Formalia

Krav til formalia

I langt de fleste opgaver bør du gå ud fra følgende formaliakrav:

  • Font: Times New Roman 12, Arial 10, eller Verdana 11
  • Linjeafstand: 1,15 eller 1,5
  • Margener: 3 top/bund, og 2 højre/venstre
  • Forside: Bør indeholde titel, eget fulde navn, skole, fag, evt. vejlederes fulde navne, antal anslag, dato for aflevering

 

Hjælp til formalia

Derudover er der nogle standardkrav til fx indholdsfortegnelse, sidetal, kildehenvisninger og litteraturliste. Som udgangspunkt bør du vænne dig til at bruge de automatiske værktøjer som WORD tilbyder – det vil både gøre dit arbejde lettere, og sikre at du lever op til de formelle standarder/krav: