Vælg en side

Konklusionen

Formål med konklusionen:

Konklusionen skal indeholde en opsummering af det, du er nået frem til igennem opgaven. Husk, at der skal være en tydelig sammenhæng fra indledningen over hoveddelen til konklusionen, og at konklusionen skal afspejle opgavens røde tråd/struktur. Konklusion skal således sammenfatte hele rapporten – ikke bare fortsætte diskussionen eller kun lige opsummere hvad man fandt frem til i analyse og diskussion.

Konklusionen må ikke præsentere nyt stof – den skal kun sammenfatte allerede nævnte pointer.

Og konklusionen skal ikke indeholde fx en redegørelse for, hvordan du har arbejdet med stoffet, eller en personlig vurdering af, i hvor høj grad du er blevet klogere/dygtigere.

 

Hvordan skriver man en konklusion:

Strukturen på konklusionen er lidt en vurderingssag, men der er nogle delelementer som skal være til stede i en rækkefølge der giver mening:

  • Den overordnede temaramme skal lige repeteres/gentages – vend tilbage til udgangspunktet: Hvad var temaet/hovedemnet? Hvad var det (specifikt) jeg satte mig for at undersøge?
  • Hele opgaveformuleringen skal besvares
  • Der skal sammenfattes på hver del af opgaven – hvad viste redegørelsen? Hvad viste analysen? Hvad viste diskussionen?
  • Afslut gerne med en klog bemærkning som runder det hele af: En tankevækker! Evt. gerne nogle punkter til videre diskussion.

Afhængig af opgavens samlede længde bør konklusionen fylde ca. 3/4-1 side.