbet tæller naturligvis med, når lærerne giver standpunktskarakterer i fagene ved 2. standpunkt.

Man kan også sige, at jeres samlede produkt på sin vis bliver bedømt på den lidt “hårde” måde, når jeres makkerklasse ser jeres blogs og bedømmer jeres reklamefilm. 

I skal udfylde et evalueringsskema på Lectio. På baggrund af dette laver jeres dansklærer en mundtlig evaluering. Ved samme lejlighed skal I tale om refleksionsarket.

Tekst kommer snart.