Vælg en side

Analyser

OBS: For redegørelse, analyse, diskussion og vurdering gælder altid, at du skal som minimum følge problemstillingerne (“pindene”) i din udleverede opgaveformulering!

Formålet med analyser:

En analyse indebærer, løst defineret, at du:

  • Bryder helheden op i dele
  • Dykker ned i og behandler hver del for sig ved hjælp af teori
  • Og så samler delene til en helhed igen til et større billede som man kan konkludere på, ud fra sin nye, grundige forståelse

Alt dette gør man med sit valgte fag og metodes ‘briller’ på – dvs. ud fra en bestemt teoretisk vinkel. Der er mange måder at analysere på, og den metode I vælger bør passe til dine fag, opgavefokus og problemstilling. Eksempelvis kan man i analysen arbejde hhv. deduktivt og induktivt:

  • Når man arbejder deduktivt, så er det en bestemt teori som styrer ens undersøgelse. Dvs. at man starter med at vælge en eksisterende teori/model – fx. Porters Five Forces, og så lader man teorien/modellen styre ens fokus og dataindsamling…
  • Når man arbejder induktivt, så starter man med at undersøge sit emne uden et decideret teoretisk fokus eller ud fra en bestemt model – man går ‘eksplorativt’ (udforskende) til sit emne, undersøger det bredt, og prøver selv at finde mønstre i den viden man indsamler. På baggrund af det man observerer, prøver man så selv at sammensætte nogle generelle regler – altså en teori omkring hvordan man tror tingene hænger sammen. Induktive undersøgelser kan på højere (fx. universitets) niveau føre til helt ny teori. I gymnasiesammenhæng er det mere typisk at man  – ud fra sin dataindsamling – vælger en teori som kan forklare de mønstre man ser.

 

 

Hvad er vigtigt i en analyse?

Analysen ligger et skridt højere taksonomisk end redegørelsen. Derfor er det vigtigt at du i analysen bidrager med din egen, selvstændige fortolkning af dit materiale: Du skal ned mellem linjerne, selv finde mønstre og tendenser, og selv organisere dit materiale i kategorier og forklare dette ud fra din valgte teori.

Det er koblingen mellem teori og empiri/data som afgør om vi kan kalde det analyse eller ej.

 

Typiske fejl i analyser:

  • At man bare præsenterer teori/begreber, uden empiri
  • At man bare præsenterer empiri, uden teoretisk forklaring/inddragelse af begreber.
  • At man ikke bidrager med noget selvstændigt – altså at man bare gengiver hvad man ser uden at fortolke, sammenfatte og konkludere på det