Vælg en side

Bilag

Typer og funktion af bilag

Bilag bruges som supplerende materiale, som din læser kan VÆLGE at orientere sig i, for at dykke ned i detaljer i dit arbejde, som du blot henviser til i opgaven. Dette kan fx være. 

  • Udskrifter af eget indsamlet materiale (noter eller transkriptioner/renskrivninger af interviews, spørgeskemaer o.lign.)
  • Materialer som du har analyseret i opgaven (fx. billedmaterialer, screen-shots eller statistisk materiale). Dette gælder ikke for fx. noveller, med mindre disse ikke er udgivet og offentligt tilgængeligt
  • Større udregninger og/eller udfyldte modeller, som ikke er med i selve opgaven, men som danner grundlag for andre analyser og/eller delkonklusioner.

Huskeliste til bilag

  • Bilag placeres altid EFTER litteraturlisten, og tæller ikke med i sidetal i opgaven
  • Bilag skal altid nummereres, og du skal henvise til numrene i opgaven.
  • Du skal kun vedlægge bilag, som du aktivt bruger/henviser til, i selve opgaven.

Typiske fejl i brug af bilag

  • Ligegyldige bilag, fx. tomme modeller, billeder eller andre illustrationer, som ingen funktion har i opgaven
  • Placering af bilag før litteraturlisten
  • Manglende nummerering af bilag
  • Manglende bilag – fx. hvis du glemmer/undlader at vedlægge vigtige bilag, fx. billedmaterialet til din dansk-analyse, eller dine økonomiske beregninger